Siirry sisältöön

 Lastenpsykiatrian poliklinikka Tyks

​​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Kantasairaala
Rakennus 10 B, 1. krs
Kiinamyllynkatu 4-8
20520 Turku

Aukiolo- ja vastaanottoajat

Mape klo 816

Puhelin

02 313 1421

Faksi

02 313 2412

Postiosoite

Lastenpsykiatrian poliklinikka
PL 52, 20521 Turku

 Lastenpsykiatrian poliklinikka Tyks

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

Tutkimme ja hoidamme lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevia alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.
Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Mielenterveyspalveluista perittävät maksut näet asiakasmaksut-sivulta.


Lasten yleissairaalapsykiatria

Työryhmä konsultoi sairaalan osastoja lastenpsykiatrisissa ongelmatilanteissa silloin, kun lapsella tai hänen vanhemmallaan on lapsen psyykkistä kehitystä vaarantava sairaus.
Lisäksi työryhmä vastaa virka-aikana maanantaista perjantaihin klo 8-16 päivystyspotilaiden tutkimuksesta ja hoidosta. Nämä pitävät sisällään lasten psyykkisen voinnin ja psyykkistä vointia uhkaavien perheiden kokonaistilanteiden kiireelliset arvioinnit ja jatkohoidon suunnitelmat.

Virka-ajan ulkopuolella lastenpsykiatrinen päivystys toteutetaan psykiatrian yhteispäivystyksen yhteydessä, Tyks, T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku, Puh. 02 313 8800  

Lasten neuropsykiatria

Tutkimme ja diagnosoimme neuropsykiatrisia kehityshäiriöitä yhteistyössä lastenpsykiatrian aluepoliklinikoiden kanssa. Osa potilaista jää meille seurantaan ja hoitoon.

Pienten lasten psykiatria

Tutkimme ja hoidamme alle 4-vuotiaiden lasten uni- ja syömisongelmia, levottomuutta, itkuisuutta tai kontaktihäiriöitä, silloin kun oireiden tai häiriöiden vaikeus edellyttää erikoissairaanhoidon tasoista työskentelyä. Autamme varhaista vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta uhkaavissa riskitilanteissa (esim. äidin/vanhempien päihdeongelmat tai psyykkiset ongelmat, äidin/vanhempien nuori ikä, lapsen ennenaikainen syntymä tai vaikea sairaus).

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Ennen harjoittelua 

Opiskelijoille nimetään yksi vastuullinen ohjaaja, joka vastaa ohjauksesta koko harjoittelun ajan. Koko poliklinikan henkilökunta osallistuu ohjaukseen pääohjaajan rinnalla. Poliklinikalla tehdään päivätyötä klo 8–16.

Opiskelijalta toivotaan lapsen normaalin kasvun ja kehityksen, perheen kehitysvaiheiden tuntemusta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia osana moniammatillista työryhmää.

Opiskelijalta edellytetään vaitiolovelvollisuutta, potilaiden tasavertaista kohtaamista, poissaolojen ilmoittamista ja työvuorojen noudattamista.

Yleistä: soita puh. 0400 837 055 tai lähetä sähköpostia osastonhoitajalle (jutta.piilinen@tyks.fi) ennen harjoittelujaksosi alkua ja sovi, mihin aikaan tulet ensimmäisenä päivänä.

​Opetus- ja ohjaustilanteet 

Opiskelijana poliklinikalla pääset tutustumaan pikkulapsityöryhmän, neuropsykiatrisen työryhmän ja akuuttityöryhmän toimintaan. Eniten tutustut sen työryhmän toimintamuotoihin, jossa nimetty ohjaajasi työskentelee. Tämän lisäksi mahdollistuu muiden työryhmien toimintoihin ja lastenpsykiatriseen osastotyöhön tutustuminen.

​Vastuuhenkilöt

tulosyksikön johtaja Pirkko Koivu 050 438 3759
hallinnollinen osastonhoitaja Jutta Piilinen 0400 837 055

Päivitetty: 22.12.2017 13:26