Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksiä 3.3.2015

Synnytykset jatkuvat Tyksin Salon sairaalassa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 3.3.2015, että Tyksin Salon sairaalassa jatketaan synnytystoimintaa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän poikkeusluvan mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 30.1.2015 poikkeusluvan synnytystoiminnan jatkamiseksi Salossa 30.6.2017 saakka.

Hallitus seuraa Tyksin T3-sairaalan rakentamista

Kiinteistöjaosto päätti 4.2.2015, että sairaanhoitopiiri rakennuttaa Tyksin T3-sairaalan itse. Jaosto nimesi projektijohtourakan johtoryhmän puheenjohtajaksi kiinteistöjaoston puheenjohtaja Juhani Leppä ja jäseneksi Martti Sipponen, joka toimii varapuheenjohtajana. Jaosto päätti myös, että hankkeen suunnittelutarjouspyyntöjen valmistelu käynnistetään.

Hallitus merkitsi kiinteistöjaoston päätöksen T3-hankkeen toteuttamistavasta tiedokseen.

Lisäksi hallitus päätti edellyttää kiinteistöjaostolta vuosineljänneksittäin raporttia projektin etenemisestä. Hallitus kävi myös keskustelun liitteenä olevasta organisaatiokaaviosta ja toiminnan organisoinnista ja evästi läsnä olevia kiinteistöjaoston jäseniä sen jatkokehittämisestä.

Halikon sairaalan pellot myytäväksi

Halikon sairaala-alueeseen kuuluu noin 10,8 hehtaaria peltoaluetta, joka on vuokrattu vuoden 2016 loppuun. Peltoalueen vuokraaja on antanut peltoalueesta tilatukineen sekä peltoalueeseen liittyvästä metsä- ja joutomaasta ostotarjouksen suuruudeltaan 88.530 euroa. Tarjous käsittää noin 13.29 hehtaarin alueen.

Kiinteistöjaosto päätti 4.2.2015 esittää hallitukselle tarjouksen hyväksymistä.

Hallitus päätti 3.3.2015 yksimielisesti hylätä tehdyn tarjouksen ja palauttaa asian uuteen valmisteluun sillä ohjeistuksella, että alue tulisi tarjota julkisesti ostettavaksi.

Turvallisuutta parannetaan uudella viralla

Hallitus päätti, että 1.4.2015 lukien perustetaan turvallisuuspäällikön virka, jonka kelpoisuusehdoksi se määritti "soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys toimialaansa". Samalla hallitus antoi luvan julistaa turvallisuuspäällikön viran haettavaksi.

Nyt virassa olevan sairaanhoitopiirin suojelupäällikön vakanssinimikkeen hallitus päätti muuttaa työsuojelupäälliköksi asianomaisen antaman suostumuksen mukaisesti.

Turvallisuuspäällikön toimenkuvassa on kaksi asiakokonaisuutta: vastuu sairaanhoitopiirin poikkeusoloihin varautumisesta ja valmiussuunnittelusta sekä vastuu sairaanhoitopiirin laitosturvallisuudesta.

Suojelupäällikkö keskittyy jatkossa huolehtimaan työturvallisuuslain mukaan työnantajalle kuuluvista tehtävistä.

Muut esityslistalla olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisesti.

Lisäksi on tehty erillinen tiedote tilinpäätösasiasta.Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Esityslistat ja pöytäkirjat internet-osoitteessa 
http://vsshp.ktweb.fi/ 
Hallituksen 3.3.2015 pöytäkirja (pdf ilman liitteitä) 

Muokattu : 23.9.2019 9:39
Luotu : 3.3.2015 15:53