Siirry sisältöön

 Akuuttipsykiatrian osasto A1

​Yhteystiedot

Puhelin

02 313 1715

Käyntiosoite

Tyks Kantasairaala
Rakennus 11, B-siipi, 5. krs
Kiinamyllynkatu 4-8 Turku

Postiosoite

Akuuttipsykiatrian osasto A1
PL 52, 20521 Turku

 


 Akuuttipsykiatrian osasto A1

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Osasto on aikuispotilaille tarkoitettu 12 paikkainen avo-osasto. Osastolla toteutetaan lyhyitä hoito- ja tutkimusjaksoja yhteistyössä muiden lääketieteen erikoisalojen kanssa. Tutkimukset ja hoito perustuvat tieteelliseen näyttöön.

Potilaat tulevat osastolle kutsuttuina kotoa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon yksikön tekemän lähetteen perusteella tai heidät sisäänkirjataan osastolle päivystyksestä. Esimerkkitilanteita, joissa osastolle tullaan hoitoon:

 • syömishäiriöpotilaan vakava aliravitsemustila
 • äidin psykiatrinen hoito vauvan kanssa
 • kipupotilaan psykiatrinen tutkimusjakso
 • raskaudenaikaiset lääkevieroitukset (opioidikipulääkkeet, muut riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet)
 • toiminnallisista häiriöistä kärsivän potilaan psykiatrinen tutkimusjakso
 • uni- ja vireystilahäiriöt tutkimusjakso
 • monisairaan potilaan työkyvyn arviointi erikoisalojen yhteistyönä
 • avo-osastolla toteutettavissa oleva kriisihoito

 

Tilat:

Huoneet ovat kahden hengen huoneita.  

Osastonhoitaja:

Nina Vahlman-Sario puh 0504638456


 

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Ennen harjoittelua

Kannattaa olla suoritettuna psykiatrian, psykiatrisen hoitamisen ja päihdetyön kaikki peruskurssit. Opiskelijoilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Osastolla käytetään omia vaatteita, työkenkiä ja nimineulaa. Asiallinen pukeutuminen ja huoliteltu käytös on tärkeää.

Jobstepin CV:n tulee olla ajan tasalla ennen käytännön jakson alkua. Tavoitteet tarkennetaan ensimmäisellä viikolla. Molemminpuolinen jatkuva palaute on ohjauksen ja oppimisen lähtökohta. Aito oppimisen halu johtaa hyviin tuloksiin. 

Keskeinen sairaanhoitajan tehtävä on kahdenkeskeinen hoitosuhdetyöskentely potilaan kanssa. Toinen tehtävä on hoitoryhmän jäsenenä toimiminen moniammatillisessa työryhmässä ja yhteistyössä. Lisäksi sairaanhoitaja toteuttaa lääkehoitoa ja erilaisia tutkimuksia. Opiskelijan rooli on jakson aikana opetella näitä taitoja.

Opiskelijasta pidetään omaohjaajasuhteen lisäksi kollektiivisesti ja moniammatillisesti hyvää huolta jakson ajan.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

 • Ohjaajan ja opiskelijan kahdenkeskiset työnohjaustilanteet toteutuvat systemaattisesti koko harjoittelun ajan.

 • Opiskelija käy läpi perehdytysohjelman, joka sisältää yleisen osan sekä erityisvastuualueet.

 • Osallistuminen osaston toimintaan on tärkeä osa oppimista.

​Mitä opit osastollamme?

 • Keskeistä on hoitosuhteen hoidollinen merkitys ja oman persoonan käyttäminen työvälineenä.

 • Opiskelija näkee myös moniammatillisuuden, esimerkiksi sairaanhoitajan ja lääkärin yhteistyön, merkityksen potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Samalla opiskelija saa kuvan potilaan hoitopolusta.

 • Opiskelija pystyy onnistuneen harjoittelujakson jälkeen tunnistamaan yleiset mielenterveyshäiriöt ja tuntee niihin sisältyvät hoidot.​

Akuuttipsykiatrian vastuuhenkilöt:

Vastuualuejohtaja Teija Nummelin, puh 040 183 3505

Hallinnollinen osastonhoitaja Johanna Aaltonen, puh 050 438 6062

Päivitetty: 22.8.2019 15:25