Siirry sisältöön

 Aikuispsykiatrian poliklinikka Uusikaupunki

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Uudenkaupungin psykiatrinen sairaala, 1krs.
Välskärintie 2A, Uusikaupunki

Puhelin

02 314 2122

Faksi

02 314 2145

Postiosoite

Uudenkaupungin Aikuispsykiatrian poliklinikka
PL 15, 23501 Uusikaupunki​

 Aikuispsykiatrian poliklinikka Uusikaupunki

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Tarjoamme psykiatrisia erikoissairaanhoidon avohoitopalveluja yli 18–vuotiaille Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan alueen asukkaille.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. 

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Edellytämme, että sairaanhoitajaopiskelija on suorittanut mielenterveystyön perusopinnot ja opiskelut ovat loppuvaiheessa.

Psykiatrisessa avohoidossa oma persoona toimii työvälineenä ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä asemassa. Opiskelijalla tulee olla valmiuksia työskennellä sekä itsenäisesti että työryhmässä. Opiskelijalla tulee olla aitoa kiinnostusta psykiatriseen hoitotyöhön ja oppimisen halua.

Opiskelijoita koskee sama vaitiolovelvollisuus kuin muuta henkilökuntaakin.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

 • Osallistumista potilaan hoidon tarpeen arviointiin ja suunnitteluun
 • Osallistumista hoitotyöhön psykiatrisessa avohoidossa.
 • Perehtymistä eri hoitomuotoihin mm. yksilö-, pari- perhe-, ryhmä- ja verkostokeskeiseen hoitotyöhön ja lääkehoitoon
 • Osallistumista moniammatilliseen työryhmätyöskentelyyn
 • Osallistumista kotikäyntityöhön

​Ennen harjoittelua

 • Mielenterveyslaki (www.finlex.fi)
 • www.terveysportti.fi
 • Käypä hoito-suositukset terveydenhuollon ammattilaisille mm. skitsofrenia, depressio, kaksisuuntainen mielialahäiriö, epävakaa persoonallisuus, alkoholiongelmaisen hoito, huumeongelmaisen hoito, unettomuuden hoito, traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt (www.kaypahoito.fi)

​Mitä opit osastollamme?

 • Tietämystä vakavista mielenterveyshäiriöistä
 • Kokemusta sekä akuuttien psyykkisten sairauksien hoidosta että kuntouttavasta hoitotyöstä
 • Psykiatrisen potilaan kohtaamiseen liittyviä vuorovaikutustaitoja
 • Kokonaisnäkemystä psykiatrisen potilaan hoito- ja palveluketjuun
 • Yhteistyötapoja muiden erikoisalojen ja lähialueen toimijoiden kanssa

​Vastuuhenkilöt

Apulaisosastonhoitaja Tarja Marjander puh. 02 3142122

Päivitetty: 22.12.2017 13:26