Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluento 5.10.

Kivun kimppuun kaikin konstein

Kipu on useimmille tuttu vaiva jostain elämänvaiheesta. Kipua hoidetaan monilla erikoisaloilla. Pidempiaikaisen kivun hallintaan paneudutaan Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) kipuklinikalla.

Pitkäaikaisista kipuoireista kärsii arvioiden mukaan jopa miljoona suomalaista. Kipu koetaan aina yksilöllisesti ja siksi se vaatii yksilöllistä hoitoa. Viime aikoina kivun olemuksesta on saatu paljon uutta tutkimustietoa, jonka pohjalta yksilöllisiä hoitovaihtoehtoja voidaan etsiä. Omahoidolla ja suhtautumisella kipuun on suuri merkitys selviämiselle.

Kipuklinikan psykologi Salla Salo selvittää alustuksessaan miksi kivusta voi tulla ongelma.

– Pitkäaikaiseen kipuun liittyy oheisilmiöitä, joilla samoin kuin eräillä psyykkisillä tekijöillä, on taipumusta vaikuttaa ja voimistaa toisiaan. Näin puhutaankin kipuongelmaa hankaloittavista noidankehistä. Toki on myös kiputilannetta helpottavia ja tukevia myönteisiä kehiä.  Kivun hoito ja kivun kanssa pärjääminen edellyttävät monien asioiden tarkastelua yhtä aikaa ja niihin puuttumista.

Elintavat vaikuttavat

Elintapojen yhteyttä kipuun on viime vuosina tutkittu vilkkaasti.

– Tyksin kipuklinikka osallistuu kansalliseen monikeskustutkimukseen Krooninen kipu ja elintavat. Liikunta on yksi tärkeimmistä elintapatekijöistä, joilla voimme vaikuttaa kipuun. Lisäksi liikunta parantaa mielialaa ja kohentaa unta, jotka tukevat jaksamista kivun kanssa. Sopiva rasituksen ja levon suhde tukevat myös jaksamista, kertoo kipuklinikan vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Nora Hagelberg.

Kipulääke järkevästi

Dosentti, osastonylilääkäri Tuula Manner kertoo kipulääkkeiden järkevästä käytöstä, joka edellyttää aina kiputilan perusteellista selvitystä:

– On kartoitettava miten voimakasta kipu on, mikä on kivun aiheuttava syy ja miten kauan kiputilan oletetaan kestävän? Todennäköisimmän aiheuttajan perusteella lääkitykseksi valitaan tulehduskipulääke, hermoperäisen kivun lääke tai vaikeimpien kiputilojen hoidoksi opioidi-ryhmään kuuluva lääke, hän sanoo.

Usein yhdistetään kivun välitysjärjestelmässä eri tasoilla ja erilaisilla vaikutusmekanismeilla tehoavia lääkeaineita, jolloin yksittäisen lääkkeen annos – ja samalla myös haittavaikutusten riski – jää pienemmäksi.

– Järkevä kipulääkkeen käyttö edellyttää aina myös haittavaikutusten ja potilaan muun samanaikaisen lääkityksen huomioimista. Erityisesti pitkäaikaisten kiputilojen yhteydessä on tärkeää hyödyntää ei-lääkkeelliset hoitomuodot kipulääkityksen ohella, Manner toteaa.

Kivun monet kasvot

Kipu on monikasvoinen ilmiö, jonka hoidossa on usein punnittavana erilaisia hoitovaihtoehtoja. Niin myös selkä- ja muissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Sairaalajohtaja, dosentti ja ortopedi Petri Virolainen selvittää milloin paras tules-kipuihin vaikuttava hoito on puukko, pilleri tai jokin aivan muu.

Maksutta tietoa terveydestä

Yleisöluentojen avulla sairaanhoitopiiri haluaa lisätä alueen väestön tietämystä ja kiinnostusta terveydestä.

– Yliopistosairaalassa paitsi hoidetaan potilaita, myös tutkitaan sairauksien ehkäisyä, toteamista ja hoitojen kehittämistä. Yleisöluentosarjassamme kerromme näistä tutkimuksista ja nykypäivän hoidoista. Luentoja voi Turun lisäksi seurata videoyhteydellä myös Tyksin erityisvastuualueen keskussairaaloissa Porissa ja Vaasassa, kertoo tutkimusylilääkäri Päivi Rautava.

Yleisöluennot ovat maksuttomia. Luennot pidetään T-sairaalan Risto Lahesmaa - ja Johan Haartman -saleissa. Sisään tullaan pääsisäänkäynnin kautta Hämeentien puolelta. Sairaalan edessä on parkkipaikkoja, mutta aivan sairaalan eteen Hämeentielle pääsee mm. useilla Kauppatorilta lähtevillä busseilla.

Tutustu tilaisuuden ja koko Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluentojen syksyn ohjelmaan.

Tervetuloa!

 

Teksti: sairaanhoitopiiriä avustava tiedetoimittaja Tuula Vainikainen, joka myös koordinoi Tyksi tutkii ja hoitaa -yleisöluentojen suunnittelua ja toteutusta.

 

Muokattu : 19.10.2017 10:46
Luotu : 28.9.2017 9:27