Siirry sisältöön

 Hematologian osasto ja kantasolujensiirtoyksikkö

Yhteystiedot​

Käyntiosoite

Tyks, T-sairaala (rakennus 18)
Pääsisäänkäynti, 7. krs, D-osa
Hämeentie 11, Turku

Puhelin

02 313 1015

Faksi

02 313 3043

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Osasto ja kantasolujensiirtoyksikkö ovat osa hematologian vastuualuetta.

 Hematologian osasto ja kantasolujensiirtoyksikkö

 • Yleisesittely
 • Kantasolujensiirtoyksikkö
 • Opiskelijoille

Hoitaja juttelee potilaan kanssa hematologian osastolla
Tutkimme ja hoidamme vuodeosastollamme hematologisia eli veritauteja sairastavia aikuispotilaita. Tarjoamme potilaillemme hematologian huippuasiantuntijoiden antamaa hoitoa nykyaikaisissa tiloissamme. Meillä saat yksilöllistä hoitoa, joka pohjautuu tarkkaan diagnosointiin ja yksilölliseen hoidon suunnitteluun.

Yleisimmät diagnoosit ovat akuutin ja kroonisen leukemian eri muodot, myelooma, lymfoomat, myelodysplastiset syndroomat ja aplastinen anemia.

Hoitaja esittelee kantasolujensiirtoyksikön laitteitaOsastomme yhteydessä toimii kantasolujensiirtoyksikkö.

Potilaiden parhaaksi osastollamme työskentelee hematologian erityisasiantuntemusta omaava moniammatillinen tiimi, johon kuuluu erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja osastonsihteereitä. Haluamme tarjota yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa ja käytettävissämme on tarvittaessa hoitosi tueksi myös eri alojen asiantuntijoiden palveluja, mm. fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin, sosiaalityöntekijän ja farmaseutin palvelut.

Potilaan valinnanvapauden myötä voit hakeutua meille hoitoon kaikkialta Suomesta lääkärin lähetteellä.

Tilamme

Potilas istuskelee hematologian osaston päiväsalissaOsastomme ja kantasolujensiirtoyksikkömme toimii uusissa, käyttötarkoituksiimme suunnitelluissa tiloissa, joissa on panostettu potilasviihtyvyyteen.

Tilamme T-sairaalan 7. kerroksessa ovat avarat ja valoisat. Osastollamme on huipputasoiset potilashuoneet: 10 yhden hengen huonetta ja 4 kahden hengen huonetta, joissa on myös eristyshuonevalmius hoidon niin vaatiessa. Valoisissa suurilla ikkunoilla varustetuissa potilashuoneissamme on kaikissa oma wc ja suihku, jääkaappi, televisio, langaton nettiyhteys ja hoitajakutsujärjestelmä.

Vierailut

Osastomme on auki ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Potilaiden omaiset ovat tervetulleita vierailemaan osastollamme. Vierailuaika on klo 13–19,  yhden hengen huoneissa olevien potilaiden kohdalla aika on kuitenkin joustava.  Flunssaisena tai muuta infektiota sairastavana osastolle ei saa tulla vierailemaan tartuntavaaran vuoksi.

Laboratorion kanssa teemme tiivistä yhteistyötä.

Henkilökuntaa kantasolujensiirtoyksikössä
Hematologisia sairauksia voidaan hoitaa lääkehoitojen lisäksi kantasolujensiirroilla. Kantasolut ovat luuytimen tuottamia soluja, joista kaikki muut verisolut kehittyvät. Kantasolusiirrolla tarkoitetaan verestä tai luuytimestä kerättyjen kantasolujen antoa potilaalle.

Kantasoluja voidaan kerätä
 • potilaalta itseltä, jolloin puhutaan autologisesta kantasolujensiirrosta. Autologista kantasolujensiirtohoitoa käytetään yleisimmin myelooman ja lymfooman hoidossa.
 • potilaan perheenjäseneltä tai tuntemattomalta sopivalta vapaaehtoiselta rekisteriluovuttajalta, jolloin puhutaan allogeenisesta kantasolujensiirrosta. Allogeenista kantasolujensiirtohoitoa käytetään yleisimmin akuuttien leukemioiden ja MDS:n (myelodysplastinen syndrooma) hoidossa.

Kantasolujensiirtoyksikössämme teemme sekä autologisia että allogeenisia kantasolujensiirtoja.

Kantasolujensiirtoyksikkömme Tyksissä on toinen maamme kansallisista yksiköistä, joihin on keskitetty vaativat, vaikeiden tautitilanteiden allogeeniset luuytimen tai veren kantasolujensiirrot, joissa siirre kerätään terveeltä vieraalta luovuttajalta. Ensisijaisesti luovuttajaa etsitään sisarusten joukosta. Tarvittaessa luovuttaja löytyy yleensä kansainvälisistä luovuttajarekistereistä.  Niissä on noin 30 miljoonaa vapaaehtoisluovuttajaa, joiden joukosta tietokoneyhteyksin voidaan etsiä sopiva luovuttaja. SPR:n Veripalvelussa toimii kansallinen noin 40 000 luovuttajan rekisteri.  Uutta on, että luovuttajaksi voidaan nykyään tietyin edellytyksin hyväksyä myös ensimmäisen asteen sukulainen (vanhempi luovuttaa lapselleen tai päinvastoin).  

Allogeenista kantasolujensiirtoa tarvitsevat potilaat tulevat meille maanlaajuisesti ympäri Suomea. Mikäli hoidossa ei voida käyttää kielenä suomea, ruotsia tai englantia, käytettävissä on maksullinen tulkkipalvelu.

Koko Tyks erityisvastuualeen (ERVA) autologiset kantasolujensiirrot tehdään keskitetysti Tyksin kantasolujensiirtoyksikössämme.

Aloitimme ensimmäisenä Suomessa verestä kerättyjen kantasolujen siirrot vuonna 1991 ja tähän liittyen kantasolujen keruutoiminnan (kantasoluafereesit). Olimme vuonna 2017 maassamme eniten haploidenttisiä (kantasolujen luovuttajana ensimmäisen asteen sukulainen) kantasolujensiirtoja tekevä keskus.

Kantasolujensiirtoyksikkömme on viime vuosina merkittävästi lisännyt siirtojensa määrää. Tämä on merkittävästi lisännyt yksikön kokemusta erilaisten siirtohoitojen toteutuksesta.

Kantasolujensiirtoyksiköllämme on vuodesta 2006 lähtien ollut kansainvälinen JACIE/EBMT:n akkreditaatiostatus kantasolusiirtojen laatustandardien noudattamisesta, mikä kertoo kantasolujensiirtokeskuksemme kansainvälisesti laadukkaasta työstä.

Kantasolusiirtojen parissa työskentelevä lääkärijoukkomme on kantasolusiirto-ohjelman johtajan johdolla hyvin kokenut ja pitkään alalla toiminut asiantuntijatiimi.

Kantasolusiirto-ohjelman johtajana toimii .
Maija Itälä-Remes

Luovuttamalla voit pelastaa! Lue lisää Punaisen Ristin Veripalvelun Kantasolurekisteristä.

 Hoito ja tutkimukset

 

Punasoluja ja trombosyyttejä

Syöpää sairastavan potilaan hoitotyössä korostuu potilaan ja omaisten henkinen tukeminen, turvallisen ja luottamuksellisen hoitosuhteen luominen sekä toivon ylläpitäminen.

Sinulle nimetään omat ohjaajat, ja toivomme sinun laativan työvuorosi heidän vuorojensa mukaan.

​Ennen harjoittelua

Useat potilaistamme ovat tavallista herkempiä saamaan infektioita, koska heidän saamansa hoidot heikentävät puolustuskykyä. Potilashoidossa korostuukin aseptiikan ja käsihygienian merkitys. Osastolla ei saa käyttää koruja käsissä eikä myöskään limakalvolävistyksiä.

Tutustu seuraaviin lähteisiin:

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Pääset potilaan mukana tutkimuksiin ja toimenpiteisiin, kuten

 • keskuslaskimokatetrin laittoon
 • luuydinpunktioon
 • erilaisiin röntgentutkimuksiin ja skopioihin
 • kantasolujen keruuseen.

Potilaan ohjaukseen tutustut näissä tilanteissa:

 • pistosopetus
 • sytopeenisen potilaan ohjaus infektioiden ehkäisyssä
 • ravitsemisohjeiden antaminen.

​Mitä opit osastollamme?

 • laimentamaan ja käsittelemään erilaisia suoneen annettavia lääkkeitä
 • toteuttamaan monimuotoista lääkehoitoa
 • toteuttamaan iv-ravitsemuksia ja nesteytyksiä
 • käsittelemään keskuslaskimokanyyliä ja ottamaan siitä verinäytteitä
 • käsittelemään uloste- ja virtsanäytteitä
 • nuoren ja aikuisen syöpäpotilaan hoitotyötä.

Harjaannut potilaan voinnin seurannassa ja opit käyttämään erilaisia hoitolaitteita:

 • verenpaineen, verensokerin ja happisaturaation mittaus
 • infuusiopumput
 • hapen anto.

Tutustut solusalpaaja- ja vasta-ainehoitoihin, ja erilaiset verituotteet tulevat sinulle tutuiksi.

Lisätietoa opiskelijoille

Päivitetty: 20.9.2019 8:46