Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Hoidon laatu

​Turunmaan sairaalan tunnuslukuja vuonna 2017

Tunnuslukuja infografiikkana

Turunmaan sairaalan arvot ovat: potilaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, laatu ja yhteisöllisyys. Turunmaan sairaalassa palvelemme potilaslähtöisesti molemmilla kotimaisella kielellä laadukkaasti ja sujuvasti.

Turunmaan sairaala sai ulkoisen laaduntunnustusauditoinnin v. 2016 SHQS-laatuohjelman mukaisesti. Laaduntunnustuksen ylläpitämiseksi sairaalan laatujärjestelmään tehtiin ulkoinen ylläpitoauditointi, missä auditoitiin sairaalan reumaprosessi laadunhallinnan kehittymisen varmistuksen lisäksi. Auditoinnin jälkeen sairaalan laaduntunnustus on edelleen voimassa. Sairaalan reumaprosessi ja laatujärjestelmän kehitystyö sai useita erityismainintoja sekä muutamia kehittämissuosituksia.

Tunnuslukuja infografiikkana

Vuosi 2017 oli hoidon laadun, tuloksellisuuden ja talouden osalta hyvä vuosi. Toiminnan avopainotteisuutta lisättiin edelleen vuonna 2017. Yhteensä 11 237 potilasta sai hoitoa Turunmaan sairaalassa. Hoitoon pääsy Turunmaan sairaalassa toteutui pääosin hyvin.

 

Julkaisut

Potilashoidon vuosikertomus 2016

​Kokoamme potilaspalautetta systemaattisesti QPro palautejärjestelmän avulla. Turunmaan sairaalaan tuli vuonna 2017 yhteensä 550 palautetta. Potilaspalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli 5. Alla olevassa kuvassa on esitetty potilastyytyväisyyskyselyn tulokset sairaanhoitopiirien viiteen yhteiseen kysymykseen vuonna 2017.

Asiakatyytyväisyys infografiikkana 

Anna palautetta hoidosta  

Päivitetty: 13.9.2018 14:54