​Eduskuntavaalit 2015 ja äänestäminen sairaaloissa

Lain mukaan myös sairaalat toimivat ennakkoäänestyspaikkoina. Sairaalassa saavat ennakkoon äänestää vain ne äänioikeutetut, jotka ovat sairaalassa hoidettavana.

Potilaiden omaiset tai sairaalan henkilökunta eivät näin voi äänestää ennakkoon sairaalassa vaan heidän tulee käyttää yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja tai äänestää vaalipäivänä. Ennakkoäänestys toimitetaan sairaaloissa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä niin kuin äänestyksen toimittava vaalitoimikunta määrää. Äänestysajat ovat sairaalakohtaisia.

Vuonna 2015 järjestettävissä eduskuntavaaleissa varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015 ja ennakkoäänestysaika kotimaassa 8.-14.4.2015. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Ennakkoäänestyksen toimittavalla vaalitoimikunnalla on mukanaan ehdokasluettelo sekä äänestyksessä tarvittava muu materiaali. Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestystä helpottaa, jos äänestäjällä on mukanaan Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämästä.

Ennakkoäänestysajat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa:

  • Tyks Kirurgisessa sairaalassa keskiviikkona 8.4. klo 15.00–16.00
  • Tyks Kantasairaalassa torstaina 9.4. klo 9.00 alkaen
  • Tyks Paimion sairaalassa torstaina 9.4. klo 13.00-14.00, äänestyspaikkana sairaalan luentosali 2. krs
  • Tyks Loimaan sairaalassa keskiviikkona 8.4. klo 13.00-16.00, äänestyspaikkana ruokasalin kabinetti ja tarvittaessa vuodeosastot
  • Tyks Salon sairaalassa keskiviikkona 8.4. klo 9.00-12.00
  • Tyks Vakka-Suomen sairaalassa keskiviikkona 8.4. klo 14.00-15.00, äänestyspaikkana vuodeosastot
  • Uudenkaupungin psykiatrisessa sairaalassa keskiviikkona 8.4. klo 12.30-13.30, äänestyspaikkana huone 1024
  • Turunmaan sairaalassa keskiviikkona 8.4. klo 12.30-13.30
  • Halikon sairaalassa keskiviikkona  8.4.klo 10.00-11.00.

Vaalitoimikunta / vaalitoimikunnat kiertävät pääsääntöisesti jokaisella vuodeosastolla, jos toisin ei ole ilmoitettu.

Lisätietoja äänestysajankohdasta osastolla saa osaston hoitohenkilökunnalta.

Lisätietoja eduskuntavaaleista ja äänestämisestä saa oikeusministeriön internet-sivuilta osoitteesta www.vaalit.fi/

Muokattu : 10.9.2019 8:18
Luotu : 2.4.2015 14:27