Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä syöpäkeskus on ja miksi se on perustettu?

Syöpäkeskus on uudenlainen tapa järjestää syövän hoitoa ja tutkimusta Varsinais- Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Syöpäkeskus on perustettu, jotta kaikissa kolmessa sairaanhoitopiirissä olisi yhtenäiset hoitokäytännöt ja hoitoonpääsyajat sekä yhtä laadukas hoito. Syöpäkeskus lähentää syöpätutkimusta ja käytännön potilastyötä sekä vahvistaa mekanismeja, joilla tutkimustuloksia voidaan tuoda hoitoihin nopeammin. Tavoitteena on myös tuoda kullekin potilaalle yksilökohtaisemmin räätälöityjä syöpähoitoja.

Tavoitteiden saavuttaminen näkyy syöpähoitojen laadun yhtenäistymisenä ja vahvistumisena, potilastyytyväisyyden kasvamisena ja loppujen lopuksi hoitotulosten parantumisena.

Koska syöpäkeskus aloittaa toimintansa? Miten se toimii?

Ensimmäiseksi syöpäkeskuksessa kartoitetaan kaikkien kolmen sairaanhoitopiirin nykytilanteen hoitoonpääsyaikoihin, potilastyytyväisyyteen ja hoitopolkujen yhteneväisyyteen liittyen. Syöpäkeskus kehittää uudet, yhtenäiset laadun seuraus- ja mittarointijärjestelmät, kuvaa syöpäsairauksien hoitoketjut ja määrittelee THL:n laatimien ohjeiden mukaiset hoitoonpääsyajat. Toiminta käynnistyy verkostomaisella rakenteella.

Miten potilas hyötyy syöpäkeskuksen perustamisesta?

– Nopea hoitoon pääsy. Tavoitteena on, että potilaalle varmistetaan nopea ja oikea-aikainen tutkimuksiin ja hoitoon pääsy. Hoitoonpääsyajat lyhenevät, kun saamme selvitettyä tarkalleen, onko joissain paikoissa mahdollisuus organisoida syövän hoitoketju diagnoosista hoitoon tehokkaammaksi. Syöpäkeskuksen perustamisen myötä potilas on paremmin oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. 

– Tutkimuksiin osallistuminen. Syöpäpotilaan on entistä helpompi osallistua tieteellisiin syöpätutkimuksiin ja saada uusia kokeilussa olevia lääkkeitä käyttöönsä. Tutkimus on entistä vahvemmin läsnä syöpähoidoissa koko hoitoketjun ajan.

– Hoidon laatu. Syöpäkeskuksen myötä potilas voi olla varma, että hoidon laatu on tasavertaista missä tahansa kolmesta sairaanhoitopiiristä ja että häntä hoidetaan samalla tavalla paikkakunnasta riippumatta. 

– Tiedon avoimuus. Syövän hoito tulee entistä avoimemmiksi ja läpinäkyvämmiksi potilaalle. Syöpäkeskuksen toiminnan kulmakivenä on avoin viestintä, eli tulemme avaamaan nettisivuillamme hoitoonpääsyajat, potilastyytyväisyyden ja hoidon laadun toteutumisen kaikissa kolmessa sairaanhoitopiireissä. Potilas pystyy näin itse arvioimaan, haluaako hän syöpähoitoja Läntisestä syöpäkeskuksesta vai jostain muualta Suomesta. 

– Potilaan voimaantuminen. Meille on tärkeätä, että potilaalla on koko ajan tunne, että hän on turvassa. Haluamme ohjata potilasta ja hänen läheisiään, jotta hän tietää, missä vaiheessa hoitoa hän on ja mitä vaiheita on vielä matkan varrella edessä. Potilas saa voimavaroja hoidoista selviytymiseen, kun hän pystyy itse aktiivisesti osallistumaan hoitoprosessiin hoitoketjun eri vaiheissa. 

Kuinka paljon syöpäkeskuksessa on henkilökuntaa?

Varsinainen syövän hoito toteutetaan tällä hetkellä sairaanhoitopiireissä ja siellä olevalla henkilökunnalla. Syöpäkeskuksen henkilökunta kuitenkin organisoi syövän hoidon sekä tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen potilaan kannalta parhaalla tavalla. Tulevaisuudessa syöpäkeskuksesta voi muotoutua hallinnollinen keskus, mikäli nähdään, että sellainen on tarpeen.

Kuka omistaa syöpäkeskuksen?

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Turun yliopisto. 

Missä syöpäkeskus sijaitsee?

Syöpäkeskus sijaitsee siellä, missä syöpää tutkitaan ja hoidetaan. Syöpäkeskus ei ole siis erillinen rakennus, vaan toimii kaikissa kolmessa sairaanhoitopiireissä syövän hoidon, tutkimuksen ja opetuksen potilaan kannalta parhaalla tavalla koordinoiden.

Miten hoitoonpääsyajat, hoitokäytännöt ja hoidon laatu saadaan Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä yhteneväiseksi?

Henkilökunta kaikissa sairaanhoitopiireissä sitoutuu yhteisiin hoitokäytäntöihin ja yhtenäisiin hoitoonpääsyaikoihin syöpäkeskuksen perustamisen myötä. Tätä varten syöpäkeskus ohjeistaa ja kouluttaa henkilökuntaa aktiivisesti, jotta potilaan hoidon laatu on korkeatasoista ja yhdenmukaista kaikilla alueilla. Mahdolliset poikkeamat hoitoonpääsyajoissa tullaan selvittämään tarkasti, jotta potilaat olisivat kaikilla alueilla tasa-arvoisessa asemassa.

Onko syöpäkeskus laatuakkreditoitu?

Syöpäkeskus tavoittelee kansainvälisen syövän kattojärjestön OECI:n Comprehensive Cancer Center -laatuakkreditointia toisena syöpäkeskuksena Suomessa. Prosessi on monivaiheinen ja kestää useamman vuoden, mutta mitään esteitä laatuakkreditoinnin saavuttamiseen ei ole.

Mitkä ovat syövän hoidon suurimmat haasteet tulevaisuudessa Suomessa?

Väestön vanhetessa syöpätapaukset tulevat lisääntymään myös Suomessa. Tämä nostaa syöpähoitojen kustannuksia tulevaisuudessa. Kasvaviin kustannuksiin pyritään vastaamaan yhä yksilöllisemmillä hoitomuodoilla, jolloin potilaalle ei tulisi tarpeettomia lääkkeitä tai vaativia hoitoja. Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti ja monen syövän ennusteet ovat viime vuosina parantuneet merkittävästi. Tämän vuoksi on tärkeää että potilas saa mahdollisimman hyvän uusimpaan tutkimukseen perustuvan hoidon.

Päivitetty: 28.12.2017 12:46
Luotu: 30.5.2016 14:50