Siirry sisältöön

 Hematologian osasto, Tykslab os.933

 Hematologian osasto, Tykslab os.933

  • Ammattilaisille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

​Osaston puhelinnumero (02) 3131 933
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Sairaalajakson opiskelijat saapuvat klo 7 aamukierrolle päivystyslaboratorioon os.930 TG1:een.
Syventävän jakson opiskelijat saapuvat ensimmäisenä aamuna klo 8 hematologian laboratorioon. Muina aamuina he osallistuvat aamukiertoon klo 7 erikseen sovituilla osastoilla.

Hematologian laboratoriossa laboratoriohoitajan työnkuvaan kuuluu

• aamukierto T- tai A-sairaalan vuodeosastoilla
• polikliininen näytteenotto T-sairaalan näytteenottopisteessä
• verenkuvien analysointi
• erilaiset värjäykset
• sivelyvalmisteiden teko
• luuydinpunktioissa avustaminen ja luuydinnäytteiden käsittely ja valmistaminen
• mikroskopointi
• virtaussytometria (pahanlaatuisten veritautien immunofenotyypitys,  lymfosyyttien    immunofenotyypitys, jäännöstautianalyysit, kantasolumääritykset)
• kantasolutoiminta (kantasolukeräykseen sekä keräystuotteen pakastukseen, säilytykseen ja
  siirtoon liittyvät tutkimukset)
• opiskelijoiden ohjaus
• laadunvarmistus

Opiskelijana sairaalajaksolla laboratoriossamme:

• aamun näytteenottokierrolle osallistuminen T-sairaalan vuodeosastoilla
• työhuoneessa:
- MGG-värjäykseen ja näyteliikenteen kulkuun tutustuminen
- laadukkaan veren sivelyvalmisteen tekeminen
- laadunvarmistus sekä mikroskoopissa että verenkuva-analysaattorilla
• normaalien ja patologisten näytteiden mikroskopoinnin sekä retikulosyyttilaskennan
  opettelu
• verenkuva-analysaattorin käyttöön ja toimintaperiaatteeseen tutustuminen
• luuydinpunktioissa avustaminen

Opiskelija syventävien opintojaksolla laboratoriossamme:
Opiskelija tutustuu:
- verenkuva-analysaattoriin
- virtaussytometriaan
- kantasolu-toimintaan
- mikroskopointiin
- luuydinpunktioihin
- laadunvarmistukseen
Syventävien jaksolla saat ohjeellisen rungon harjoittelujaksollesi.

Ennen harjoittelun alkua

• ota yhteyttä osastollemme
• kertaa leukosyyttien erittelylaskentaan liittyvät asiat
Syventävien jakson opiskelijan on hyvä kerrata myös
• virtaussytometrian perusteet

Harjoittelun aikana

• pidä mukana muistiinpanot ja mahdollinen solukuvasto
• käytä hyväksesi laboratoriossamme olevaa kirjallisuutta ja muuta materiaalia
• osallistu reippaasti osastomme toimintaan

Opiskelijalta odotetaan
• reipasta asennetta
• rohkeutta kysyä
• vastuuntuntoista työskentelyä
 
Ennen työharjoittelujakson alkua opiskelijan olisi hyvä kerrata koulussa opittuja teoriatietoja ja tutustua sairaanhoitopiirin Perehdytysmateriaaliin, jonka tavoitteena on tehdä harjoittelustasi mahdollisimman sujuvaa. Tutustu siihen huolellisesti ennen harjoittelusi alkua.

Kultainen mottomme on:

”Kun ihmettelet jotain, ihmettele ääneen!”
Tervetuloa oppimaan joukkoomme!

​Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Anri Tienhaara
02 313 2927
Hallinnollinen oh Maiju Manelius
02 313 5930
Oh Susann Brunell
02 313 2933

Päivitetty: 5.4.2018 13:54