Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

 Nuorisopsykiatrian osasto Tyks

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Kunnallissairaalantie 20, Turku
Rakennus 4, 3. krs

Puhelin

02 313 1717 kanslia

Postiosoite

PL 52
20521 Turku

 Nuorisopsykiatrian osasto Tyks

  • Potilaille
  • Lisätietoa

Osasto 717 on 10-paikkainen, jatkuvatoimintainen nuorten kriisi- ja akuuttiosasto. Osastolla tutkitaan ja hoidetaan 13 – 17 – vuoden ikäisiä, psykiatrisen avun tarpeessa olevia nuoria. Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. Lähetteen perusteella pidetään osastolla nuoren ja hänen perheensä kanssa osastolla palaveri, jossa arvioidaan hoidon tai tutkimuksen tarve. Samalla arvioidaan vielä nuoren kannalta, onko avohoito vai osastohoito hyödyllisempi.

Osastolla tutkitaan tahdosta riippumattomaan hoitoon lähetetyt nuoret potilaat sairaanhoitopiirin alueella. Lisäksi hoidetaan nuoria, joilla on akuutti mielenterveyshäiriö tai muutoin erityistä valvontaa vaativa mielenterveyshäiriö. Tällaisia häiriöitä voivat olla esimerkiksi vakava mielialahäiriö, psykoosi, itsetuhoisuus tai vakava käytöshäiriö. Tahdosta riippumattomaan hoitoon tullaan tarkkailulähetteellä. Arviopalaverin perusteella nuori joko jää tarkkailuun tai vapaaehtoisesti osastolle tai joskus nuoren hoito voi myös jatkua suoraan avohoidon kontaktina. Mikäli nuori jää tarkkailuun, tehdään hänestä tarkkailuajan jälkeen tarkkailulausunto, jossa otetaan kantaa hoidon tarpeeseen.  Tahdosta riippumatonta hoitoa saatetaan tarvita kun nuorella on vakavan mielenterveyden häiriön lisäksi välitön itsemurhavaara tai hän on muille vaarallinen.

Mielenterveyspalveluista perittävät maksut näet asiakasmaksut-sivulta.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Kiinamyllyn sairaalakoulu

Lapsella ja nuorella on oikeus perusopetukseen ja oppilaana oloon myös sairaalassa ollessaan. Opetusta annetaan Tyksin osastojen ja poliklinikoiden oppivelvollisille oppilaille.

Kiinamyllyn koulu antaa opetuspalvelut osastoilla oleville peruskouluikäisille oppilaille. Toimimme tiiviissä yhteistyössä oppilaan oman koulun kanssa, jotta tutkimus- ja/tai hoitojakson jälkeen paluu omaan oppimisryhmään sujuisi mahdollisimman hyvin.

Kiinamyllyn koulun kotisivut.

Vastuuhenkilöt​

Osastonlääkäri Kim Kronström 02 313 2748

Hallinnollinen osastonhoitaja Mikko Nieminen 050 569 5267

Apulaisosastonhoitaja Sami Laaksonen 02 313 8110

Päivitetty: 9.10.2017 10:06