Siirry sisältöön

 Leikkausosasto T-sairaala

Yhteystiedot​

Käyntiosoite

Tyks T-sairaala, G-osa, 4. krs
Sisäänkäynti 18A
Hämeentie 11, Turku

Postiosoite

PL 52
20521 Turku

 Leikkausosasto T-sairaala

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

TG4käytävä – Kopio3.jpgOsastomme on jatkuvasti päivystävä leikkausosasto, jossa hoidetaan kaikkien kirurgisten erikoisalojen aikuispotilaita, muun muassa sydän-, vatsa-, trauma- ja neurokirurgisia potilaita.

Potilaistamme yli puolet on päivystyspotilaita, loput tulevat suunniteltuun leikkaukseen. Varsinais-Suomen ohella potilaamme tulevat Satakunnasta, Vaasan seudulta ja Ahvenanmaalta.

Päivystystoimintana osastollamme tehdään kaikkien erikoisalojen leikkauksia aikuispotilaille. Lisäksi teemme lapsille neurokirurgisia leikkauksia.

Emme laskuta leikkauksista potilaita erikseen, koska potilaan tarvitsemat leikkaushoidot kuuluvat vuodeosastohoidon hintaan.

Ks. asiakasmaksut.
 

Leikkausosastollamme ei voi vierailla. Vierailut tapahtuvat vuodeosastoilla leikkauksen jälkeen.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Opiskelijana tutustut ohjatun sairaanhoitajaharjoittelun aikana anestesiahoitajan, instrumentoivan tai valvovan sairaanhoitajan työhön.

Osastollamme voit tutustua myös lääkintävahtimestarin tai välinehuoltajan tehtäviin.​

Odotamme sinulta 

 • potilashoitojen vastuullista tekemistä
 • kykyä ottaa vastaan palautetta
 • yhteistyötä eri henkilöstöryhmien kesken
 • potilaan yksilöllisyyden huomioimista
 • hyvää vuorovaikutusta potilaan ja hoitotiimin kanssa.

Instrumentoivan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • leikkauksessa tarvittavan välineistön varaaminen, tarkistaminen ja laskeminen
 • potilaan turvallisuuden varmistaminen 
 • steriilien olosuhteiden valvominen ja säilyttäminen leikkauksen aikana 
 • leikkausalueen varmistusleikkausasennon laitto
 • leikkausalueen varmistus
 • toimiminen leikkaavan lääkärin työparina ja hoitotyön asiantuntijana toimenpiteen aikana
 • haavan peittely
 • instrumenttien jälkihuolto.

Anestesiasairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • potilaan anestesiaa varten tarvittavat hoitovalmistelut 
 • potilaan tarkkailu, hoito, ohjaaminen ja tukeminen 
 • hoidon kirjaaminen
 • turvalliset leikkausasennot 
 • lääkehoito 
 • nestehoito
 • raportointi hoitovastuun siirtyessä 
 • toimiminen anestesialääkärin työparina avustaen potilaan anestesian aloituksessa, ylläpidossa ja lopetuksessa.

Valvovan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm. 

 • koko työryhmän toiminnan edistäminen
 • potilaan valmistaminen toimenpiteeseen
 • leikkaussalin valmistaminen ja hoitovälineistön varaaminen ja kirjaaminen yhdessä muun tiimin kanssa 
 • potilaan turvallisuutta varmistavien hoitotoimintojen suorittaminen yhdessä hoitoryhmän kanssa, näitä ovat esim. leikkausasennot, leikkausalueen ihon desinfiointi, tiedottaminen ja kirjaaminen
 • näytteet ja mahdolliset lähetteet
 • salin huolto ja täydennys.

Heräämöhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • heräämön varustus 
 • anestesioidun potilaan hoito 
 • kivunhoito 
 • potilaan siirto ja raportointi

Lääkintävahtimestarin tehtäviin kuuluvat mm.

 • potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa
 • salin varustelutasosta huolehtiminen
 • sairaalateknisten järjestelmien, kuten sairaalakaasujärjestelmän toiminnan, anestesiatyöasemien ja salien tekninen toimivuus
 • kipsaukset, sidokset ja lastoitukset
 • avustaminen leikkausasentoon laitossa ja potilassiirroissa
 • läpivalaisun käyttö

Välinehuoltajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • välineiden puhdistus ja desinfektio 
 • välineiden pakkaaminen ja sterilointi 
 • steriilin tavaran käsittely ja säilytys 
 • välinehuoltokeskuksessa steriloitavat tavarat.

Osastomme henkilökunta huolehtii potilaan anestesiasta, leikkausvälineistöstä, leikkaavan lääkärin avustamisesta ja leikkaussalien toimivuudesta sekä valvoo potilaan vointia leikkauksen jälkeen.

Henkilökuntamme hoitaa anestesioita myös T-sairaalan tutkimusyksiköissä (röntgen, magneettikuvaukset ja valtimokuvaukset).

Leikkaussaleissamme tehdään noin 7 500 leikkausta vuodessa. Heräämössä tehdään vuosittain noin 1000 toimenpidettä, kuten kanyylin laittoja ja puudutuksia.

Tilamme

T-sairaalan leikkausosastolla on 14 modernia leikkaussalia ja heräämö. Yhdessä leikkaussalissa voidaan tehdä verisuonikuvauksia leikkauksen aikana.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Erkki Kentala

Osastonhoitajat Johanna Katomaa, Henry Suhonen, Eivor Niinikoski

​Kuulumme Tyksin Totek-toimialueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

Päivitetty: 24.6.2019 14:50