Siirry sisältöön

Kliininen farmakologia

Toimialajohtaja: Ylilääkäri Risto Huupponen puh. (02)  333 7542, 040 544 1813
Toimisto (02) 313 1295


Kliinisen farmakologian toimialan tarkoituksena on rationaalisen lääkehoidon kehittäminen ja edistäminen sekä lääkehoitoon liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen.

Toimiala

  • tekee lääkäreiden ja muun terveydenhoitohenkilökunnan pyytämiä potilaiden lääkehoitoa koskevia konsultaatioita (www.klifa.utu.fi)
  • arvioi lääkehoitojen vaikuttavuutta
  • antaa lääkkeisiin liittyvää koulutusta
  • avustaa muiden yksiköiden lääkehoitoon liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Teemme kiinteää yhteistyötä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja erityisesti sen farmakologian, lääkekehityksen ja lääkehoidon oppiaineen kanssa.​

Päivitetty: 30.9.2014 12:56
Luotu: 13.8.2014 15:05