Siirry sisältöön

 Fysioterapia KIR5B

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Kirurginen sairaala (rakennus 21)
5. krs, sisäänkäynti P-kerroksesta

Puhelin

02 313 5966 osastonsihteeri

02 313 5966 ajanvaraus (ma-pe klo 8-15)

Postiosoite

Tyks, Asiantuntijapalvelut
Fysioterapia KIR5B
Luolavuorentie 2
PL 28, 20701 Turku

 Fysioterapia KIR5B

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Hoidamme pääasiassa ortopedisia leikkauspotilaita sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja -vammoja. Lisäksi meille tulee potilaita Tyksin erikoislääkärien lähetteellä.

Hoitojamme

 • artropotilaan hoito (jalkaterä, polvi, olka)
 • artroosipotilaan hoito (polven, lonkan, olkapään nivelrikko; tekonivelleikkaukset ja -arviot)
 • traumapotilaan hoito
 • reumaortopedisen potilaan hoito
 • selkäkeskuksen potilaan hoito
 • fysiatrisen potilaan hoito
 • käsikirurgisen potilaan hoito
 • lantiopohjafysioterapia
 • kipupotilaan fysioterapia.

Käynnistä laskutetaan poliklinikkamaksu. 

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Odotamme opiskelijoilta

 • kiinnostusta vuodeosasto- ja poliklinikkavaiheen fysioterapiaan
 • kiinnostusta kliiniseen tutkimiseen ja mittaamiseen sekä potilaan ohjaukseen
 • kiinnostusta terapeuttiseen harjoitteluun
 • aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä vastuuntuntoa
 • kiinnostusta tiimityön oppimiseen/kehittämiseen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Opiskelija saa ohjausta leikattujen potilaiden fysioterapiassa vuodeosastoilla ja polikliinisessa vaiheessa. Lisäksi tarjoamme ohjaustilanteita konservatiivisessa fysioterapiassa.

Sairaalassa opiskelija saa kokemuksia moniammatillisesta tiimityöstä.
Tarjoamme sekä vuodeosasto- että poliklinikkavaiheen opetus- ja ohjaustilanteita:

 • leikkauspotilaan pre- ja postoperatiivisessa fysioterapiassa (jalkaterä, polvi, lonkka, selkä, olka, käsi): mm. nivelrikko, reuma
 • traumapotilaan fysioterapiassa
 • tuki- ja liikuntaelinpotilaan fysioterapiassa
 • lantionpohjafysioterapiassa
 • kipupotilaan fysioterapiassa.

​Ennen harjoittelua

Kertaa

 • tules-alueen fysioterapia ja anatomia
 • terapeuttisen harjoittelun perusteet
 • To-Mi (Toimintakyvyn mittarit), versio 2013
 • "Käsikirurgia"-teos (Vastamäki, Vilkki, Raatikainen, Jaroma, Göranson, Jokiranta)
 • "Ortopedia"-teos (Rokkanen, Avikainen, Tervo, Hirvensalo, Kallio, Kankare, Kiviranta, Pätiälä).

Syventävää harjoittelua varten kertaa

 • tuki- ja liikuntaelinten ja hermokudosten anatomia ja fysiologia
 • tules-fysioterapia
 • nivelten mobilisaatio
 • fysikaaliset hoidot
 • ortopedian, traumatologian ja fysiatrian oppimateriaalit
 • To-Mi (Toimintakyvyn mittarit), versio 2013
 • "Gait analysis. Normal and Pathological Function" -teos (Jacquelin Perry)
 • "Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System. Chapter Biomechanics of the Foot and Ankle" -teos (Margareta Nordin, Victor H. Frankel)
 • tules-sairauksien hoitoreitit
 • tuki- ja liikuntaelinsairauksien Käypä hoito -suositukset
 • Hyvä käytäntö -fysioterapiasuositukset.

​Mitä opit osastollamme?

 • fysioterapeuttista tutkimista, fysioterapiadiagnoosin ja fysioterapiasuunnitelman laatimista yhteistyössä potilaan kanssa sekä potilastietojen dokumentointia
 • fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa sekä henkilökohtaisen harjoitusohjelman laatimista (mm. leikkauksen jälkeinen kuntoutus, terapeuttinen harjoittelu, ergonomia, yleinen liikunta ja terveyden edistäminen)
 • terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa (mm. pehmytosakudosten käsittelyä, nivelten, rangan sekä neuraalikudoksen mobilisointia, sähköhoitoja)
 • apuvälineiden ja ortoosien tarpeen arviointia/lainaustoimintaa
 • työyhteisö- ja tiimityötaitoja.

​Fysioterapia on osa moniammatillista yhteistyötä. Olemme olleet mukana useassa kehittämistyössä, josta tunnustuksena olemme saaneet Tyksin kannustepalkkiot lonkka-, olka- ja jalkateräpotilaan hoidossa. Oman yksikömme saavutuksena on kannustepalkkio yhteistyöstä VSSHP:n kuntien fysioterapiayksikköjen kanssa.

Keskeinen päämäärä toiminnassamme on, että potilas saavuttaa oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn.

Vastuuhenkilöt

Osastonhoitaja Kirsi Peltonen, puh. 02 313 6865

​Kuulumme Tyksin Asiantuntijapalveluihin.

Päivitetty: 22.12.2017 11:27