Siirry sisältöön

 Vanhuspsykiatrian tehostetun avohoidon yksikkö

Yhteystiedot​

Osoite

Luolavuorentie 2,
rakennus 6, B-rappu
20701 Turku

Aukioloajat

Ma –pe klo 8 –20

Viikonloput ja pyhät 10 18

Puhelin

02 314 5511

 

 Vanhuspsykiatrian tehostetun avohoidon yksikkö

 • Potilaille
 • Opiskelijoille

Potilaamme ovat pääsääntöisesti yli 70-vuotiaita.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

 

Tavallisimmat hoitoon tulon syyt ovat:

 • vaikea masennus tai ahdistuneisuus
 • kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • psykoottiset häiriöt, mm. harhaluuloisuushäiriö
 • muistisairauksiin ja päihdeongelmiin liittyvät vaikeat psykiatriset oireet.

 

Tehostetun avohoidon tarkoituksena on tarjota psykiatrista erikoissairaanhoitoa ensisijaisesti avohoidon keinoin. Yksikkö tarjoaa myös kotisairaalatyyppistä hoitoa vaihtoehtona psykiatriselle osastohoidolle. Käynnit toteutetaan pääasiassa kotikäynteinä tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Vastuuhenkilöt

vastuualuejohtaja Silja Runsten

ylihoitaja Jaana Silvola

 

 

Psykiatrisessa avohoidossa oma persoona toimii työvälineenä ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä asemassa. Opiskelijalla tulee olla valmiuksia työskennellä sekä itsenäisesti että työryhmässä. Opiskelijalla tulee olla aitoa kiinnostusta vanhuspsykiatriseen hoitotyöhön ja oppimisen halua.

Opiskelijoita koskee sama vaitiolovelvollisuus kuin muutakin henkilökuntaa.

 

Opetus- ja ohjaustilanteet

 • Osallistumista potilaan hoidon tarpeen arviointiin ja suunnitteluun
 • Osallistumista potilaan kokonastilanteen suunnitteluun
 • osallistumista hoitotyöhön vanhuspsykiatrian avohoidossa
 • Osallistumista moniammatilliseen työskentelyyn
 • osallistumista kotikäyntityöhön

 

Mitä opit yksikössämme?

 • Tietämystä vakavista mielenterveyshäiriöistä
 • Ymmärrystä ikäihmisen psykiatrisen hoidon erityispiirteistä
 • kokemusta akuuttien psykiatristen sairauksien hoidosta sekä kuntouttavasta hoitotyöstä
 • Psykiatrisen potilaan kohtaamiseen liittyviä vuorovaikutustaitoja
 • Kokonaisnäkemystä psykiatrisen potilaan hoito- ja palveluketjuun
 • Kokonaisvaltaista kirjaamisen sisällön tuottamista hoitokäynneiltä
 • Yhteistyötapoja muiden erikoisalojen ja lähialueen toimijoiden kanssa
Päivitetty: 11.9.2018 15:53