Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus takaa laadukkaan hoidon

potilaalle-tutkimus-syopakeskus.jpg 

Syövän hoito kulkee käsi kädessä korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kanssa. Tyks on Suomen toiseksi suurin syövän tutkimuskeskus, jonka tehtävänä on koordinoida syövän tutkimusta ja opetusta koko länsirannikon alueella. Tavoitteena on yhdistää tutkimustieto mahdollisimman tehokkaasti kliiniseen toimintaan kaikissa kolmessa Tyksin erityisvastuualueella toimivassa sairaanhoitopiirissä.

Syöpäkeskuksen rooli syövän tutkimuksessa on merkittävä myös valtakunnallisesti. Tavoitteena on saattaa alueella tehtävä syöpätutkimus osaksi käytännön potilastyötä myös kansallisesti.

Käynnissä olevat tieteelliset tutkimukset

Potilaalla on mahdollisuus osallistua Tyksissä käynnissä oleviin syövän tutkimushankkeisiin. Tutkimuksiin osallistuminen on arvokasta syövän hoitomuotojen parantamisessa ja uusien lääkkeiden kehittämisessä. Osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Jokaisella potilaalla on oikeus ilmaista oman hoitotahtonsa syöpään sairastuessaan. Potilaan lakisääteisiin oikeuksiin kuuluu oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun sekä omaa terveydentilaansa ja hoitoaan koskeviin tietoihin.

Avoimet tutkimukset

SYÖPÄ TUTKIMUKSEN KOODITIIVISTELMÄ
Gynekologiset syövät

​FIRST
​Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 tutkimus platinapohjaisella hoidolla, tsr-042-valmisteella ja niraparibilla verrattuna platinapohjaiseen standardihoitoon ensi vaiheen hoitona levinneisyysasteen III tai IV ei-musinoottisessa epiteelialisessa munasarjasyövässä.

​ENGOT-EN2-DCGC
Satunnaistettu monikeskustutkimus keskikorkean uusiutumisriskin potilaille, joilla on kohtuun rajoittunut tauti. Leikkauksen jälkeen joko liitännäissolusalpaajahoito tai seuranta.

DUO-OVaiheen III satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan durvalumabin käyttöä yhdessä solunsalpaajahoidon ja bevasitsumabin kanssa ja tamän jälkeen annettavaa durvalumabi-, bevasitsumabi- ja olaparibiylläpitohoitoa äskettäin todetun pitkälle edenneen munasarjasyövän hoidossa.
MelanoomaLasten syövät
IntreALL 2010SRFaasi II satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan toisaalta kahta uusiutuneen akuutin lymfoblastileukemian kansainvälistä hoito-ohjelmaa toisiinsa ja lisärandomisatiossa kumpaankin ohjelmaan lisättyä konsolidaatiovaiheen epratuzumabia.
NOPHo-DBH AML 2012Faasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan Daunoxomea ja mitoksantronia sisältävää induktiohoitoa toisiinsa normaalissa akuutin myeloisen leukemian hoito-ohjelmassa.
EURO-Ewing-2008Ewingin sarkooman hoito-ohjelma, jossa tavanomaisia sarkoomalääkkeitä satunnaistetaan uusien kriteereiden mukaisesti Ewingin sarkooman normaalihoitoon.
NOPHO ALL2008Faasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan PEG-asparaginaasin annostelua 2 ja 6 viikon välein lasten ja nuorten akuutin lymfoblastileukemian konsolidaatiovaiheen jälkeisessä hoidossa tavanomaisen ALL-hoidon ohjelmassa.
SIOP PNET 5-MBFaasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa standardiriskin medulloblastoomaa sairastavat potilaat jaetaan hoitoryhmiin (LR, SR) uusien biologisten markkereiden perusteella ja jossa SR-ryhmään kuuluvien sädehoitovaiheeseen satunnaistetaan sädeherkistäjäksi karboplatiini.

Einstein 14372 ​Faasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus rivaroksabaanista standardihoitoon verrattuna 6kk-18-vuotiailla lapsilla, joilla on akuutti laskimotukos.

​TEDDI
​Hengitystahdistetun sädehoidon soveltuvuus lapsille ja nuorille.

​Milli-C
​Suolistomikrobiston muutokset syöpään sairastuneille lapsille: yhteys immunologiseen toipumiseen, kardiometabolisiin riskitekijöihin ja terveyteen syöpähoitojen jälkeen.
Lymfoomat 

​SAKK 35/14
​Rituksimabi käytettynä yksin tai yhdessä ibrutinibin kanssa aikaisemmin hoitamattomien hoidon tarpeessa olevien edennyttä follikulaarista lymfoomaa sairastavien potilaiden hoitona.

Chronos-4Faasi III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan laskimoon annettavan PI3K:n estäjä kopanlisibin ja tavanomaisen immunokemoterapian yhdistelmää tavanomaiseen immunokemoterapiaan uusiutuneen, hitaasti etenevän non-hodgkin lymfooman hoidossa.
Bio-CHICBiologisen riskin mukainen diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostolymfooman estohoidolla.
Rintasyöpä
​BOLDSatunnaistettu tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia (TPD) sisältävää sytostaattihoitoa käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa.

​SKAGEN
​Varhaisvaiheen rintasyövän hypofraktioitu, paikallinen liitännäissädehoito samanaikaisesti annetulla leikkausontelon tehosteella.

​AdeLE (Herantis)
​Kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen 2 teho-, turvallisuus- ja siedettävyystutkimus imusolmukesiirtoleikkauksen yhteydessä annettavalla Lymfactin-tutkimusvalmisteella (adenovirusvälitteinen VEGF-C imusuoni-kasvutekijä) rintasyöpähoidon seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoitoon.
​MO39193​Vaiheen III satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus atetsolitsumabin tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi yhdessä solunsalpaajan kanssa henkilöillä, joilla on varhain uusiutunut kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.
Urologiset syövät

KEYNOTE-057Avoin faasi II-tutkimus pembrolitsumabin tehosta ja turvallisuudesta BCG-hoidolle refraktaarissa pinnallisessa (ei lihakseen invasoivassa) virtsarakkokarsinoomassa.

FINNBLADDER 9Korkean uusiutumisriskin Ta-virtsarakkosyövän hoito –sinivalokystoskopia ja optimoitu mitomysiini-C.

​FINNBLADDER 10
​Tutkimus selvittää korkean uusiutumis- ja etenemisriskin pinnallisen virtsarakkosyövän optimaalista hoitoa. Tutkimuksessa vertaillaan taudin uusiutumisen ehkäisyyn käytettyä jaksottaisesti annosteltua BCG- ja electromotive drug administration (EMDA) mitomysiini C -yhdistelmähoitoa perinteiseen BCG instillaatiohoitoon.

TALAPRO-2Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus talatsoparibin käytöstä yhdessä entsalutamidin kanssa metastaattista kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavilla henkilöillä.
SPCG-15Kirurgiaa vai sädehoitoa paikallisesti levinneen eturauhassyövän hoidossa – avoin satunnaistettu kliininen tutkimus.

​PROSTAGE
​Avoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa verrataan uusien kuvantamismenetelmien (18F-PSMA-PET-TT, koko kehon MRI, SPECT-TT) diagnostista tarkkuutta perinteisiin kuvantamistutkimuksiin (vartalon varjoaine TT ja luustokartta) eturauhassyövän levinneisyyden selvittelyssä korkean riskin eturauhassyöpäpotilailla.

​HIFU-PRO
​Avoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja soveltuvuutta eturauhassairauksien hoidossa. Rekrytointi on edelleen käynnissä seuraavilla potilasryhmillä: paikallisesti edennyt oireinen eturauhassyöpä, sädehoidon jälkeinen paikallisesti uusiutunut eturauhassyöpä ja oireinen eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu.

​PRO-TULSA-PCA
​Avoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja tehoa paikallisen eturauhassyövän hoidossa.
Pään ja kaulan alueen syövät
POET-HNSEtenevä monikeskusrekisteritutkimus perioperatiivisten sydän- ja verisuonitapahtumien ja vuotojen ilmaantuvuudesta pään- ja kaulanalueen kirurgiassa. Havainnoidaan asetyylisalisyylihapon käytön turvallisuutta ja vaikutusta leikkauksen aikaiseen verenvuotoon.
Hematologiset syövät

​HO141 CLL/VISION
Faasin 2 seurantatutkimus, Ibrutinibin ja Venetoklaksin yhdistelmähoidolla uusiutunutta tai hoitoresistenttiä kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavilla potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on vähintään 30ml/min ja riippumatta TP53-poikkeavuudesta.

CLL13/GAIA
​Faasin 3 tutkimus, jossa vakiohoitona käytettävää kemoimmunoterapiaa (FCR/BR) verrataan Rituksimabin ja Venetoklaksin yhdistelmään /RVe), Obinututsumabin (GA101) JA Venetoklaksin yhdistelmään (GVe) sekä Obinututsumabin (GA101), Ibrutinibin ja Venetoklaksin (GIVe) yhdistelmään  hyväkuntoisilla potilailla, joilla aiemmin hoitamaton krooninen (KLL), johon ei liity 17p-deleetio tai TP53-mutaatiota.
​Palliatiivinen lääketiede

HIFU
Luustometastaasien hoito magneettiohjatulla korkean intensiteetin kohdennetulla ultraäänellä (HIFU).

Päivitetty: 9.9.2019 9:19
Luotu: 30.5.2016 14:53

Tutkimuksiin osallistuminen

Jos olet kiinnostunut osallistumaan meneillään oleviin tutkimuksiin, tai haluat tietää lisää syöpätutkimuksista, ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön. 

Voit lisäksi edistää syöpä- ja terveystutkimusta antamalla biopankkisuostumuksen. Biopankkisuostumuksella annat luvan tallettaa hoitojesi yhteydessä otettavat veri- tai kudosnäytteet biopankkiin. Biopankkinäytteitä käytetään syöpätutkimuksessa esimerkiksi uusien hoitomuotojen kehittämiseen.

 Anna biopankkisuostumus