Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 13.6.2017

Erikoissairaanhoidon kysyntä kasvaa – polikliininen kirurgia korvaa päiväkirurgiaa

Erikoissairaanhoidon kysyntä kasvaa edelleen. Lähetteitä on tullut vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin jäsenkunnista ja muualta yhteensä 4,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.  Hoidettujen potilaiden määrä kasvoi alkuvuonna lähes kaksi prosenttia vuoden takaisesta, ilmenee osavuosikatsauksesta, jonka piirin hallitus merkitsi tiedokseen 13.6.2017.

Avohoito on jatkaa kasvuaan mutta hieman ennustetta hitaammin. Vaikka polikliininen kirurgia on alkanut korvata päiväkirurgisia leikkauksia, on anestesiaa vaativia leikkauksia tehty arvioitua enemmän. Muun muassa alkuvuoden liukkaat kelit ja influenssa lisäsivät merkittävästi päivystyksen ja sairaalapalveluiden käyttöä.

Tulosennusteen mukaan toimintatuottoja kertyisi noin 12 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Piirin jäsenkuntien maksuihin ennustetaan tällä hetkellä yhteensä 2,5 miljoonan euron talousarvioylitystä, mikä tarkoittaisi 0,8 prosentin kasvua edellisestä vuodesta.

Toimintakuluihin ennakoidaan alkuvuoden pohjalta 2,9 miljoonan euron ylitystä, eli 1,2 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Kuntayhtymän sitovien nettokulujen arvioidaan alittavan talousarvion 8 miljoonalla eurolla. Tilikauden tulosennuste osoittaa tässä vaiheessa 10,5 miljoonan euroa ylijäämää.

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä arvioi, että kokonaisuutena kuluvan vuoden toiminta on pääosin saavuttamassa asetetut tavoitteet.  

T3-rakennushankkeen toteutus etenee

U-sairaalan korvaava T3-sairaalan rakennusurakka etenee valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman mukaisena. Hallitus valtuutti talousjohtajan neuvottelemaan hankkeen toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen vastaamaan päivitettyä kustannusarviota.

Selvitys länsirannikon laajuisesta yliopistosairaalasta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus esittää Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien hallituksille ja Turun yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle länsirannikon kolmen maakunnan laajuisen yliopistollisen sairaalan perustamismahdollisuuksien selvittämistä. Selvitys halutaan saada valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tavoitteena on ratkaista, miten Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnat pystyisivät tulevaisuudessa tuottamaan yhdessä yliopistosairaalan palveluja yhteisellä länsirannikon alueellaan.

 

Muut kokousasiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

 

 

 

Muokattu : 13.6.2017 15:17
Luotu : 13.6.2017 15:14