​Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Palkkojen harmonisointi pääosin korottaa Turun kaupungin psykiatriasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrialle fuusion yhteydessä siirrettyjen työntekijöiden palkkoja. Kahdessa eri organisaatiossa työskennelleiden palkat yhtenäistetään periaatteella, jonka mukaan samasta tehtävästä maksetaan sama palkka tehtävän vaativuuden mukaisesti.

Esimerkiksi suurimpana henkilöstöryhmänä olevan hoitohenkilöstön palkat perustuvat jatkossa sairaanhoitopiirin psykiatriassa käytettävään työn vaativuuden arviointiin. Palkkojen yhtenäistämisestä johtuvat korotukset tulevat voimaan 1.5.2018 kaikissa ammattiryhmissä.

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän mukaan palkkatasot voidaan yhtenäistää budjetin puitteissa. Psykiatrian palkkaharmonisaatio lisää palkkamenoja 850 000 euroa sosiaalikuluineen, mutta kustannukset katetaan suurelta osin lakkauttamalla fuusion johdosta tarpeettomaksi käyneitä virkoja ja toimia.

– On hienoa ja oikeudenmukaista, että voimme maksaa samasta tehtävästä samaa palkkaa työntekijän taustasta riippumatta. Olen tyytyväinen, että saimme toteutettua harmonisaation näin nopeasti fuusiota seuranneen varsin mittavan työtehtävien uudelleen määrittelyn jälkeen, Setälä toteaa.

Hoitohenkilöstön ja ylihoitajien sekä psykologien ja toimistosihteereiden osalta Turun kaupungilta siirtyneiden työntekijöiden palkat määritellään sairaanhoitopiirin työn vaativuustasojen mukaisesti, mikä pääsääntöisesti korottaa heidän palkkojaan. Myös erikois- ja osastonlääkäreiden tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan palkkaryhmien välisten erojen tasaamiseksi.

Psykiatrian toimialuejohtaja Jesper Ekelund antaa kiitoksia mittavan vakanssipaketin valmisteluissa mukana olleille.

– Kävimme yhteistyöneuvottelut työntekijäjärjestöjen kanssa hyvässä hengessä, ja ketään ei tämän prosessin myötä irtisanottu vakinaisesta työsuhteestaan. Tämä on fuusion konkreettinen seuraus ja nyt on hyvä jatkaa eteenpäin muutosprosessin kanssa, Ekelund toteaa.

Sosiaalityöntekijöiden kohdalla sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöiden palkkoja nostetaan Turun kaupungilta siirtyneiden sosiaalityöntekijöiden palkkojen tasolle.

Psykiatrian fuusion seurauksena jäi tarpeettomaksi kymmenen virkaa ja tointa, joiden lakkauttamisesta syntyy runsaan 600 000 euron palkkasäästö.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti  24.4.2018 harmonisoida psykiatrian toimialueen työntekijöiden palkat esittelyn mukaisesti.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 2.10.2019 15:27
Luotu : 24.4.2018 10:23