Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

 Päivystys- ja automaatiolaboratorio ja verikeskus, Tykslab os.930

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks T-sairaala G-osa 1krs (TG1)
Hämeentie 11 Turku

Puhelinnumerot

02 313 1930 (toimisto)
02 313 2910 (verikeskus)

Faksi

02 313 3933 (verikeskus)
02 313 8329 (toimisto)

Postiosoite

VSSHP, Tyks-Sapa liikelaitos, Tykslab os.930/TG1
PL 52, 20521 Turku ​

 Päivystys- ja automaatiolaboratorio ja verikeskus, Tykslab os.930

 • Ammattilaisille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Tykslabin päivystys- ja automaatiolaboratorio palvelee ympäri vuorokauden Tyksin eri osastoja, poliklinikoita ja yhteispäivystystä sekä VSSHP:n aluesairaaloita, terveyskeskuksia ja yksityisiä lääkäriasemia. Tutkimusvalikoimamme on laaja ja käytössämme ovat alan uusimmat analyysilaitteet automaatiolinjastoineen. Osastolla tehdään muun muassa kemian ja immunokemian analyysejä, lääkeainemäärityksiä, hyytymistutkimuksia, solulaskentaa, virtsatutkimuksia ja HE-tase-määrityksiä. Osastolla toimii myös verikeskus.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Sijainti: Tyks T-sairaala G-osa 1krs (TG1)
Puhelinnumero: 02 313 1930

Sairaalajakson sekä syventävän jakson opiskelijat saapuvat ensimmäisenä päivänä
laboratorioon klo 7.00. Seuraavina päivinä edetään työvuorolistan mukaisesti;
yleensä aamukierrolle osallistuen.

Päivystyslaboratoriossa työnkuvaan kuuluu:

 • aamukierto A-sairaalassa ja T-sairaalassa
 • päivystysaikana ja viikonloppuina näytteenotot koko kantasairaalan alueella
 • näytteenotto yhteispäivystyksessä ympäri vuorokauden
 • näytteenotto ja EKG-rekisteröinti päivystysaikaan koko kantasairaalan alueella
 • näytteiden esikäsittely, vastaanotto ja lähetys
 • näytteiden esikäsittelyautomaation käyttö
 • kemian analysaattorit (peruskemia ja immunokemia)
 • HE-tase-analysaattorit (arteria/vena-ruiskut, kapillaarinäytteet ja fS-Ca-Ion)
 • hyytymisanalysaattorit (INR, APTT, antiFxa, fibrinogeeni, AT3)
 • verenkuva-analysaattorit (verenkuva, diffi)
 • punktionesteiden tutkiminen (likvor, pleura, ascites, nivelneste)
 • lääkeaineiden tutkiminen (esim. trisykliset lääkeaineet, parasetamoli, metanoli, vankomysiini, gentamysiini jne.)
 • virtsatutkimukset  (kemiallinen seulonta, viljely ja partikkelit)
 • verikeskustoiminta:
   - verituotteiden hankinta, varastointi ja jakelu 
   - verensiirtoserologisten tutkimusten tekeminen
 • tukilaboratoriona toimiminen
 • laaduntarkkailu

Opiskelija pääsee oppimaan sairaalajaksolla (KEMIA) laboratoriossamme:

 • verinäytteenottoa osastoilla vakuumi- ja avonäytteenottotekniikalla (kapillaarinäytteitä
  veriviljelynäytteenottoa siipineulalla ja halutessaan ihopistosnäytteenottoa lapsilta)
 • vuorotyöhön tutustumista, iltavuoro (keskittyy näytteenottoon)
 • preanalytiikkaa (näytteiden vastaanottoa, lähettämistä ja käsittelyä)
 • HE-tase- analysaattorin toimintaa ja siihen liittyviä tutkimuksia
 • hyytymisanalysaattorin toimintaa ja siihen liittyviä tutkimuksia
 • punktionesteiden tutkimista (solulaskentaa, värjäystä, viljelyä, erittelylaskentaa ja bakteerien tunnistusta)
 • Cobas-automaatioon tutustuminen
 • lääkeaineiden tutkimista sekä pikatesteihin tutustumista
Opiskelija pääsee oppimaan syventävien jaksolla (KEMIA) laboratoriossamme
 • preanalytiikkaa (näytteiden vastaanottoa, lähettämistä ja käsittelyä)
 • HE-tase- analysaattorin toimintaa ja siihen liittyviä tutkimuksia (osastoilla olevien laitteiden huoltoa ja laadunvalvontaa)
 • MPA-esikäsittelyautomaatin käyttöä
 • Cobas-automaation toimintaa ja siihen liittyvää huoltoa, laaduntarkkailua jne.
 • lääkeaineiden tutkimista ja analysaattoreihin tutustumista sekä pikatestien tekemistä
 • laaduntarkkailua omana päivänään syvällisemmin
 • hyytymisanalysaattorin toimintaa ja siihen liittyviä tutkimuksia
 • punktionesteiden tutkimista (solulaskentaa, värjäystä, viljelyä, erittelylaskentaa ja bakteerien tunnistamista)
 • vuorotyöhön tutustumista iltavuorossa (keskittyy näytteenottoon)

Opiskelija pääsee oppimaan sairaalajaksolla (VERIKESKUS) laboratoriossamme:

 • verinäytteenottoa osastoilla vakuumi- ja avonäytteenottotekniikalla
 • verituotteiden ostamista ja varastointia
 • verivarausten vastaanottoa ja – tekemistä
 • sopivuuskokeiden, vasta-aineseulontojen ja veriryhmätarkistusten tekemistä
 • veriryhmien määrittämistä
 • verensiirtoserologisen automaatin käyttöä
 • vasta-ainetunnistusta
 • laadunvalvontaa

Opiskelija pääsee oppimaan hematologian syventävien jaksolla (VERIKESKUS) laboratoriossamme:

 • verinäytteenottoa osastoilla vakuumi- ja avonäytteenottotekniikalla
 • verituotteiden ostamista ja varastointia
 • verivarausten vastaanottoa ja – tekemistä
  sopivuuskokeiden, vasta-aineseulontojen ja veriryhmätarkistusten tekemistä (eri menetelmillä)
 • veriryhmien määrittämistä (eri menetelmillä)
 • verensiirtoserologisen automaatin käyttöä
 • vasta-ainetunnistusta syvällisemmin ja punasolu-antigeenimäärityksiä
 • laadunvalvontaa

Sekä sairaalajakson opiskelijoille, että syventävillä opiskelijoille on suunniteltu valmiiksi työvuorot ja työpisteet. Osastollamme on runko työpisteistä ja tavoitteista. Opiskelija saa henkilökohtaisen työvuorolistan osastolle saapuessaan. Varaa itsellesi mukaan vihko, johon tulee kerätä JOKAISEN päivän päätteeksi arviointia.

Harjoittelun tavoitteet:

 • perehtyä bioanalyytikon toimenkuvaan laboratoriossamme
 • ymmärtää kokonaiskuva laboratoriostamme
 • tutustua analysaattoreiden toimintaan ja tutkimuksiin
 • ymmärtää tutkimusten taustaa ja kysymyksenasettelua
 • tutustua laboratorion laatujärjestelmään
 • oppia työskentelemään erilaisissa työryhmissä
 • kehittyä erilaisissa näytteenottotilanteissa

Ennen työharjoittelujakson alkua opiskelijan olisi hyvä kerrata koulussa opittuja teoriatietoja ja tutustua sairaanhoitopiirin Perehdytysmateriaaliin, jonka tavoitteena on tehdä harjoittelustasi mahdollisimman sujuvaa. Tutustu siihen huolellisesti ennen harjoittelusi alkua.

Tervetuloa meille harjoitteluun !

​Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Pertti Koskinen
02 313 1890 (kl.kemian laboratoriotutkimukset)
Osastonylilääkäri Anri Tienhaara
02 313 2927 (laboratoriohematologiset tutkimukset ja verikeskustoiminta)
Ylilääkäri Kaisu Rantakokko-Jalava (Tyks MGB)
02 313 3946 (mikrobiologiset laboratoriotutkimukset)
Hallinnollinen oh Maiju Manelius
02 313 5930
Oh Anna-Elina Lehtonen
02 313 0930

Päivitetty: 2.9.2016 14:35