Kiitos Tykslabin potilastyytyväisyyskyselyyn vastanneille

Tykslabin potilastyytyväisyyskysely toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa 2017 yhden - kahden päivän aikana antamalla kyselylomake kaikille näytteenotossa käyneille potilaille. Kyselylomakkeita palautettiin yhteensä 1141 kappaletta.

Tykslabin potilaspalautteet olivat myönteiset. Tyytyväisten osuus oli kaikkien muuttujien osalta 73 % tai enemmän. Tyytyväisimpiä oltiin henkilökunnalta saatuun palveluun ja heidän ammattitaitoonsa sekä toiminnan sujuvuuteen, tätä tukevat myös avoimet palautteet. Vastaajista 99 % oli valmis suosittelemaan palvelua myös muille.

Tykslab potilastyytyväisyyskysely 2017

MuuttujaKeski-
arvo
Medi-
aani
Keski-
hajonta
MinimiMaksimi
1. Henkilökunta on palvelualtista ja ystävällistä (n=1109)4,815,000,4815
2. Henkilökunta on ammattimaista ja osaavaa (n=1106)4,815,000,4715
3. Ohjeet ovat helposti saatavilla (n=1040)4,435,000,7415
4. Ohjeet ovat ymmärrettäviä (n=1058)4,505,000,7015
5. Palvelut löytyvät helposti internetistä/ intranetistä (n=907)4,174,000,8815
6. Tuloksen / palvelun informaatiosisältö on riittävää (n=981)4,194,000,8115
7. Tuloksen / palvelun informaatiosisältö on ymmärrettävää (n=939)4,234,000,8015
8. Palvelu vastaa potilaan / asiakkaan tarpeisiin (n=1043)4,445,000,7215
9. Palveluja on helppo tilata (n=1053)4,295,000,9415
10. Tutkimukseen pääsee / palvelun saa nopeasti (n=1080)4,014,001,0515
11. Tiedän mistä tuloksen saa / tuloksen saa riittävän nopeasti (n=1043)4,264,000,8715
12. Tutkimus / palvelu on sujuvaa (n=1081)4,585,000,6715

Muuttujien asteikko vaihteli 1-5 välillä, jossa 1 tarkoitti Täysin eri mieltä ja 5 Täysin samaa mieltä.


Tutkimukseen pääsyn nopeus sai heikoimmat arviot (73 % tyytyväisiä, 10 % tyytymättömiä), tutkimusajan saanti mainittiin myös usein tyytymättömyyden syyksi. Lisäksi ajanvarauksen tavoitettavuus puhelimella sekä nettiajanvarauksen tekeminen vaikuttavat aiheuttavan tyytymättömyyttä. Toisaalta on myös hyvä huomata, että osa vastaajista (n. 9 %) vastasi, ettei internetin käyttö koske heitä.

Avoimessa palautteessa myönteistä palautetta annettiin erityisesti henkilökunnan palvelualttiudesta ja ammattitaidosta. Kiitosta saatiin myös saadusta palvelusta, toiminnan sujuvuudesta ja yleisesti, spesifioimatta syytä tarkemmin.

Otamme saadun palautteen huomioon kehittäessämme toimintaamme.

Muokattu : 7.11.2017 12:36
Luotu : 7.11.2017 12:04