Sairaanhoitopiiri laskee hintojaan kunnille

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri alentaa Turun yliopistollisen sairaalan ja Turunmaan sairaalan palvelujen kuntalaskutushintoja vuoden 2016 osalta. Myös psykiatrian sekä ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosten palvelujen hinnat alenevat.

–Hinnan alennuksiin päädyttiin, koska toiminta on ollut jonkin verran odotettua aktiivisempaa ja kustannuskehitys on samalla säilynyt maltillisena. Kuluvan tilikauden tulos on sen vuoksi muodostumassa 13,7 miljoonaa euroa tavoitetta suuremmaksi, eikä ylijäämää tavoitella sovittua enempää, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Sairaanhoitopiirissä palvelut hinnoitellaan omakustannusperiaatteella. Hinnankorjauksilla on vähäinen kuntien loppuvuoden maksuosuuksia pienentävä vaikutus, sillä korjausliikkeet kuntien tasaerälaskutukseen tehtiin jo aiemmin syksyllä huomioiden palvelujen käyttötahti. Sairaanhoitopiirissä hoidettujen potilaiden määrä on kasvanut 2,6 prosenttia viime vuodesta. Myös avohoitokäynnit ja toimenpiteiden määrä on arvioitua korkeampi. Psykiatrian tulosalueella on annettu vuodeosastohoitoa erityisen paljon.

 Asiakasmaksut säilyvät ennallaan

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti tänään kokouksessaan pitää ensi vuoden asiakasmaksut ennallaan. Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 11–7. Potilaiden maksamia käynti- ja hoitopäivämaksuja korotettiin jo tämän vuoden helmikuussa 15 prosentilla, ja hallituksen enemmistö katsoi, että asiakasmaksuasetuksen sallimaa lähes yhtä suurta lisäkorotusta ei tule tehdä. Valtuuston marraskuussa hyväksymän talousarvion mukaiset asiakasmaksutuotot on saavutettavissa, mikäli potilasmäärän kehitys jatkuu suotuisana. Asiakasmaksujen täysimääräinen korotus sisältyy kuitenkin vuoden 2018 taloussuunnitelmaan.

 Asiakasmaksu on potilaan itse maksama osuus hoidosta, esimerkiksi poliklinikalla tai päiväkirurgisessa toimenpiteessä käynnistä. Potilasta ei laskuteta käynti- tai hoitopäivämaksun lisäksi erikseen sairaanhoitopiirissä tehtävistä kuvantamistutkimuksista, jotka ovat osa hänen hoitoaan. Poliklinikkamaksua ei peritä myöskään psykiatrisen avohoidon toimintayksiköissä eikä sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta.

Lainakanta kasvaa

Sairaanhoitopiirin hallitus valtuutti talousjohtajan ottamaan uutta lainaa 35,5 miljoonaa euroa. Summalla maksetaan erääntyviä lainoja. Piirin lainakanta kasvaa 4,1 miljoonaa ensi vuonna.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Lue kokouksen asiakirjat: Esityslistat ja pöytäkirjat

 

 

 

 

Muokattu : 13.12.2016 16:22
Luotu : 13.12.2016 16:15