Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Hoidon laatu

​Turunmaan sairaalan tunnuslukuja vuonna 2018

Turunmaan sairaalan tunnuslukuja vuodelta 2018.

Turunmaan sairaalan arvot ovat: potilaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, laatu ja yhteisöllisyys. Turunmaan sairaalassa palvelemme potilaslähtöisesti molemmilla kotimaisilla kielillä laadukkaasti ja sujuvasti.

Turunmaan sairaala sai ulkoisen laaduntunnustusauditoinnin v. 2016 SHQS-laatuohjelman mukaisesti. Laaduntunnustuksen ylläpitämiseksi sairaalan laatujärjestelmään tehtiin ulkoinen ylläpitoauditointi, missä auditoitiin sairaalan kuulontutkimusprosessi laatujärjestelmän kehittymisen varmistuksen lisäksi. Auditoinnin jälkeen sairaalan laaduntunnustus on edelleen voimassa. Sairaalan kuulontutkimusprosessi ja laatujärjestelmän kehitystyö sai useita erityismainintoja sekä muutamia kehittämissuosituksia.

Turunmaan sairaalan vuosi 2018 lukuina -infograafi.

Vuosi 2018 oli hoidon laadun, tuloksellisuuden ja talouden osalta hyvä vuosi. Toiminnan avopainotteisuutta lisättiin edelleen vuonna 2018. Yhteensä 10 926 potilasta sai hoitoa Turunmaan sairaalassa. Hoitoon pääsy Turunmaan sairaalassa toteutui pääosin hyvin.

​Kokoamme potilaspalautetta systemaattisesti QPro palautejärjestelmän avulla. Turunmaan sairaalaan tuli vuonna 2018 yhteensä 521 palautetta. Potilaspalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli 5. Alla olevassa kuvassa on esitetty potilastyytyväisyyskyselyn tulokset sairaanhoitopiirien viiteen yhteiseen kysymykseen vuonna 2018.

Asiakatyytyväisyys infografiikkana. 

PalautelomakeAnna palautetta hoidosta  

Päivitetty: 11.12.2019 10:51