Siirry sisältöön

 Turunmaan sairaalan hoitoonpääsyajat

 Turunmaan sairaalan hoitoonpääsyajat

 • Avohoito
 • Leikkaukset

Alla olevat ajat koskevat normaalia läheteajanvarausta.

Kiireelliset lähetteet käsitellään erikseen.

Aika lasketaan ajankohdasta, jolloin lähete on kirjattu saapuneeksi
sairaalaan.

Tiedot päivitetään viikoittain.

Hoitoonpääsyajat   16.4.2018

Kirurgia

 • Yleiskirurgia                                                               7 viikkoa
 • Urologia                                                                    13 viikkoa
 • Ortopedia                                                                   9 viikkoa
 • Vaahtohoito                                                             13 viikkoa
 • Proteesi                                                                      9 viikkoa

Sisätaudit

 • Yleissisätaudit                                                            5 viikkoa
 • Gastroenterologia                                                     4 viikkoa
 • Reumatologia                                                             2 kk
 • Neurologia                                                               14 viikkoa
 • Kardiologia                                                                 9 viikkoa
 • UKG ja kardiologin vastaanotto                              9 viikkoa
 • UKG - lapset                                                                1 viikkoa

Keuhkosairaudet                                                       11 viikkoa

 • CPAP-aloitukset                                                         7 viikkoa

Lastentaudit                                                                 5 viikkoa

Korvataudit                                                                   6 viikkoa

 • Kuulontutkimus                                                         9 viikkoa
 • Kuulokojesovitus                                                     12 viikkoa

Gynekologia                                                                  5 viikkoa

Silmätaudit                                                                 10 viikkoa

Tähystystutkimukset

 • Gastroskopia                                                              9 viikkoa
 • Kolonoskopia                                                           23 viikkoa
 • Enteroskopia                                                              2 viikkoa
 • Kapseliendoskopia                                                    7 viikkoa

Kliinisfysiologiset tutkimukset

 • Rasitus-EKG                                                                2 viikkoa
 • 24h-EKG                                                                      1 viikkoa
 • 24h-pH-rekisteröinti                                                 6 viikkoa
 • NOX-unirekisteröinti                                                 6 viikkoa
 • Prick-testaus                                                               6 viikkoa

Fysiatria                                                                         8 viikkoa

​Alla olevat ajat koskevat normaalia ajanvarausta.

Kiireelliset leikkaukset (esim. syöpäleikkaukset)
käsitellään erikseen.

Aika lasketaan ajankohdasta, jolloin erikoislääkärimme on todennut toimenpide- tai leikkaustarpeen ja hoidonvaraus tehdään.

Tiedot päivitetään kuukausittain.

Hoitoonpääsytilanne 3.4.2018

Kirurgia

 • Suonikohjut                                                                1,5 kk
 • Peräpukamat                                                                1 kk
 • Nivustyrä                                                                    1,5 kk
 • Sappi                                                                           2,5 kk
 • Lonkan tekonivel                                                          6 kk
 • Polven tekonivel                                                           7 kk
 • Muut ortopediset toimenpiteet                                 3 kk
 • Urologiset toimenpiteet                                              2 kk
  (sterilisaatio                                                                  4 kk)

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

 • Kitarisat                                                                         1 kk
 • Nielurisat                                                                      1 kk
 • Tuubitus                                                                        1 kk
 • FESS                                                                            1,5 kk

Gynekologia

 • Sterilisaatio                                                                  3 kk
 • Muut gynekologiset toimenpiteet                         1,5 kk

Silmäsairaudet

 • Harmaakaihi                                                                2 kk
 • Kyynelkanavatoimenpiteet                                        3 kk
 • Muut silmätoimenpiteet                                             3 kk
 •  
Päivitetty: 17.4.2018 9:43