​Pysäköinti muuttuu Tyksin Kantasairaalan alueella

Tyks ja Q-Park Finland Oy ovat solmineet Tyksin Kantasairaalan alueen pysäköinnin operoinnista 10 vuoden mittaisen sopimuksen. Sopimus tuo muutoksia asiakkaiden ja henkilöstön pysäköintiin.
Muutostyöt tehdään 1.7.2015 mennessä vaiheittain. Niiden valmistuttua asiakaskäytössä tulee olemaan 540 ja henkilökunnalla 990 pysäköintipaikkaa.

– Uusien järjestelyjen myötä kaikki nykyiset parkkipaikat saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön ja pysäköinnin laatu paranee, sanoo kiinteistöpäällikkö Timo Seppälä.

Heinäkuun alkuun mennessä nykyisen henkilökunnan pysäköintilaitoksen P1-kerros otetaan asiakaspysäköintikäyttöön ja Tyksin Kantasairaalan alue jaetaan neljään pysäköintilohkoon pysäköinnin opastuksen ja hinnoittelun selkeyttämiseksi. Opastukset uudistetaan ja esimerkiksi pysäköintialueiden tilatiedot ilmoitetaan jatkossa reaaliajassa. Heinäkuun alussa aloittaa Kantasairaalan alueella myös Q-Parkin asiakaspalvelupiste, josta saa tarvittaessa opastusta.

– Q-Park Finland Oy on tyytyväinen saadessaan aloittaa pysäköinninoperoinnin Tyksissä, toteaa toimitusjohtaja Juha Sirelius. – Haluamme parantaa sairaalassa käyvien potilaiden ja heidän läheisten pysäköintikokemuksia sekä huomioida henkilökunnan pysäköintitarpeet paremmin. Konsernillamme on paljon kokemusta sairaalapysäköinnistä Euroopasta, joista tuomme oppia Turkuun. Aiomme myös tuoda henkilökuntaa paikalle ohjaamaan ja auttamaan asiakkaita. Tavoitteenamme on selkeyttää pysäköintiä kaikille sairaalan käyttäjille.

Ensimmäiset näkyvät muutokset Tyksin Kantasairaalan alueen pysäköinnissä ovat toukokuun alussa käyttöön tulevat asiakaspysäköintipaikkojen luokittelu A- ja B-hintakategoriaan sekä uudistetut pysäköintilaitteet ulkoalueille. Pysäköintilaitteiden uudistamisen jälkeen pysäköinti on mahdollista maksaa sirukorteilla ja Easyparkin mobiilisovelluksella.

Muutokset asiakaspysäköinnissä 1.5.2015 alkaen

Kertapysäköintiä eli lyhytaikaista vierailija- ja asiakaspysäköintiä varten tulee käyttöön kaksi hintakategoriaa, A ja B.
A-pysäköintitariffialueita on kaksi: T-sairaalan vieressä sekä U-sairaalan edessä olevat pysäköintiruudut. B-alueeseen kuuluvat muut lyhytaikaiset pysäköintialueet.

Asiakaspysäköinnin hinnoittelu

  • A-alue: 2 €/h
  • B-alue: 1 €/h
  • Päiväpysäköinti: 6 €/12 h
  • Päivä-, ilta- ja yöpysäköinti: 8 €/vuorokausi

– Asiakaspysäköinnin hintoihin ei tule oleellisia korotuksia, sanoo kiinteistöpäällikkö Timo Seppälä.

Muutokset henkilökunnan pysäköinnissä 1.7.2015 alkaen

Tyksin henkilökunnan pysäköintialueeksi lisätään A- ja U-sairaalan välissä oleva P3-pysäköintilaitos ja U-sairaalan takana oleva ulkoalue. Henkilökuntapysäköinti luokitellaan ulko- ja sisäpysäköintikategoriaan ja sopimuspysäköinnissä otetaan käyttöön sähköinen lupahallinta sekä käytön helpottamiseksi rekisterikilpitunnistus.

Pysäköinnin hinnoittelu: Henkilökunnan kausikortti

  • Hallipysäköinti: 15 €/kuukausi tai  1,5 €/työvuoro
  • Ulkoaluepysäköinti: 10 €/kuukausi tai 1 €/työvuoro

Kuukausiveloitus perustuu henkilökunnan enimmäistyövuoromäärään. Ylimääräinen, ei-työaikaan kuuluva pysäköinti, veloitetaan erikseen.

Muokattu : 17.4.2015 11:18
Luotu : 17.4.2015 11:13