Siirry sisältöön

 Patologia, osasto 939

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks, U-sairaala, 4. krs Kiinamyllynkatu 4-8, Turku

Aukioloajat

Ma - pe klo 8-15.30

Puhelinnumerot

02 313 2907

Faksi

02 313 9008

Postiosoite

VSSHP, Tyks-Sapa-liikelaitos, Patologia os. 939 (sytologia)
PL 52, 20521 Turku

 Patologia, osasto 939

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

Osastollamme tutkitaan sytologisia solunäytteitä​.

Näytetutkimuksiin liittyvät kyselyt tulee suorittaa siihen sairaalan yksikköön, jossa näyte on otettu.

​Opiskelu patologian laboratoriossa

Opiskelijat seuraavat osastoillamme päivittäistä toimintaa, johon myös osallistutaan kokemuksen sallimissa rajoissa. Toimintamme osallistuminen edellyttää perehdytystä, jonka työntekijämme antavat opiskelijoille.
Ruumiinavauksia opetuksessa käytetään vain kuolinsyyn selvitykseen liittyvässä opetuksessa. Tämä kuuluu ainoastaan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opinto-ohjelmaan. Ruumiinavausopetusta ei anneta muille ammattiryhmille.

Lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat
Turun yliopiston patologian oppiaine antaa lääketieteen lisensiaatiksi opiskeleville opetusta lukujärjestysten mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät Turun yliopiston internetsivuilta.
Yksikössä on kuusi yliopiston assistentin virkaa, joihin liittyy sairaalan sivuvirka ja mahdollisuus erikoistua patologian erikoislääkäriksi. Lääketieteen opiskelijat oppivat erityisesti sisäelinten anatomiaa, tautien aiheuttamia elinmuutoksia, mikroskooppista anatomiaa ja syövän biologiaa. Lisäksi opitaan ymmärtämään eri syy-seuraussuhteita kuolinmekanismeissa.
Lääketieteen opiskelijoilta edellytetään anatomian ja fysiologian perusteiden tuntemusta. Lääketieteen opiskelijan tulee osallistua patologiasta annettavaan luento- ja harjoitusopetukseen
Tarkempia tietoja antaa patologian oppiaineen professori Ilmo Leivo puh. 02 3135937.

Bioanalyytikoksi opiskelevat
Bioanalyytikoiksi opiskeleville yksikkö järjestää käytännön koulutusta yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa laaditun suunnitelman mukaan. Myös osastonsihteeriopiskelijoiden on mahdollista suorittaa oppimisjakso patologialla. Bioanalyytikkokoulutuksessa patologian laboratorion harjoittelun tavoitteena on yhdistää koulussa opittu teoriatieto käytännön näytteenvalmistusprosessiin. Opiskelijat oppivat laboratoriotekniikkaa, erilaisten automaattien käsittelyä ja sytologian yhteydessä syöpäsolun rakennetta. Bioanalyytikoksi opiskelevalta edellytetään laboratoriotyön perustietojen lisäksi hyväksytysti suoritettua histologian ja sytologian oppijaksoa.
Lisätietoja antaa osastonhoitaja Sirpa Ståhle puh. 02 3131672.​

​Tyks-Sapa-liikelaitoksen patologian palvelualueella on Labquality Oy:n Qualification myöntämä patologian laatutunnus. Toimintajärjestelmämme on laatutunnuksen määrittelevän standardin mukainen. Standardin sisällöstä vastaa International Academy of Pathologyn (IAP) Suomen osasto.

Toimimme opetussairaalana, joten osastollamme opiskelee käytännön harjoittelussa lääketieteen kandidaatteja ja hoitotyön opiskelijoita. Yliopistosairaalana osallistumme lääke- ja hoitotieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät erikoisalaamme.

Vastuuhenkilöt​

Palvelualuejohtaja Markku Kallajoki, puh. 02 313 1680
Ylilääkäri, professori Ilmo Leivo, puh. 02 313 5937
Ylihoitaja Benita Paloheinä, puh. 02 313 1901
Hallinnollinen osastonylilääkäri Heikki Aho, puh. 02 313 1669
Hallinnollinen osastonhoitaja Sirpa Ståhle, puh. 02 313 1672

Päivitetty: 24.10.2017 13:11