Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

 Tyks-Sapa-liikelaitos, sairaanhoidolliset palvelut

​​​tyks-sapa-logo.jpg

Yhteystiedot

Hallinto

Hanna Mäkäräinen Toimitusjohtaja
02 313 2904

Kirsi-Marja Blomster
Johdon sihteeri
02 313 2900

Satu Suhonen
Kehittämispäällikkö
040 7340562

Mervi Koskinen
Toimistonhoitaja
02 313 7306

 Tyks-Sapa-liikelaitos, sairaanhoidolliset palvelut

 • Palvelumme
 • Tutkimus ja Koulutus
 • Toiminta ja laatu

Tyks-Sapa-liikelaitos tuottaa ja järjestää sairaanhoidollisia palveluita sekä sopimustutkimuksia sairaanhoitopiirille, sen jäsenkunnille ja muille asiakkaille sekä mahdollistaa alan tutkimuksen ja opetuksen kehittymisen. Tyks-Sapa-liikelaitos on osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymää.

Liikelaitos muodostuu seitsemästä palvelualueesta. Palvelualueiden yhteydessä toimii Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja opetusyksiköitä.

Liikelaitos tuottaa palveluita seuraavilla aloilla:

Liikelaitoksessa toimii myös Saske, joka on valtakunnallinen vastasyntyneiden synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontaan erikoistunut laboratorio.

Tutustu palveluihimme

Tyks-Sapa-liikelaitoksen

Asiakasyhdyshenkilöt

Sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden liikelaitoksen asiakkaiden yhteydenottoja varten on palvelualueilla asiakasyhdyshenkilöt.

 • Patologia: osastonylilääkäri Heikki Aho
 • Välinehuolto: hallinnolliset osastonhoitajat Tarja Ruuskanen, Sanna Vahala ja Eija Ylitupa
 • Lääkehuolto: proviisori Minna-Liisa Knuutila-Jerkku
 • Tykslab: apulaisylilääkäri Pia Leino 
 • Tyks Mikrobiologia ja genetiikka: ylilääkäri Tytti Vuorinen
 • VSKK: hallinnollinen apulaisylilääkäri Sakari Salo
 • KNF: apulaisylilääkäri Markus Müller​

Liikelaitoksen toiminta-ajatus ja visio

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toiminta perustuu johtokunnan 18.12.2014 § 135 hyväksymään strategiaan ja tavoitteisiin. Liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on strategian mukaan tuottaa sairaanhoidollisia palveluja VSSHP:n erityisvastuualueen terveydenhuollon käyttöön kattavasti ja kansallisesti erityisten osaamisalueittemme puitteissa. Tyks-Sapa-liikelaitoksessa tutkitaan, opiskellaan, kehitetään ja opetetaan sairaanhoidollisia palveluja muuttuvan terveydenhuollon tarpeisiin potilaan parhaaksi.

Visiomme 2015 mukaan Tyks-Sapa-liikelaitos on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella luotettu ja johtava sairaanhoidollisten palvelujen järjestäjä ja tuottaja sekä kansallisesti arvostettu alan edelläkävijä.

Johtokunta

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo liikelaitoksen johtokunta. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yksi jäsenistä varajäsenineen edustaa Turun yliopistoa. Johtokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja Hanna Mäkäräinen ja sihteerinä johdon sihteeri Kirsi-Marja Blomster.

Johtokunnan yhteystiedot:

Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokunta, TE504D
Hämeentie 11
20520 Turku
puh. 02 313 2900
sähköposti: kirjaamo@tyks.fi

​Tyks-Sapa Tutkimus​

 • ​​Tutkimusneuvoston toimintaperiaatteet
 • Rahoituspäätös
 • Tutkimusvastaavan toimenkuva

  TYKS-SAPA-LIIKELAITOS JULISTAA HAETTAVAKSI VUODELLE 2017 JAETTAVAT TUTKIMUSHANKERAHAT 

  Tutkimusrahoitusta voivat hakea Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks-Sapa-liikelaitoksen palvelualueilla yliopistotasoista tutkimusta tekevät tutkijat ja tutkimusryhmät. Hakijalla tulee olla työsuhde Tyks-Sapa liikelaitokseen.
  Tavoitteena on tukea pitkäjänteistä ja tuloksellista tutkimustoimintaa. Hakemukset arvioivat ulkopuoliset asiantuntijat, jotka on valittu palvelualueiden esitysten perusteella.

  Hankkeiden keskeisinä arviointiperusteina käytetään seuraavia kriteerejä:

    • hankkeiden innovatiivisuus ja korkea tieteellinen taso
    • hankkeiden on oltava sopusoinnussa Tyks-Sapan ja VSSHP:n strategialinjausten ja toiminnan sisällön kanssa
    • hankkeiden Tyks-Sapan sisäinen yhteistyö ja hankkeen tuottama lisäarvo kyseisille Tyks-Sapan yksiköille
    • hankkeiden on katettava ainakin kahden Tyks-Sapan yksikön toimintaa. Yksiköillä tarkoitetaan joko Tyks-Sapan palvelualueita 1-4 tai uusia yliopiston fuusion yhteydessä syntyneitä toimialoja. Vaihtoehtoisesti toiminnan on katettava yhden edellä mainitun yksikön toimintaa yhteistyössä jonkin ensisijaisesti VSSHP:n kliinisen yksikön kanssa.

  Tutkimusrahoitusta haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakuohjeet ja -lomake ovat saatavissa Santrasta sivulta http://santra.vsshp.fi/yksikot/Tyks-Sapa-liikelaitos/Sivut/Tyks-Sapan-tutkimusrahoitus.aspx ja internetistä sivulta http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks-sapa/Sivut/default.aspx.Lisätietoja antaa koordinoiva tutkimusvastaava, ylilääkäri Erkki Eerola, puh. 02 333 7413, erkki.eerola@tyks.fi.
  Hakuaika päättyy: maanantaina 24.10.2016
   klo 15.45, johon mennessä hakemusten tulee olla perillä kuutena (6) kappaleena. 

    • Postiosoite: TYKSLAB/PP, UB13, PL 52, 20521 Turku
     TYKSin sisäisessä postissa: TYKSLAB/PP, UB13
     Kuoreen merkintä "Tutkimusrahoitushakemus".
HAKUOHJEET
HAKEMUS

Tutkimusneuvoston kokousmuistiot

Tyks-sairaanhoidolliset palvelut 

Tyks-Sapan palvelualueilla määritimme palvelutasomme sellaiseksi, että potilashoito saa parhaimman terveyshyödyn käytettävissä olevilla resursseilla. Näin ollen painopisteemme olivat kasvavassa päivystyspalvelujen kysynnässä ja palvelutasomme varmistamisessa eli palvelujen oikea-aikaisessa tuottamisessa.
Tuore vertailu kolmen yliopistosairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palvelujen kustannustasosta osoitti, että olemme erittäin kilpailukykyisiä hinnoiltamme ja näin ollen luotettava kumppani.
Hyvä uutinen on myös se, että palvelukokemusten palaute on ollut positiivista. Potilaat olivat erityisen tyytyväisiä henkilökunnalta saatuun palveluun ja kohteluun sekä tutkimusten ammattitaitoiseen toteutukseen. Heikoimmat arviot sai tutkimusajan riittävän nopea saanti.
Johtamisemme ammattimaisuutta osoittavat palvelualueiden ulkoisesti auditoidut toiminta- ja laatujärjestelmät.
Akateemisuuttamme edustavat toimiminen osana Turun yliopistollista terveyskampusverkostoa (=University Health Campus Turku), Utulabin fuusion myötä vilkastunut tutkimus- ja tuotekehitystyö ja työntekijöidemme opinnäytteet.


 


 Julkaisut

 Potilashoidon vuosikertomus 2016

Päivitetty: 30.5.2017 14:23