Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 7.3.2017

Sairaanhoitopiiri kehittää kielitaitoaan

Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli myös vuonna 2010 hyväksytyn kieliohjelman toteutumista. Kieliohjelma tähtää kielellisten oikeuksien toteuttamiseen, ja siinä kuvatut toimenpiteet todettiin edelleen ajantasaisiksi.

Henkilökunnan puutteellista ruotsin kielen taitoa koskevia valituksia tulee vuosittain muutamia. Lisäksi sairaalan opasteet eivät aina ole molemmilla kotimaisilla kielillä. Hoitopalautteiden saaminen omalla äidinkielellä on parantunut aiemmasta ja toteutuu pääsääntöisesti lainmukaisesti.

– Vaikka asiakaspalautteen mukaan 97 prosenttia potilaista kokee saaneensa palvelua äidinkielellään, on asiakaspalaute kielellisten oikeuksien toteutumisen osalta luonnollisesti parempaa Turunmaan sairaalasta kuin sairaanhoitopiirin muista yksiköistä, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä toteaa.

Henkilökunnan kiinnostus ruotsin kielen opintoihin on kasvanut viime vuonna merkittävästi, ja kielitaitoa voi syventää esimerkiksi työkierrolla Turunmaan sairaalassa. Sairaanhoitopiiri panostaa jatkossa enemmän myös ruotsinkieliseen julkiseen viestintään.

Sairaanhoidollisten palvelujen organisointi muuttuu

Sairaanhoidollisia palveluja tuottavan Tyks-Sapa-liikelaitoksen yhdistäminen Tyksiin etenee tehdyn selvitysmiesraportin mukaisesti. Sairaanhoitopiirin liikelaitokset on lakkautettava sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon yhteydessä viimeistään 1.1.2019.

Ensimmäisenä lakkautettavaksi liikelaitokseksi on valittu Tyks-Sapa, jonka palveluista erityisesti kuvantamisen katsotaan toimivan nykyistä paremmin yhdistettynä hallinnollisesti muihin Tyksin erikoisalapalveluihin.

Tyks-Sapan organisaatiouudistus on tarkoitus toteuttaa 1.1.2018 ja se on vielä hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kesävaltuustossa. Muiden liikelaitosten ja psykiatrian osalta toiminnan purkua valmistellaan myöhemmin.

Johtajaylilääkäri Saarni siirtyy OP Ryhmän palvelukseen

Hallitus päätti esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että se myöntäisi eron Samuli Saarnelle johtajaylilääkärin virasta 10.4.2017 alkaen. Saarni siirtyy OP Ryhmän palvelukseen vastaamaan sen kehittyvistä terveys- ja hyvinvointipalveluista. Johtajaylilääkärin tehtäviä hoitaa sen jälkeen toistaiseksi sairaalajohtaja Petri Virolainen.

 

Lisäksi on julkaistu erilinen tiedote tilinpäätöksestä.

Muut esillä olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

 


Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

 

Muokattu : 7.3.2017 13:08
Luotu : 7.3.2017 12:53