Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 25.4.2017

Rahoitusta Tyksin munuaiskeskuksen ja Salon sairaalan peruskorjaukseen

Tyksin Kantasairaalan hajallaan sijaitsevia dialyysihoitoja keskitetään laajennettavaan Munuaiskeskukseen. A-sairaalan seitsemännessä kerroksessa sijaitsevan Munuaiskeskuksen tiloja peruskorjataan ja laajennetaan, jotta muissa rakennuksissa sijaitsevat dialyysi- ja koulutusdialyysiyksikkö voivat muuttaa samoihin tiloihin. Näin voidaan tehostaa munuaishoitoa ja siihen liittyviä toimintoja.

Munuaiskeskuksen laajentamiseen alustavasti varattu miljoonan euron määräraha on tarkemmassa suunnittelussa osoittautunut liian pieneksi ja toteutukseen tarvitaan 765 000 euroa lisää.

Toinen lisämäärärahaa tarvitseva kohde on Tyksin Salon sairaalan A-osan 6. kerros, jonka noin 500 000 euroa maksavaan saneeraukseen ei kuluvan vuoden budjetissa ole määrärahoja. Samassa yhteydessä voidaan toteuttaa polikliinisen kirurgian tarvitseman tilan saneeraus.

Hallitus ratkaisi uudet määrärahatarpeet kiinteistöjaoston esityksen mukaisesti osoittamalla niihin tarvittavat lisämäärärahat Tyksin pysäköintirakennukseen varatusta seitsemän miljoonan euron määrärahasta. Perusteena on se, että parkkitaloon varattua määrärahaa ehditään käyttää kuluvana vain vähäisessä määrin siihen liittyvän potilashotellin kilpailutuksen vuoksi.

Sairaanhoitopiiri nimesi edustajansa väliaikaishallintoon

Hallitus nimesi maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen sairaanhoitopiirin edustajiksi sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän ja talousjohtaja Arja Pesosen. Heidän varahenkilöikseen hallitus nimesi vastaavasti va. johtajaylilääkäri Petri Virolaisen ja hallintojohtaja Jari-Pekka Tuomisen.

Maakuntauudistuksen suunnittelusta ja päätösten valmistelusta väliaikaiselle valmistelutoimielimelle vastaa vapaaehtoisen valmistelun työryhmien lisäksi perustettava noin 30-henkinen projektiorganisaatio. Hallitus valtuutti sairaanhoitopiirin johtajan järjestämään piirille sote- ja maakuntauudistuksen suunnitteluun tarvittavan asiantuntijatyöpanoksen tämän projektiorganisaation käyttöön ja totesi samalla, että aktiivista liikelaitoksen valmistelua on luonnollista toteuttaa myös kuntayhtymän hallintokoneistossa.

Hallitus myös nimitti Tyksin sairaalaylihoitajan ja psykiatrian tulosalueen johtajan, joista on erilliset tiedotteet.

Muu asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 25.4.2017 11:54
Luotu : 25.4.2017 11:47