Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kuvantamiskeskuksen yleisesittely

Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus (VSKK) on yksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks-Sapa-liikelaitoksen palvelualueista. Kuvantamiskeskus tuottaa tai järjestää radiologian toimialaan kuuluvat palvelut sairaanhoitopiirin toimintayksiköille ja niille terveyskeskuksille ja muille tahoille, jotka ovat tehneet sopimuksen tutkimusten ostamisesta. Teemme vuodessa yhteensä runsaat 300 000 tutkimusta.

Varsinais-Suomen kuvantamiskeskukseen kuuluvat sairaanhoitopiirin sairaaloiden röntgenyksiköt. Henkilökuntaa on yhteensä yli 280 työntekijää vakituisessa virka- tai työsuhteessa. Yksiköllä on päätoiminen johtaja, ja hoitotyöstä ja sen kehittämisestä vastaa lisäksi kuvantamiskeskuksen ylihoitaja. Kuvantamiskeskus on jaettu osastoryhmiin, joiden johdossa on osastoryhmästä vastaava lääkäri yhdessä hallinnollisen osastonhoitajan kanssa.

Kuvantamiskeskus tekee tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja alueen muiden oppilaitosten kanssa. Yksikössä koulutetaan mm. radiologian erikoislääkäreitä ja röntgenhoitajia. Tieteellinen tutkimus on osa yksikön työtä.

VSKK:n tavoitteena on kuvantamispalvelujen saatavuuden alueellinen parantaminen, käytettävissä olevien resurssien tehokas käyttö, tutkimusten tasaisen ja korkean laadun takaaminen sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen.

VSKK:ssa on moderni kuvantamislaitteisto, jota uusitaan säännöllisesti. Uusi radiologinen teknologia ja menetelmät otetaan huomioon laiteuusinnoissa, ja näin pyritään säilyttämään sekä korkeatasoinen perusdiagnostiikka että korkeatasoinen erityisosaaminen. Jälkimmäistä edustavat mm. kuusi magneettikuvauslaitetta  ja monileiketietokonetomografit nopeine kolmidimensionaalisine rekonstruktioineen unohtamatta kahden suunnan angiografialaitetta aivoverisuonten erikoistoimenpiteisiin.

VSKK tuottaa tutkimukset digitaalisina ja jakaa tulokset (kuvat ja lausunnot) käyttäjille sairaanhoitopiirin laajuisen kuvaverkon välityksellä. Tutkimustulokset arkistoidaan yhteiseen arkistoon. Muihin yliopistosairaaloihin ja osaan yksityisistä kuvantamislaitoksista on luotu sähköinen tiedonsiirtoväylä potilaan asioinnin helpottamiseksi ja tiedon siirtymisen turvaamiseksi.

Päivitetty: 17.8.2017 10:31
Luotu: 24.6.2014 9:26