Siirry sisältöön

 Hematologian osasto ja kantasolujensiirtoyksikkö

Yhteystiedot​

Käyntiosoite

Tyks, T-sairaala (rakennus 18)
Pääsisäänkäynti (18A), 7. krs (D-osa)
Hämeentie 11, Turku

Puhelin

02 313 1015

Faksi

02 313 3043

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Hematologian osasto ja kantasolujensiirtoyksikkö

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa


Hematologialla tarkoitetaan lääketieteen erikoisalaa, joka tutkii ja hoitaa veren sairauksia. Laboratoriotutkimuksissa havaittavat muutokset verisolujen määrässä herättävät yleensä epäilyn mahdollisesta veritaudista. Hematologista sairautta epäiltäessä potilaat tutkitaan perusteellisesti ottamalla erilaisia veri- ja luuydinnäytteitä. Näytteet tutkitaan veritauteihin erikoistuneissa laboratorioissa. Diagnoosin varmistuttua hoitoihin edetään nopeasti. Pahanlaatuisten veritautien hoidot ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi ja suuri osa potilaista voidaan parantaa joko solunsalpaajahoidoilla tai kantasolujensiirroilla.

Hoidamme vuodeosastollamme aikuispotilaita. Yleisimmät diagnoosit ovat akuutin ja kroonisen leukemian eri muodot, myelooma, lymfoomat, myelodysplastiset syndroomat ja aplastinen anemia.Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Osastollamme on 18 potilaspaikkaa, joista 10 on yhden hengen huoneissa ja 8 kahden hengen huoneissa. Potilashuoneemme on varustettu wc- ja pesutiloilla, jääkaapilla, televisiolla, langattomalla internet-yhteydellä ja hoitajakutsujärjestelmällä.

Osastomme on auki ympärivuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Potilaiden omaiset ovat tervetulleita vierailemaan osastollamme. Vierailuaika on klo 13–19,  yhden hengen huoneissa olevien potilaiden kohdalla aika on kuitenkin joustava.  Flunssaisena tai muuta infektiota sairastavana osastolle ei saa tulla vierailemaan tartuntavaaran vuoksi.

Potilaiden parhaaksi osastollamme työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu, erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, osastonsihteereitä, laitoshuoltajia ja tarvittaessa myös muita eri alojen osaajia.

Laboratorion kanssa teemme tiivistä yhteistyötä.

 Hoito ja tutkimukset

 

Syöpää sairastavan potilaan hoitotyössä korostuu potilaan ja omaisten henkinen tukeminen, turvallisen ja luottamuksellisen hoitosuhteen luominen sekä toivon ylläpitäminen.

Sinulle nimetään omat ohjaajat, ja toivomme sinun laativan työvuorosi heidän vuorojensa mukaan.

​Ennen harjoittelua

Useat potilaistamme ovat tavallista herkempiä saamaan infektioita, koska heidän saamansa hoidot heikentävät puolustuskykyä. Potilashoidossa korostuukin aseptiikan ja käsihygienian merkitys. Osastolla ei saa käyttää koruja käsissä eikä myöskään limakalvolävistyksiä.

Tutustu seuraaviin lähteisiin:

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Pääset potilaan mukana tutkimuksiin ja toimenpiteisiin, kuten

 • keskuslaskimokatetrin laittoon
 • luuydinpunktioon
 • erilaisiin röntgentutkimuksiin ja skopioihin
 • kantasolujen keruuseen.

Potilaan ohjaukseen tutustut näissä tilanteissa:

 • pistosopetus
 • sytopeenisen potilaan ohjaus infektioiden ehkäisyssä
 • ravitsemisohjeiden antaminen.

​Mitä opit osastollamme?

 • laimentamaan ja käsittelemään erilaisia suoneen annettavia lääkkeitä
 • toteuttamaan monimuotoista lääkehoitoa
 • toteuttamaan iv-ravitsemuksia ja nesteytyksiä
 • käsittelemään keskuslaskimokanyyliä ja ottamaan siitä verinäytteitä
 • käsittelemään uloste- ja virtsanäytteitä
 • nuoren ja aikuisen syöpäpotilaan hoitotyötä.

Harjaannut potilaan voinnin seurannassa ja opit käyttämään erilaisia hoitolaitteita:

 • verenpaineen, verensokerin ja happisaturaation mittaus
 • infuusiopumput
 • hapen anto.

Tutustut solusalpaaja- ja vasta-ainehoitoihin, ja erilaiset verituotteet tulevat sinulle tutuiksi.

Lisätietoa opiskelijoille

​Asiantuntemusta ja osaamista

Toimimme kliinisen hematologian ja kantasolujensiirtojen osaamiskeskuksena, ja seuraamme tarkoin eri tautien hoidollisia kehityksiä maailmalla ja sovellamme niitä omien potilaidemme hoitoon.

Osallistumme kansainvälisiin tutkimuksiin, mutta panostamme merkittävästi myös omaan tutkimukseen, jonka välittömänä tavoitteena on jatkuvasti kehittää siirtomenetelmiä. Tutkimuksen painopisteinä ovat uudet molekyyligeneettiset tutkimusmenetelmät ja uusimman immunologisen tiedon hyödyntäminen hoitotuloksissa sekä uusimpien tekniikoiden käyttö siirtoprosessissa.

Osallistumme myös lukuisiin hoito- ja lääketutkimuksiin erityisesti pahanlaatuisten veritautien osalta. Tällä tavoin potilaillamme on mahdollisuus saada uusia lääkehoitoja sairauteensa paljon ennen kuin ne tulevat yleisesti saataville.

Yksikkömme on mukana lukuisissa hematologisia hoitoja käsittelevissä julkaisuissa, joko omien tai yhteistyöllä tehtyjen tutkimusten puitteissa.

Kantasolujensiirtoyksikkömme on viime vuosina merkittävästi lisännyt siirtojensa määrää. Tämä on mahdollistanut uusien hoitomuotojen käyttöönoton yksikössämme. Kantasolusiirtojen parissa työskentelevä lääkärijoukko on kokenut ja pitkään alalla toiminut tiimi. 

Tilat​

Toimimme uusissa, käyttötarkoitukseemme rakennetuissa tiloissa, joissa on huipputasoiset eristyshuoneet ja joissa on panostettu avaruuteen ja viihtyvyyteen.  Osastolla on 10 yhden hengen huonetta ja 4 kahden hengen huonetta. Kaikilla huoneissa on wc, televisio ja nettiyhteys.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Kari Remes, professori, ylilääkäri, puh. 02 313 0016
Osastonhoitaja Heli Salovaara, puh. 02 313 2015

Kantasolujensiirtoyksikkö

Osastonylilääkäri, dosentti Maija Itälä-Remes, puh. 02 313 0498

Siirtokoordinaattorit

Erikoislääkäri, LT Mervi Putkonen, puh. 02 313 0603
Erikoislääkäri, LT Urpu Salmenniemi, puh. 02 313 0169
Erikoissairaanhoitaja Erica Lauraeus-Käkelä, puh. 02 313 5015

Laatupäällikkö

Erikoislääkäri, dosentti Marjut Kauppila, puh. 02 313 0448

​Kuulumme Tyksin Medisiiniseen toimialueeseen.

Päivitetty: 22.12.2017 11:27