Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Potilaille avoimet tieteelliset syöpätutkimukset

Syöpäpotilaille tehdään paljon tutkimusta syövän hoidon edistämiseksi ja lääkkeiden kehittämiseksi. Alla olevassa listassa ovat kaikki meneillään olevat hoito- ja lääketutkimukset, joihin voi ilmoittautua osallistujaksi.

Mikäli olet kiinnostunut meneillään olevista tutkimuksista, ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön, sen selvittämiseksi sovellutko johonkin niistä.

Lisäksi voit edistää syöpä- ja terveystutkimusta antamalla suostumuksesi siihen että sinusta hoitojen yhteydessä otettavat veri- tai kudosnäytteet voidaan tallettaa biopankkiin. Biopankkitallennuksen suostumuslomakkeen voit täyttää tästä.

Tutkimussanasto

Lääketutkimuksista kerrottaessa joudutaan käyttämään erikoissanastoa. Laaketutkimukset.fi-sivustolla on selitetty yleisimpiä tutkimuksiin liittyviä sanoja. Tutustu sanastoon >

 

SYÖPÄTUTKIMUKSEN KOODITIIVISTELMÄ
​Gynekologiset syövät


​FIRST
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 tutkimus platinapohjaisella hoidolla, tsr-042-valmisteella ja niraparibilla verrattuna platinapohjaiseen standardihoitoon ensi vaiheen hoitona levinneisyysasteen III tai IV ei-musinoottisessa epiteelialisessa munasarjasyövässä

​ENGOT –EN2-DGCG​Satunnaistettu monikeskustutkimus keskikorkean uusiutumisriskin potilaille, joilla on kohtuun rajoittunut tauti. Leikkauksen jälkeen joko liitännäissolusalpaajahoito tai seuranta.

Imagyn050

III vaiheen satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan atetsolitsumabia ja lumelääkettä yhdistelmähoitona paklitakselin, karboplatiinin ja bevasitsumabin kanssa äskettäin todetun levinneisyysasteen III tai IV munasarjasyövän, munanjohdinsyövän tai vatsakalvon syövän hoidossa

​Melanooma

​Combi-APlus
​Avoin, vaiheen IIIb tutkimus, jossa arvioidaan sovelletun kuumeenhallintaohjeen vaikutusta kuumeen esintyvyyteen potilailla, jotka saavat dabrafenibin ja trametinibin yhdistelmää adjuvanttihoitona korkean riskin (stage III) BRAFV600-mutaatiopositiivisen melanooman kirurgisen poiston jälkeen.
​Lasten syövät
​IntreALL 2010SR Faasi II satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan toisaalta kahta uusiutuneen akuutin lymfoblastileukemian kansainvälistä hoito-ohjelmaa toisiinsa ja lisärandomisatiossa kumpaankin ohjelmaan lisättyä konsolidaatiovaiheen epratuzumabia.
​NOPHo-DBH AML 2012
Faasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan Daunoxomea ja mitoksantronia sisältävää induktiohoitoa toisiinsa normaalissa akuutin myeloisen leukemian hoito-ohjelmassa.

EURO-​Ewing 2008Ewingin sarkooman hoito-ohjelma, jossa tavanomaisia sarkoomalääkkeitä satunnaistetaan uusien kriteereiden mukaisesti Ewingin sarkooman normaalihoitoon

​NOPHO ALL2008
​Faasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan PEG-asparaginaasin annostelua 2 ja 6 viikon välein lasten ja nuorten akuutin lymfoblastileukemian konsolidaatiovaiheen jälkeisessä hoidossa tavanomaisen ALL-hoidon ohjelmassa.

​SIOP PNET 5-MB
​Faasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa standardiriskin medulloblastoomaa sairastavat potilaat jaetaan hoitoryhmiin (LR, SR) uusien biologisten markkereiden perusteella ja jossa SR-ryhmään kuuluvien sädehoitovaiheeseen satunnaistetaan sädeherkistäjäksi karboplatiini.

​Einstein 14372
​Faasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus rivaroksabaanista standardihoitoon verrattuna 6kk-18-vuotiailla lapsilla, joilla on akuutti laskimotukos.

​TEDDI
​Hengitystahdistetun sädehoidon soveltuvuus lapsille ja nuorille.

​Milli-C
​Suolistomikrobiston muutokset syöpään sairastuneille lapsille: yhteys immunologiseen toipumiseen, kardiometabolisiin riskitekijöihin ja terveyteen syöpähoitojen jälkeen.
Lymfoomat

​SAKK 35/14
​Rituksimabi käytettynä yksin tai yhdessä ibrutinibin kanssa aikaisemmin hoitamattomien hoidon tarpeessa olevien edennyttä follikulaarista lymfoomaa sairastavien potilaiden hoitona.

​Chronos-4
​faasi III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan laskimoon annettavan PI3K:n estäjä kopanlisibin ja tavanomaisen immunokemoterapian yhdistelmää tavanomaiseen immunokemoterapiaan uusiutuneen, hitaasti etenevän non-hodgkin lymfooman hoidossa.

​Bio-CHIC
​Biologisen riskin mukainen diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostolymfooman estohoidolla.
Rintasyöpä

​BOLD​Satunnaistettu tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia ( TPD ) sisältävää sytostaattihoitoa käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa.

​SKAGEN
​Varhaisvaiheen rintasyövän hypofraktioitu, paikallinen liitännäissädehoito samanaikaisesti annetulla leikkausontelon tehosteella.

​AdeLE (Herantis)
​Kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen 2 teho-, turvallisuus- ja siedettävyystutkimus imusolmukesiirtoleikkauksen yhteydessä annettavalla Lymfactin-tutkimusvalmisteella (adenovirusvälitteinen VEGF-C imusuoni-kasvutekijä) rintasyöpähoidon seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoitoon.
​MO39193​Vaiheen III satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus atetsolitsumabin tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi yhdessä solunsalpaajan kanssa henkilöillä, joilla on varhain uusiutunut kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.
Urologiset syövät

​KEYNOTE-057
​Avoin faasi II-tutkimus pembrolitsumabin tehosta ja turvallisuudesta BCG-hoidolle refraktaarissa pinnallisessa (ei lihakseen invasoivassa) virtsarakkokarsinoomassa

​FINNBLADDER 9
​Korkean uusiutumisriskin Ta-virtsarakkosyövän hoito –sinivalokystoskopia ja optimoitu mitomysiini-C

​FINNBLADDER 10
​Tutkimus selvittää korkean uusiutumis- ja etenemisriskin pinnallisen virtsarakkosyövän optimaalista hoitoa. Tutkimuksessa vertaillaan taudin uusiutumisen ehkäisyyn käytettyä jaksottaisesti annosteltua BCG- ja electromotive drug administration (EMDA) mitomysiini C -yhdistelmähoitoa perinteiseen BCG instillaatiohoitoon.

​KEYNOTE-564
​Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen III lääketutkimus, jossa annetaan pembrolitsumabia 200mg 3 viikon välein tai lumelääkettä 3 viikon välein vuoden ajan liitännäishoitona korkean uusimisriskin kirkassoluisen munuaissyövän radikaalin leikkaushoidon jälkeen.

​Hope
​Lenvatinibin tehoa ja turvallisuutta arvioiva vaiheen II lääketutkimus yhdistettynä everolimuusiin edenneessä munuaissyövässä

​SPCG-15
​Kirurgiaa vai sädehoitoa paikallisesti levinneen eturauhassyövän hoidossa – avoin satunnaistettu kliininen tutkimus

​PROSTAGE
​Avoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa verrataan uusien kuvantamismenetelmien (18F-PSMA-PET-TT, koko kehon MRI, SPECT-TT) diagnostista tarkkuutta perinteisiin kuvantamistutkimuksiin (vartalon varjoaine TT ja luustokartta) eturauhassyövän levinneisyyden selvittelyssä korkean riskin eturauhassyöpäpotilailla.

​HIFU-PRO
​Avoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja soveltuvuutta eturauhassairauksien hoidossa. Rekrytointi on edelleen käynnissä seuraavilla potilasryhmillä: paikallisesti edennyt oireinen eturauhassyöpä, sädehoidon jälkeinen paikallisesti uusiutunut eturauhassyöpä ja oireinen eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu.

​PRO-TULSA-PCA
​Avoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja tehoa paikallisen eturauhassyövän hoidossa
Pään- ja kaulan alueen syövät

​POET-HNS ​Etenevä monikeskusrekisteritutkimus perioperatiivisten sydän- ja verisuonitapahtumien ja vuotojen ilmaantuvuudesta pään- ja kaulanalueen kirurgiassa. Havainnoidaan asetyylisalisyylihapon käytön turvallisuutta ja vaikutusta leikkauksen aikaiseen verenvuotoon.
Hematologiset syövät

​HO141 CLL/VISION
​Faasin 2 seurantatutkimus, Ibrutinibin ja Venetoklaksin yhdistelmähoidolla uusiutunutta tai hoitoresistenttiä kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavilla potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on vähintään 30ml/min ja riippumatta TP53-poikkeavuudesta

​CLL13/GAIA
​Faasin 3 tutkimus, jossa vakiohoitona käytettävää kemoimmunoterapiaa (FCR/BR) verrataan Rituksimabin ja Venetoklaksin yhdistelmään /RVe), Obinututsumabin (GA101) JA Venetoklaksin yhdistelmään (GVe) sekä Obinututsumabin (GA101), Ibrutinibin ja Venetoklaksin (GIVe) yhdistelmään  hyväkuntoisilla potilailla, joilla aiemmin hoitamaton krooninen (KLL), johon ei liity 17p-deleetio tai TP53-mutaatiota
Palliatiivinen lääketiede


​HIFU
​Luustometastaasien hoito magneettiohjatulla korkean intensiteetin kohdennetulla ultraäänellä (HIFU)

Päivitetty: 22.2.2019 14:33