Siirry sisältöön

 T-sairaalan välinehuolto

 T-sairaalan välinehuolto

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

Varsinais-Suomen Välinehuollon palvelualueen tehtävänä on tuottaa steriilejä, desinfioituja tai puhdistettuja välineitä asiakkaidensa käyttöön sekä antaa opastusta ja koulutusta välinehuoltoon liittyvissä asioissa.

Toimimme opetussairaalana, joten osastollamme opiskelee käytännön harjoittelussa välinehuollon opiskelijoita. Yliopistosairaalana osallistumme hoitotieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät erikoisalaamme.

Välinehuollossa opiskelija voi suorittaa työässäoppimisjaksot välinehuoltajan ammattitutkinnossa vaadittavan ammattitaidon harjoittelua varten. Välinehuolto vastaanottaa välinehuoltajan näyttötutkintoja. Näyttötutkinto suoritetaan välinehuollossa osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa.

Välinehuoltaja opiskelija saa toimia aidossa välinehuollon ympäristössä, jossa tuotetaan puhdistamis- ja desinfektiopalveluja, pakkauspalveluja ja sterilointipalvelua. Opiskelija saa vastaanottaa ja käsitellä potilaan hoidossa tarvittavia tutkimus- ja hoitovälineitä sekä oppii tuntemaan välineistöä.

Opiskelijalla on hyvä olla valmistavassa koulutuksessa saatu teoriatieto välinehuollon prosessin eri vaiheista. ​

Välinehuoltokeskuksen laatupolitiikka perustuu TYKS-Sapa liikelaitoksen strategiaan. Keskeisenä ajatuksena on korkealaatuisten välinehuoltopalvelujen tarjoaminen kehittämällä toimintaprosesseja, kouluttamalla henkilökuntaa sekä ylläpitämällä teknisiä toimintaedellytyksiä.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt laatusertifikaatin T- ja Kirurgisen sairaalan välinehuoltokeskuksille. Sertifikaatti varmentaa, että osastojen laatujärjestelmä täyttää SFS-EN ISO 9001:2008 standardin vaatimukset​

Päivitetty: 2.9.2014 12:34