Siirry sisältöön

 Turunmaan sairaalan laboratorio, Tykslab os.185

 Turunmaan sairaalan laboratorio, Tykslab os.185

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Osasto 185 - Turunmaan sairaala

 

 
Aukioloajat: ma - pe klo 8-15

Yhteyshenkilöt:  

Laboratoriohoitajat (02) 3146 256, (02) 3146 257 
Osastonsihteeri (02) 271 6255

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Laboratorion henkilökuntaan kuuluu kolme laboratoriohoitajaa sekä osastonsihteeri.
Asiakkaita palvellaan suomen- ja ruotsinkielellä.
Laboratorioon tullaan lääkärin lähetteellä. Palvelemme asiakkaita ajanvarauksella.

Laboratoriohoitajien tehtäviä:                                          

 • Näytteenotto
 • Glukoosi- ja laktoosirasituskokeet
 • EKG
 • Spirometria
 • Allergiatestit
 • Näytteiden käsittely, pakkaaminen,
  lähettäminen ja vastaanottaminen
 • Vieritestien ja PVK:n tekeminen
  tarvittaessa 
 • Sternaalipunktioissa avustaminen
 • EKG-, verenpaine- unipolygrafia- pitkäaikaisrekisteröinti-
  laitteiden asennus ja purkaminen
 • Hoitajana toimiminen kliinisessä
  sydämen rasituskokeessa 
 • Opiskelijaohjaus

Opiskelijan rooli                                                                  

Opiskelija tutustuu laboratoriohoitajan/bioanalyytikon toimenkuvaan seuraamalla näytteenottoa ja erilaisia tutkimustilanteita ja myöhemmin työskentelee itse ohjattuna.
Harjoittelujakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija näytteenottoon ja asiakaspalveluun. Jakson aikana sovelletaan käytäntöön koulussa opittua teoriatietoa. Opiskelija näkee laboratoriohoitajan/bioanalyytikon arkipäivää. Opiskelija osallistuu aamunäytteenottoon
vuodeosastoilla, ottaa näytteitä polikliinisesti sekä tutustuu laboratorion muuhun toimintaan.

Ennen työharjoittelujakson alkua opiskelijan olisi hyvä kerrata koulussa opittuja teoriatietoja:

 • Verinäytteenoton perusteet
 • Erilaiset näytteenottotavat
 • Putkikartta ja näytteenottojärjestys
 • Näytteiden käsittely ja säilyvyys
 • EKG:n ja spirometrian perusteet
 • Nielu- ja virtsanäytteenoton teoria
 • Aseptiikka

Opiskelijalta odotetaan harjoittelupaikassa

 • Osallistumista oma-aloitteisesti ja aktiivisesti laboratorion toimintaan
 • Kiinnostuksen osoittamista erilaisiin tehtäviin
 • Asiallista ja ammatillista käytöstä potilastyössä
 • Aseptisten toimintatapojen noudattamista

 Ennen työharjoittelujakson alkua opiskelijan olisi hyvä myös kerrata koulussa opittuja teoriatietoja ja tutustua sairaanhoitopiirin Perehdytysmateriaaliin, jonka tavoitteena on tehdä harjoittelustasi mahdollisimman sujuvaa.

Vastuuhenkilöt

Hallinnollinen oh Kirsi Kaitanen
02 313 6308

Päivitetty: 5.4.2018 13:51