Työtuomioistuin tuomitsi hyvityssakkoihin Tehy ry:n työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä

Sairaanhoitopiiri vaatii Tehyä purkamaan hakukieltonsa

Työtuomioistuin päätti 9.10.2014, että Tehy ry on rikkonut lakia kieltäessään jäseniään hakeutumasta töihin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Oikeuden tuomion mukaan KoHo ry on puolestaan laiminlyönyt työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa.

– Kun oikeudessa nyt on todettu, että Tehy ei ole noudattanut yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, sen pitää purkaa kolmatta viikkoa jatkunut hakukieltonsa viipymättä, sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen vaatii.

Hakukielto liittyy Tehyn oman tiedotteen mukaan sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen muutokseen.

Lehtosen mukaan hallintokeskuksen uudistaminen parantaa sen toimintaa.

– Yksiköiden määrää vähentämällä saamme asiantuntijoidemme osaamisen ja taloudelliset resurssit paremmin yhteiseen käyttöön. Tämä on potilaidemme, heitä hoitavien työntekijöiden ja omistajakuntiemme etu.

Uudistus on jo lähtenyt käyntiin yksiköiden työntekijöiden kanssa yhdessä suunnitellen.

– Sote-uudistuksessa meidän on opittava tekemään uudella tavalla yhteistyötä kaikkien asiantuntijaryhmien välillä, Lehtonen toteaa.

Sairaaloiden hoitotyön johtamisvastuisiin organisaatiouudistus ei vaikuta. Se ei myöskään muuta hoitotyön esimiesten asemaa millään tasolla.

– Toivomme saavamme työrauhan jatkaaksemme potilastyötämme ja kehittääksemme hallintokeskuksen toimintaa työnantajan tekemien päätösten mukaisesti.

– Suhtaudumme kaikkiin työnhakijoihin samalla tavalla, eikä kuuluminen johonkin ammattiliittoon vaikuta työpaikan saantiin millään tavalla. Sairaanhoitopiirin tehtävät ovat auki kaikille kelpoisuusehdot täyttäville työnhakijoille, Lehtonen sanoo.


 

 


Mistä on kyse? , ks. muut tiedotteet

Sairaanhoitopiiri riitautti Tehyn hakukiellon (18.9.2014)

Päivitetty: 7.6.2017 8:23