Siirry sisältöön

 Addiktiopoliklinikka

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Kantasairaala
Rakennus 11
B-siipi, 1. kerros
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku​

Aukioloajat

Ma–to klo 8–16
Pe klo 8–15
Lasu klo 9–14

Puhelin

02 313 2741

Faksi

02 313 3796

Postiosoite

Addiktiopoliklinikka
PL 52, 20521 Turku

 Addiktiopoliklinikka

 • Potilaille
 • Opiskelijoille

Addiktiopoliklinikan toiminta

 • Moniammatilliseen työryhmään kuuluu sairaanhoitaja, lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä.
 • Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoarvioinnit (Turku ja ympäristökunnat).
 • Korvaushoidon aloitus-, toteutus- ja stabilointivaihe ympäristökuntien opioidiriippuvaisille potilaille, sekä erityisryhmille.
 • Raskaana olevien opioidiriippuvaisten korvaushoito.
 • Päihdeäitityö.
 • Päihdesairaanhoitajatoiminta.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Opioidiriippuvaisten korvaushoito

Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisten hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita. Tavoitteena on joko kuntouttaminen ja päihteettömyys, tai haittojen vähentäminen ja potilaan elämän laadun parantaminen. Psykososiaalinen kuntoutus on olennainen osa kokonaishoitoa.

Hoito perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/ 2008), jonka mukaan opioidikorvaushoidon aloittamiseksi edellytetään opioidiriippuvuuden diagnoosia ja sitä että potilas ei ole vieroittautunut opioideista muita tieteellisesti perusteltuja ja yleisesti hyväksyttyjä hoitokäytäntöjä ja menettelytapoja noudattamalla. Korvaushoito on vapaaehtoisuuteen perustuvaa avohoitoa.

Korvaushoidon toteutus:

 • valvottu päivittäinen lääkkeen otto
 • yksilökäynnit: omahoitajakeskustelut, lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä
 • huumeseulat, pistopaikkojen tarkastukset
 • hoitokokoukset, verkostopalaverit
 • potilailla mahdollisuus ansaita kotilääkeoikeuksia toteutuneilla käynneillä ja puhtailla huumeseuloilla.

Päihdeäitityö

Vuoden 2015 alussa sovittiin, että myös muiden kuin opioideista riippuvaisten naisten raskaudenaikainen päihdepsykiatrinen tutkimus ja hoito keskitetään addiktiopoliklinikalle. Lähetteet tulevat pääsääntöisesti naistenklinikan yhteydessä toimivan HAL-poliklinikan kautta. Jos lähete tulee muusta yksiköstä, niin addiktiopoliklinikan lääkäri tekee konsultaatiopyynnön äitiyspoliklinikalle, jotta riskiraskauden seuranta toteutuu myös naistenklinikassa neuvolakontrollien lisäksi.

 • Päihdepsykiatrinen tutkimus- ja hoitojakso
 • Päihteiden käytön seuranta
 • Verkostotapaamiset, johon kutsutaan omaisia ja keskeiset yhteistyötahot (neuvolan terveydenhoitaja, sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä)
 • Yhteistyössä potilaan kanssa arvioidaan sekä raskaudenaikainen, että synnytyksen jälkeinen tuen ja avun tarve

Päihdesairaanhoitajatoiminta

Päihdesairaanhoitajatoiminnan avulla on tarkoitus nopeasti tavoittaa sairaalassa hoidossa olevia potilaita joilla on, tai saattaa olla päihdeongelma ja yrittää puuttua niihin.

Päihdesairaanhoitajatoiminta on osa addiktiopoliklinikan moniammatillista yhteistyötä.

Päihdesairaanhoitajatoiminnan tavoitteena on päihdesairauksien etenemisen ehkäisy, päihde-ehtoisten terveyshaittojen ehkäisy sekä auttaa yksiköitä päihdepotilaan onnistuneen osastohoidon turvaamiseksi.

Päihdesairaanhoitajakonsultaatiota voi pyytää esimerkiksi jos:

 1. potilas on joutunut sairaalaan alkoholiehtoisesta syystä
 2. potilas on ollut sairaalaan tullessaan alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena
 3. potilas itse tai jokin muu taho kertoo huolesta päihteiden käytön suhteen
 4. henkilökunnalla herää huolta potilaan päihteiden käyttöön liittyen.

Päihdesairaanhoitajaa voi myös konsultoida jos muiden yksiköiden henkilökunnalla on kysymyksiä yleisesti päihteiden käyttöön liittyen.

Mielenterveyspalveluista perittävät maksut näet asiakasmaksut-sivulta.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Addiktiopoliklinikalla työskentelemisen tärkeitä periaatteita:

 • ​Vaitiolovelvollisuus
 • Vuorovaikutustaidot
 • Omien ennakkoluulojen tunnistaminen 
 • Potilaiden tasavertainen kohtaaminen

 

​Opetus- ja ohjaustilanteet

 • potilaan hoito moniammatillisen tiimin jäsenenä
 • omahoitajakeskustelut, verkostot ja hoitosuunnitelmapalaverit
 • korvaushoitolääkkeenjako ja muut päivittäiset sairaanhoitajan tehtävät
 • korvaushoitoon hakevan potilaan arviointiprosessi
 • korvaushoidon aloitus ja jatkohoidon järjestäminen
 • monipäihderiippuvaisen hoitopolku

 

​Ennen harjoittelua


Perehdy näihin:

Päivitetty: 4.7.2018 15:55