Siirry sisältöön

 Akuuttipsykiatrian osasto A1

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Kantasairaala
Rakennus 11, B-siipi, 5. krs
Kiinamyllynkatu 4-8 Turku

Puhelin

02 313 1715

Postiosoite

Akuuttipsykiatrian osasto A1
PL 52, 20521 Turku

 


 Akuuttipsykiatrian osasto A1

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

Akuuttipsykiatrian osasto A1 edustaa vaativaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja toimii myös yleissairaalapsykiatrisena osastona. Tutkimukset ja hoito perustuvat tieteelliseen näyttöön.

Osastolla on 14 kokopäiväsairaalahoitopaikkaa, 2 päiväsairaalahoitopaikkaa ja lisäksi polikliinista avohoitotoimintaa.

Osastolla toteutetaan edelläkävijänä Suomessa transkraniaalista magneettistimulaatio- ja ketamiinihoitoa.

 

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. 

Mielenterveyspalveluista perittävät maksut näet asiakasmaksut-sivulta.

 


 

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Ennen harjoittelua

Kannattaa olla suoritettuna psykiatrian, psykiatrisen hoitamisen ja päihdetyön kaikki peruskurssit. Opiskelijoilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Osastolla käytetään omia vaatteita, työkenkiä ja nimineulaa. Asiallinen pukeutuminen ja huoliteltu käytös on tärkeää.

Jobstepin CV:n tulee olla ajan tasalla ennen käytännön jakson alkua. Tavoitteet tarkennetaan ensimmäisellä viikolla. Molemminpuolinen jatkuva palaute on ohjauksen ja oppimisen lähtökohta. Aito oppimisen halu johtaa hyviin tuloksiin. 

Keskeinen sairaanhoitajan tehtävä on kahdenkeskeinen hoitosuhdetyöskentely potilaan kanssa. Toinen tehtävä on hoitoryhmän jäsenenä toimiminen moniammatillisessa työryhmässä ja yhteistyössä. Lisäksi sairaanhoitaja toteuttaa lääkehoitoa ja erilaisia tutkimuksia. Opiskelijan rooli on jakson aikana opetella näitä taitoja.

Opiskelijasta pidetään omaohjaajasuhteen lisäksi kollektiivisesti ja moniammatillisesti hyvää huolta jakson ajan.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

  • Ohjaajan ja opiskelijan kahdenkeskiset työnohjaustilanteet toteutuvat systemaattisesti koko harjoittelun ajan.

  • Opiskelija käy läpi perehdytysohjelman, joka sisältää yleisen osan sekä erityisvastuualueet.

  • Osallistuminen osaston toimintaan on tärkeä osa oppimista.

​Mitä opit osastollamme?

  • Keskeistä on hoitosuhteen hoidollinen merkitys ja oman persoonan käyttäminen työvälineenä.

  • Opiskelija näkee myös moniammatillisuuden, esimerkiksi sairaanhoitajan ja lääkärin yhteistyön, merkityksen potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Samalla opiskelija saa kuvan potilaan hoitopolusta.

  • Opiskelija pystyy onnistuneen harjoittelujakson jälkeen tunnistamaan yleiset mielenterveyshäiriöt ja tuntee niihin sisältyvät hoidot.​

Tilat​

Potilaat ovat kahden hengen huoneissa.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Tero Taiminen
Hallinnollinen osastonhoitaja Johanna Aaltonen

Asiantuntemusta ja osaamista

Sairaanhoitajilla on paljon psykoterapeuttista koulutusta ja erityisosaamista: psykodynaamista, kognitiivista parheterapiakoulutusta sekä työnohjaajakoulutusta, jota sovelletaan käytännön työhön. Sairaanhoitajia toimii sekä yksilö- että ryhmätyönohjaajina.

Henkilökunta on saanut dialektisen käyttäytymisterapian koulutuksen, jota sovelletaan käyttöön osana toimintaa.

Osastolta on tehty yleissairaalapsykiatrinen väitöskirja, jonka osana syntyi myös pro gradu -tutkielma.

Päivitetty: 4.5.2018 16:41