​Dialyysipotilaiden hoitoon parannuksia

Tyks lisää munuaissairauksia potevien dialyysipotilaiden kotona tapahtuvaa hoitoa ja keskittää vaativaa dialyysihoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoa sairaaloihinsa. Osa dialyysihoidoista toteutetaan jatkossa ostopalveluna, kun palveluntuottaja on valittu kilpailutuksen jälkeen.

Dialyysipotilaat elävät entistä pidempään ja siksi dialyysihoidon määrä kasvaa jatkuvasti.

Munuaiskeskuksen vastuualuejohtaja, ylilääkäri Kaj Metsärinteen mukaan kotidialyysi on potilaalle elämänlaadun ja kustannusten kannalta parempi vaihtoehto. Hoito tapahtuu tutussa ympäristössä, potilaat välttyvät vaivalloisilta sairaalamatkoilta ja säästävät myös matkakustannuksissa.

– Tällä hetkellä alueellamme on 202 dialyysipotilasta ja Tyksin sairaaloissa tehdään lähes 20 000 hemodialyysihoitoa vuodessa, hän kertoo.

Kaj Metsärinne.

Metsärinne kertoo, että parhaimmillaan jopa kaksi kolmasosaa uusista dialyysipotilaista on tukeutunut viime vuosina omatoimiseen kotidialyysiin. Dialyysihoitoja on lisätty myös kaikissa Tyksin lähisairaaloissa.

– Jos siirrämme 30 hemodialyysipotilasta ostopalvelun piiriin, voimme luopua nykyisestä dialyysikoulutukseen käytettävästä tilasta ja sijoittaa sen henkilökuntaa kotidialyysikoulutuksen laajentamiseen ja muuhun, vaativampaan, dialyysitoimintaan. Potilaiden lääke-, tarvike- ja ravintopalvelukustannukset jäävät syntymättä ja potilaskohtaiset kustannukset ovat muutoinkin alhaisemmat ulkoistetussa hemodialyysissä kuin Tyksin Munuaiskeskuksessa.

Kotidialyysin laajentaminen lisää kustannuksia noin 100 000 euroa, mutta Metsärinteen mukaan kustannuslisäys olisi kuitenkin suurempi ilman ulkoistusta, koska dialyysipotilaiden määrän ennakoitava kasvaminen vaatisi lisätilojen ja henkilöstön hankkimista.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi koulutusdialyysitoiminnan ulkoistuksen 24.4.2018 esityksen mukaisesti.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 2.10.2019 14:50
Luotu : 24.4.2018 10:33