Juho Vainion säätiön suurapuraha professori, ylilääkäri Markus Juonalalle

Juho Vainion säätiön suurapuraha, 100 000 euroa, myönnettiin professori Markus Juonalalle. Apurahat jaettiin säätiön juhlatilaisuudessa 20.1.2017 Helsingissä. Professori Juonala toimii myös ylilääkärinä Tyksin endokrinologian vastuualueella.

Juonalan tutkimuksen löydökset auttavat valtimotautisairastavuutta ehkäisevien toimien kehittämistä ja kohdistamista. Tutkimuksen tavoitteena on vastata mm. siihen, miten lapsuuden sosioekonominen asema vaikuttaa valtimotaudin riskitekijöiden ja varhaismuutosten esiintymiseen nuoruudessa ja aikuisiässä..

Tyksissä ja Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa työskentelevät myös seuraavat apurahan saajat:

LL Ulla Hautero, Lasten ja nuorten klinikka. Raskaudenaikainen ravitsemus lasten terveyden selittäjänä ja vaikutusmahdollisuutena, 11 000 €.

Dosentti, FT Ilkka Heinonen ja työryhmä, PET-keskus. Medical and physiological benefits and mechanisms of reduced sitting with and without meeting the current physical activity recommendations, 30 000 €.

Professori, erikoislääkäri Erika Isolauri, Lasten ja nuorten klinikka. Varhainen mikrobisto ja probioottihoito: avain lihavuuden ehkäisyyn, 30 000 €.

FM Sanna Kortesluoma, Psykiatria. FinnBrain syntymäkohortti: äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen stressinsäätelyjärjestelmään kehittyvissä aivoissa, 11 250 €.

LL Satu Lehtola, Psykiatria. Äidin raskausajan stressin vaikutukset lapsen aivojen kehitykseen: FinnBrain-aivokuvantamisen osatutkimus, 11 000 €.

Professori Harri Niinikoski ja työryhmä, Sydäntutkimuskeskus. STRIP-tutkimuksen 25-vuotisseurantatutkimus, 30 000 €.

LL Joel Nuotio, Sydäntutkimuskeskus. Valtimotaudin riskitekijät ja niiden ennustaminen lapsuuden havaintojen perusteella (LASERI-tutkimus), 11 250 €.

LK Elina Puolakka, Sisätaudit, Sydäntutkimuskeskus. Lapsuuden sosioekonomisen aseman vaikutus sydänterveyteen aikuisiässä, 6 000 €.

Professori Sanna Salanterä ja työryhmä, Hoitotiede. Your JOYce- tutkimushanke: Lasten ja nuorten terveydenlukutaidon edistäminen ja terveyttä edistävien valintojen tukeminen terveyspelien avulla, 30 000 €.

LL Lauri Vähämurto, Sydäntutkimuskeskus. Asuinpaikan vaikutus sepelvaltimotaudin riskitekijöihin, 7 500 €.

 

Teksti: Tuula Vainikainen

Muokattu : 20.1.2017 14:11
Luotu : 20.1.2017 14:09