Siirry sisältöön

 Kuntoutuspsykoosiosasto Halikko

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Halikon sairaala
Toivola-rakennus
Märyntie 1, Märynummi

Puhelin

02 314 5266

Postiosoite

Halikon sairaala, kuntoutuspsykoosiosasto
25250 Märynummi​

 Kuntoutuspsykoosiosasto Halikko

 • Potilaille
 • Opiskelijoille

Halikon sairaalan kuntoutuspsykoosiosasto on 15-paikkainen suljettu osasto. Osastolla hoidetaan sekä vapaaehtoisessa että tahdosta riippumattomassa hoidossa olevia 18-65-vuotiaita potilaita. Pääsääntöisesti potilailla on jokin psykoosisairaus tai he kärsivät erilaisista psykoottisista oireista. Lisäksi heillä voi olla muita mielenterveyden häiriöitä. Potilaat tulevat osastolle joko suoraan B1- tai M1-lähetteellä tai jatkohoitoon muilta osastoilta. Lisäksi potilaita käy viikon pituisilla kuntoutushoitojaksoilla, jotka tukevat potilaan pärjäämistä avohoidossa. Viikoittain osastolla käy myös avohoitopotilaita polikliinisilla käynneillä, mikäli he syystä tai toisesta eivät sitoudu muuhun avohoitoon.

Osastolla on käytössä omahoitajuus. Potilaalle valitaan tulovaiheessa kaksi omahoitajaa, joilla on päävastuu potilaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Työryhmään kuuluu ylilääkäri, osastonlääkäri, sairaanhoitajia, mielenterveys- ja lähihoitajia, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja käsityönohjaaja.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Mielenterveyspalveluista perittävät maksut näet asiakasmaksut-sivulta.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

​Opetus- ja ohjaustilanteet

 • Työskentelet osaston arjessa.
 • Työskentelet hoitosuhteessa omapotilaan kanssa.
 • Saat kuvan psykoosipotilaan sairaalahoidosta ja avohoidon roolista potilaan elämässä.
 • Osallistut erilaisiin hoidollisiin ryhmiin.
 • Pääset tutustumaan mahdollisuuksien mukaan myös avohoitoon.

​Ennen harjoittelua

 • Psykiatrian ja psykiatrisen hoitamisen suoritetut kurssit
 • Lääkehoidon teoriaopintojen ja lääkelaskujen suoritetut kurssit
 • Lisäksi on suositeltavaa perehtyä psykoosisairauksien Käypä hoito –suosituksiin viimeistään harjoittelujakson aikana.

 

​Mitä opit osastollamme?

 • hoitosuhteen hoidollinen merkitys ja oman persoonan käyttö työvälineenä

 • potilaan hoito moniammatillisen tiimin jäsenenä

 • psykiatrisen potilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi

 • psykiatrisen potilaan lääkehoidon toteutus
Päivitetty: 22.12.2017 13:26