Siirry sisältöön

 Tyks U-sairaala, erikoiskemia os.931 ja molekyyligenetiikka os.914

 Tyks U-sairaala, erikoiskemia os.931 ja molekyyligenetiikka os.914

 • Ammattilaisille
 • Opiskelijalle
 • Lisätietoa

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Osasto 931erikoiskemia ja osasto 914 molekyyligenetiikka

Puhelinnumerot

Osastonhoitaja: (02) 3132931
Opiskelijavastaava: (02) 3131931
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi@tyks.fi

Aukioloaika ma-pe klo 7.00-15.00.

Syventävän jakson opiskelijat saapuvat ensimmäisenä aamuna klo 8.

Osasto 931:n henkilökunta osallistuu U-, A- ja T-sairaalan vuodeosastojen ja poliklinikoiden potilaiden verinäytteiden ja sydänfilmien ottoon. U-sairaalassa sijaitsee mm. lasten- ja naistentautienklinikat, joten näytteenotossa voi tutustua esim. vastasyntyneiden teho-osastoon ja harjoitella vastasyntyneiden ihopistonäytteenottoa synnytysvuodeosastolla.

Erikoiskemian työryhmissä tehdään lasten ja aikuisten erikoissairaanhoitoon liittyviä monipuolisia ja vaativia kemian tutkimuksia esim. immunokemiallisin, kromatografisin ja elektroforeettisin menetelmin.

Molekyyligenetiikan työryhmässä tehdään sekä pahanlaatuisten että perinnöllisten tautien molekyyligeneettistä diagnostiikkaa. Pahanlaatuisissa taudeissa kuten hematologisissa syövissä pyritään varmistamaan potilaan diagnoosi, täsmentämään taudin ennustetta ja seuraamaan hoidon tehokkuutta herkillä molekyyligeneettisillä jäännöstautianalyysimenetelmillä. Perinnöllisissä taudeissa pyritään varmistamaan kliininen diagnoosi geenitestauksella.
 

Opiskelija pääsee biokemian syventävien jaksolla osastollamme tutustumaan:

 • immunokemiallisiin menetelmin (esim. AutoDelfia- ja Immulite-analysaattoreilla)
 • erilaisin kromatografisin menetelmiin (HPLC, TLC) sekä
  fotometrisiin mittauksiin (UV/ VIS-spektrometria)
 • elektroforeettisiin menetelmin sekä kvantitatiivisten proteiinien määrityksiin BN Prosec-analysaattorilla (nefelometri).
 • vuorokausivirtsanäytteiden käsittelyyn
 • tutkimusprojektinäytteiden käsittelyyn, lähetykseen ja säilytykseen
 • SASKE-osaston toimintaan

Opiskelija pääsee solu- ja molekyylibiologian syventävien jaksolla osastollamme tutustumaan:

 • molekyyligeneettisiin tutkimuksiin ja molekyylibiologisten näytteiden oikeanlaiseen käsittelyyn
 • DNA:n ja RNA:n eristys- ja puhdistusmenetelmiin erilaisista näytemateriaaleista
 • PCR -laitteiden toimintaan ja PCR –analyyseihin
 • PCR-tuotteiden geelielektroforeesiajoihin ja geelin kuvaamiseen
 • Sekvensointireaktioiden ja fragmenttianalyysireaktioiden valmistukseen
 • Mononukleaaristen solujen eristämiseen ja pakastamiseen

Erikoiskemian ja molekyyligenetiikan laboratoriossa työ on vielä pitkälti käsityötä pitäen sisällään tarkkuutta vaativaa manuaalista pipetointia Aseptiikka ja vahva laatuosaaminen ovat olennainen osa jokapäiväistä työskentelyä. Työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Asiakkainamme ovat kaikki yliopistosairaalat, muut sairaalat, terveyskeskukset sekä yksityiset lääkäriasemat ympäri Suomea.

Ennen työharjoittelujakson alkua opiskelijan olisi hyvä kerrata koulussa opittuja teoriatietoja ja tutustua sairaanhoitopiirin Perehdytysmateriaaliin, jonka tavoitteena on tehdä harjoittelusta mahdollisimman sujuvaa. Tutustu siihen huolellisesti ennen harjoittelusi alkua.

Tervetuloa mukaan oppimaan!

 

Vastuuhenkilöt

Hallinnollinen oh Maiju Manelius
02 313 5930
Osastonylilääkäri Veli Kairisto
02 313 2899​​


Päivitetty: 5.4.2018 13:54