Siirry sisältöön

 

Sivu on muuttanut 15.3.2018. Uusi osoite:

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/t11/radiologia/Sivut/default.aspx 

 

Tyksin Kuvantamisen toimialueen yleisesittely

Tuotamme tai järjestämme radiologian toimialaan kuuluvat palvelut sairaanhoitopiirin toimintayksiköille ja niille terveyskeskuksille ja muille tahoille, jotka ovat tehneet sopimuksen tutkimusten ostamisesta. Teemme vuodessa yhteensä runsaat 300 000 tutkimusta.

Meillä on yhteensä yli 280 työntekijää vakituisessa virka- tai työsuhteessa.

Teemme tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja alueen muiden oppilaitosten kanssa. Koulutamme mm. radiologian erikoislääkäreitä ja röntgenhoitajia. Tieteellinen tutkimus on osa työtämme.

Tavoitteenamme on kuvantamispalvelujen saatavuuden alueellinen parantaminen, käytettävissä olevien resurssien tehokas käyttö, tutkimusten tasaisen ja korkean laadun takaaminen sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen.

Meillä on moderni kuvantamislaitteisto, jota uusitaan säännöllisesti. Uusi radiologinen teknologia ja uudet menetelmät otetaan huomioon laitteiden hankinnoissa. Näin pyrimme säilyttämään sekä korkeatasoisen perusdiagnostiikan että erityisosaamisen. Jälkimmäistä edustavat mm. kuusi magneettikuvauslaitetta ja monileiketietokonetomografit nopeine kolmidimensionaalisine rekonstruktioineen unohtamatta kahden suunnan angiografialaitetta aivoverisuonten erikoistoimenpiteisiin.

Tuotamme kuvantamistutkimukset digitaalisina ja jaamme tulokset (kuvat ja lausunnot) käyttäjille sairaanhoitopiirin laajuisen kuvaverkon välityksellä. Tutkimustulokset arkistoimme yhteiseen arkistoon. Muihin yliopistosairaaloihin ja osaan yksityisistä kuvantamislaitoksista meillä on sähköinen tiedonsiirtoväylä potilaan asioinnin helpottamiseksi ja tiedon siirtymisen turvaamiseksi.

Päivitetty: 5.4.2018 13:23
Luotu: 24.6.2014 9:26