​Sairaanhoitopiiri piti jäsenkuntien kulut kurissa potilasmäärän kasvusta huolimatta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin pitkäjänteinen työ talouden tervehdyttämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi näyttää tuottavan tulosta. Potilasmäärän kasvusta huolimatta sairaanhoitopiirin jäsenkuntien yhteenlasketut menot eivät nousseet. Varsinaissuomalaiset myös pääsivät julkiseen erikoissairaanhoitoon ennätysnopeasti.

Lähes 220 000 henkilöä käytti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palveluita vuonna 2017. Se on 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien maksamia hoitojaksoja tuotettiin yksi prosentti enemmän kuin talousarviossa oli asetettu tavoitteeksi. Avohoitokäyntien määrä ylitti talousarvion 3,6 prosentilla. Kasvusta huolimatta jäsenkunnat maksoivat yhdessä palveluistaan 1,2 prosenttia vähemmän kuin piirin talousarvioon oli varattu, eli jäsenkuntien laskutus alittui seitsemän miljoonaa euroa. Kuntien välillä on jälleen vaihtelua; joillakin maksut kasvoivat ja toisilla vähenivät.

Varsinaissuomalaiset pääsivät julkiseen erikoissairaanhoitoon yhä muuta maata nopeammin. Vuoden lopussa hoitoon pääsyaikaa mittaava mediaaniluku oli Suomen lyhin, 29 vuorokautta. Vastaava luku on ollut Varsinais-Suomessa maan lyhin myös kahdella aiemmalla mittauskerralla.

Talousjohtaja Arja Pesosen mukaan sairaanhoitopiirin pitkäjänteinen työ talouden tervehdyttämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi on edelleen tuottanut tulosta.

– Kehitystyön tulokset näkyvät siinäkin, että piiri pysyi talousarviossa myös henkilöstökulujen osalta, Pesonen sanoo.

Tuloksena kahden miljoonan ylijäämä

Sairaanhoitopiirin toimintakulut kasvoivat 4,9 prosenttia edellisestä vuodesta 709,5 miljoonaan euroon, mutta siitä 3,7 prosenttiyksikköä johtuu Turun kaupungilta siirtyneestä psykiatriasta. Talousarvioon verrattuna toimintakuluja kertyi 1,2 prosenttia enemmän.

Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,9 prosenttia ja ylittivät talousarvion 8,8 miljoonalla eurolla (1,2 %).  Tulojen kasvu syntyi kokonaan muiden kuin jäsenkuntien maksuista. 

Investointeihin oli varattu viime vuonna 47,2 miljoonaa, mutta siitä käytettiin vain 32,6 miljoonaa euroa hankkeiden siirtämisten ja viivästymisten vuoksi. Talousarviosta jäi näin käyttämättä 14,6 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirillä oli pitkäaikaisia lainoja vuoden 2017 lopussa 184,2 miljoonaa euroa.  Omavaraisuusaste säilyi vuoden 2016 tasolla ja oli 33 prosenttia. Tilinpäätös muodostui kaksi miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun tavoitteena oli nollatulos.

Kuntayhtymän hallitus päätti 6.3.2018 esittää valtuustolle, että Tyks-Sapa-liikelaitoksen vuoden 2017 ylijäämä 1,3 miljoonaa ja sairaanhoitopiirin ylijäämä 2,0 miljoonaa euroa kirjataan taseen yli- ja alijäämätilille, ja että jäsenkunnille toimitetaan tilinpäätöslaskelmiin perustuvat ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa tarvittavat tiedot.


Tilinpäätös on luettavissa internetissä  > § 14 liite

Muokattu : 6.3.2018 14:25
Luotu : 6.3.2018 14:18