​Wuhanin koronavirusinfektion ja epäilyn tutkimukset ja hoito VSSHP:n alueella

Wuhanista Kiinasta alkunsa saanut uusi koronavirusepidemia (2019-nCoV, Wuhanin koronavirus) on laajentunut nopeasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ajan tasalla oleva seuranta löytyy sivulta Ajankohtaista Wuhanin koronaviruksesta

Vaikka riskiä taudin leviämiselle Eurooppaan ja Suomeen pidetään vähäisenä, on terveydenhuollon toimipisteiden syytä varautua siihen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut sivuillaan myös kansalaisille tarkoitetut ohjeet Wuhanin viruksesta.

On tärkeää, että henkilö, joka sairastuu kuumeiseen hengitystieinfektioon ja oireet viittaavat koronavirustartuntaan, ottaa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa oireiden ilmaantumisesta yhteyttä puhelimitse ensin omaan terveyskeskukseensa, eikä hakeudu suoraan vastaanotolle.  Puhelimessa henkilölle annetaan toimintaohjeet.

 

ohje miten yskit ja aivastat oikein

Lataa Pysäytä-pisaratartunta-juliste

Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset tarttuvat ilmateitse pisaratartuntana suoraan henkilöstä toiseen tai pinnoille joutuneista sairastuneen limaeritteistä kosketuksen välityksellä. Kuumeisen hengitystieinfektion aikana ei pidä mennä työpaikalle tai julkisiin kulkuneuvoihin, eikä viedä sairastunutta lasta päivähoitoon.

Tartuntojen välttämiseksi kannattaa yleisestikin huolehtia hyvästä käsihygieniasta pesemällä kädet saippuavesipesulla niistämisen jälkeen ja ennen ruokailua, sekä kaupungilla ja kulkuvälineissä asioinnin jälkeen. Käsidesinfektioainetta voi myös käyttää, jos saippuavesipesua ei ole mahdollista tehdä.

Silmien, suun ja nenän alueiden koskemista likaisilla käsillä tulee välttää, koska virukset leviävät niistä hengitysteihin.

Pisaroiden leviämisen voi estää yskimisen ja aivastamisen aikana peittämällä suun nenäliinalla tai yskimällä ja aivastamalla hihaan. Suunenäsuojuksen käyttö on tarpeetonta, koska näyttöä niiden kyvystä estää infektioita sairaalaympäristön ulkopuolella ei ole.

Ohjeita päivitetään jatkuvasti

VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö, kliinisen mikrobiologian laboratorio ja Tyks Akuutti ovat laatineet ohjeen Wuhanin koronaviruksen aiheuttaman infektion tutkimuksista ja hoidosta. Ohje Wuhan koronaviruksen diagnostiikka ja hoito Tyksissä on laitettu Tyksin ohjepankkiin www.hoito-ohjeet.fi-sivustolle, johon sitä myös päivitetään sitä mukaa kun tietoa viruksesta kertyy. Ohje jaetaan myös VSSHP:n alueelle terveyskeskuksiin ja lääkäriasemille.

Wuhan koronavirusinfektion alkuhoito ja diagnostisten näytteiden ottaminen tapahtuvat VSSHP:n alueella Tyksin T-sairaalan päivystyksen ilmaeristyshuoneessa (ei lähisairaaloiden päivystyksissä).

 

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö, Tyks, puh. 02 313 3598

Muokattu : 4.2.2020 10:32
Luotu : 27.1.2020 12:22