Siirry sisältöön

 Päivystyspalvelut

​Yhteystiedot

Teemu Elomaa
ylilääkäri
02 313 8922

Anne Hedman
ylihoitaja
02 314 4410

Kaisa Impilä
hallinnollinen osastonhoitaja
02 313 8924

Jarmo Lehtonen
koulutusylilääkäri
050 592 5752

Toimistosihteerit

Anitta Törnström
hoitohenkilöstö
02 313 8929

Tuula Siren
lääkärit
02 313 8928

 Päivystyspalvelut

  • Päivystyspalvelut
  • ​Akuuttilääketiede
  • Opiskelijoille

Päivystyksessä hoidamme tapaturmapotilaita, äkillisesti sairastuneita sekä kiireellistä erikoissairaanhoitoa ja valvontahoitoa vaativia potilaita, kaikkina vuorokauden aikoina. Päivystyksessämme toimivat lääkärien ja sairaanhoitaja vastaanotot, joilla pyrimme tarjoamaan potilaille joustavaa ja oikea-aikaista hoitoa.

Puhelinpalvelumme (02 313 8800) auttaa kuntalaisia hoidon tarpeen arvioinnissa.

Tutustu päivystyspalveluihimme

Akuuttilääketiede

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri tai siihen erikoistuva lääkäri vastaa kaikkien potilaiden vammojen ja akuuttien sairauksien oireiden vaatimassa diagnostiikasta ja kiireellisestä hoidosta. Akuuttilääketiede yhdistää ja täydentää muiden erikoisalojen akuuttitoimintoja. Korkealaatuinen päivystyshoito edellyttää etupainotteista diagnostiikkaa ja viiveetöntä hoidon aloitusta.

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri on ensisijaisesti päivystysklinikassa toimiva kliinikko, jonka muita tehtäviä ovat päivystystoiminnan suunnittelu ja ohjaaminen, koulutuksen järjestäminen sekä päivystyksen talouden hallinta ja tutkimustyö.

Akuuttilääkärit toimivat moniammatillisessa tiimityössä yhdessä ensihoidon ja päivystyksen hoitohenkilökunnan kanssa.

Turussa erikoistumispalveluita on mahdollista saada yliopistosairaalaolosuhteissa yhteispäivystyksessä.

Akuuttilääketieteen erikoislääkärin koulutus kestää 6 vuotta ja sisältää koulutusjaksot keskeisillä päivystyksellisillä erikoisaloilla.

Visiomme on, että tulevaisuuden yhteispäivystyksestä vastaavat akuuttilääketieteen erikoislääkärit, jolloin eri toimialojen lääkärit voivat keskittyä paremmin omien erikoisalojensa päivystyshoitoa vaativiin potilaisiin.

Tarkempaa informaatiota erikoistumiskoulutuksen osalta löytyy yliopiston sivuilta.

Sairaanhoitaja ja lähihoitajaopiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opiskelujen syventävän vaiheen harjoittelujakso (3-5vkoa) yhteispäivystyksessä.

 

Opetus- ja ohjaustilanteet

EPLL Turun yhteispäivystyksessä pääset perehtymään monipuolisesti päivystyspotilaan hoitotyöhön. Harjoittelujakson aikana on mahdollisuus tutustua myös mielenterveys- ja päihdeyksikköön, joka sijaitsee yhteispäivystyksen tiloissa.

Harjoitteluun yhteispäivystyksessä kuuluu koko päivystysprosessiin tutustuminen nopean hoidon linjasta aina kriittisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoitoon.

 

Ennen harjoittelua   

Sinun tulee olla suorittanut sisätautisen ja kirurgisen hoitotyön opinnot. Sinulla tulee olla VRK-kortti.

 

Mitä opit osastollamme?

•Päivystyspotilaan hoidon prosessin

•lääke- ja nestehoitoa

•potilaan tarkkailua ja vitaalielintoimintojen seurantaa

•Kirjaamista

•Päivystyspotilaan hoitoon liittyviä tutkimuksia

•Akuutisti sairastuneen potilaan hoitoa moniammatillisesti

Päivitetty: 9.8.2017 10:38