Sairaanhoitopiirin johtaja: Tyksin lähisairaaloiden muutokset eivät heikentäneet hoitoon pääsyä

Varsinais-Suomessa nopein pääsy erikoissairaanhoitoon

Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä pääsi vuodenvaiheessa kiireettömään erikoissairaanhoitoon nopeammin kuin maamme muissa sairaanhoitopiireissä, keskimäärin 32 päivässä. Päijät-Hämeessä hoitoon pääsyä odotettiin pisimpään, keskimäärin 51 vuorokautta. Tiedot ilmenevät THL:n eilen (14.2.2017) julkaisemasta tuoreesta katsauksesta, jossa tilastollisena vertailulukuna käytetään mediaania.

tyks-sydankeskus-P1140576.jpg 

Tyksissä tehtiin viime vuonna yli 42 000 leikkaustoimenpidettä, joista yleisimpiin pääsi keskimäärin 46 päivässä. Kuva Tyksin Sydänkeskuksesta. (Kuva: Priceps, Henrik Helin)

Vuoden 2016 lopussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloihin pääsyä odotti 11 000 henkilöä, joista 110 eli yksi prosentti oli odottanut yli 6 kuukautta. Tällä mittarilla VSSHP sijoittuu yliopistosairaanhoitopiirien vertailussa keskivaiheille. Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä pitkään jonottaneita oli 0,6 prosenttia, Pohjois-Savossa 1,2 ja HUSissa 2,4 prosenttia kaikista potilaista. Koko maassa lähes 2 000 potilasta (1,7 prosenttia) oli odottanut kiireettömään hoitoon pääsyään yli 6 kuukautta.

VSSHP:ssä kuitenkin lähes kaikki, eli 10 095 potilasta, olivat odottaneet hoitoon pääsyään alle kolme kuukautta.

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä lukee tilastoa tyytyväisenä.

– Tyksin lähisairaaloihin kohdistuneet muutokset eivät ole näiden tulosten valossa heikentäneet hoitoon pääsyä. Potilaiden määrä koko sairaanhoitopiirin tasolla on kuitenkin edelleen kasvanut, mikä on osaltaan aiheuttanut ajoittain tilapäisiä ruuhkia joillakin erikoisaloilla, Setälä toteaa.

VSSHP:ssä asioi viime vuonna yli 200 000 henkilöä, lisäystä oli 2,3 prosenttia edellisvuodesta.

Keskittäminen tehostaa

Sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan Tyksin sairaaloiden toimintojen muutokset ovat järkeviä.

– Leikkaustoimintoja järjestelemällä ja keskittämällä olemme tehostaneet resurssien käyttöä ja samalla yhdenmukaistaneet hoidon aiheita. Tyksissä on kehitetty päiväkirurgiaa korvaavia polikliinisiä hoitoja ja parannettu leikkaussalien käyttöastetta, Virolainen sanoo.

Äskettäin julkisuudessakin puhuttanut Tyksin vastaelinkirurgian ruuhka on saatu pääosin purettua.

– Olemme sittenkin voineet järjestää hoitotakuun puitteissa uudet leikkausajat niille kiireettömille potilaille, joiden hoitoa jouduimme siirtämään kiireellisempien potilaiden aiheuttaman ruuhkan takia, toimialuejohtaja Arto Rantala kertoo.

– Koska Tyks on päivystävä sairaala, vatsaelinkirurgisista potilaista yli puolet saapuu sairaalaan päivystyksellisesti ilman minkäänlaista ennakkotietoa. Päivystyspotilaiden määrät vaihtelevat koko ajan. Toisinaan potilaita on vähän, mutta joskus kapasiteetti ei riitä kaikkien sijoittamiseen. Silloin ongelma ratkaistaan samoin kuin kaikkialla muuallakin, eli kiireettömien potilaiden hoitoa siirtämällä, Petri Virolainen selvittää. – Siirron kohteeksi joutuvan potilaan kannalta tämä on tietysti ikävää, mutta potilasturvallisuuden ja henkilöstön jaksamisen vuoksi välttämätöntä.

- Vaikka tilanne hoitotakuulain osalta on hyvä, toivomme pystyvämme hoitamaan potilaat tulevaisuudessa vieläkin nopeammin ja laadukkaammin, Virolainen toteaa.

 


Aiheesta lisää:

THL:n raportti: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2016
THL:n tiedote

Muokattu : 15.2.2017 16:13
Luotu : 15.2.2017 16:01