Siirry sisältöön

​Tieteellisessä tutkimuksessa tutkittavana

Henkilötietojen käsittelyjen oikeusperuste:

Tutkimuksissa, joissa pyydetään/on pyydetty tutkittavalta suostumus, on käsittelyn oikeusperusteena rekisteröidyn suostumus sekä lisäksi lääke- ja laitetutkimuksissa tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan i alakohta tai muissa lääketieteellisissä tutkimuksissa tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j alakohta.

Tutkimuksissa, joissa ei pyydetä suostumusta, on käsittelyn oikeusperusteena tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta sekä 9 artiklan 2 kohdan j alakohta.

Rekisteröidyn oikeudet: 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on ennen suostumuksen antamista annettava riittävä selvitys tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta sekä tutkimuksen mahdollisista hyödyistä, riskeistä ja haitoista. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus, eikä tästä saa aiheutua kielteisiä seuraamuksia rekisteröidylle. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa, jos suostumuksessa on ollut tästä maininta. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Päivitetty: 18.6.2018 15:24
Luotu: 18.6.2018 15:22