Siirry sisältöön

 Kliininen genetiikka

Yhteystiedot​

Toimisto:

Puh. 02 313 1391
Fax. 02 313 1395
s-posti: clingenet(a)tyks.fi

Vastuualuejohtaja:

Ylilääkäri Jaakko Ignatius
Puh. 050 465 4006

Erikoislääkärit:

Marja Hietala
Hannele Koillinen
Minna Kankuri-Tammilehto
Maria Haanpää

Hoitajien soittoaika:

Ma–To klo 12.30-14.00
Puh. 050 472 0257

Käyntiosoite:

Tyks, rakennus 7, 1. krs

Sähköpostit:

etunimi.sukunimi(a)tyks.fi

 Kliininen genetiikka

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Tarjoamme kattavat perinnöllisyyslääketieteen palvelut Varsinais-Suomen, Vaasan, Satakunnan ja Ahvenanmaan sairaanhoitopiirien asukkaille.

Asiakkaitamme ovat

 • Henkilöt, jotka sairastavat tai joiden epäillään sairastavan perinnöllistä tautia sekä heidän lähisukulaisensa
 • Henkilöt, joiden suvussa epäillään perinnöllistä syöpäalttiutta
 • Potilaat, joilla on synnynnäinen epämuodostuma tai epämuodostuma-oireyhtymä 
 • Odottavat äidit, joilla sikiötutkimuksen tulos on poikkeava 
 • Raskautta suunnittelevat pariskunnat, joiden suvussa epäillään tai tiedetään olevan perinnöllinen sairaus

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. Erityistapauksissa (perinnöllisyyslääketieteen poliklinikalla aikaisemmin selviteltyjen sukujen jäsenet) asiakas voi itse ottaa yhteyttä poliklinikalle. Tarjoamme myös paperi- ja puhelinkonsultaatioita.

Vastaanottokäynnin kulku:

Ennen vastaanottokäyntiä

Saat vastaanottoajan ja lisätietoa kirjeitse kotiin. Kirjeessä yleensä pyydetään kirjaamaan suvun sairaushistoriaa sukutietolomakkeelle, ja palauttamaan se poliklinikalle etukäteen.

Sukutietolomaketta ei liitetä sairauskertomukseen. Sinua hoitavat lääkäri ja hoitaja tutustuvat suvun sairaushistoriaan ja aiempiin sairauskertomusteksteihisi etukäteen. Tarvittaessa näihin tietoihin pyydetään kirjallinen suostumus. Emme ota suoraan yhteyttä sukulaisiin. Saatujen sukutietojen perusteella piirretään sukupuu. 

Vastaanotolla

Vastaanoton kulku riippuu yhteydenoton syystä. Yleensä varsinaista perusteellista lääkärin suorittamaa kliinistä tutkimusta ei tarvita, koska perusselvittelyt on yleensä tehty lähettävän yksikön toimesta. Tarpeen mukaan kuitenkin tehdään täydentäviä tutkimuksia.

Pääpaino vastaanotolla on perinnöllisyyteen liittyvien asioiden selvittämisessä. Vastaanotolle voi tilanteen mukaan ottaa mukaan myös esimerkiksi sisaruksia, tai muita sukulaisia, mikäli käsiteltävä asia koskee myös heitä. Vastaanotolla sovitaan tarvittaessa jatkotutkimuksista.

Vastaanoton jälkeen

Käynnistä tehdään sairauskertomusmerkinnät, jotka erikseen sovittavalla tavalla näkyvät omaKannassa tai lähetetään paperikopiona kotiin. Mahdollisten jatkotutkimusten suhteen sovitaan uusi vastaanottokäynti, puhelinaika tai kirjevastaus kotiin. Uusia vastaanottokäyntejä järjestetään tarpeen mukaan. Muu hoito jatkuu omalla lääkärilläsi.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Opetustoimintaamme:

 • Tyks toimii opetussairaalana ja lääketieteen opintoihin kuuluu perinnöllisyyslääketieteen kurssi, jonka yhteydessä opiskelijat pääsevät tutustumaan poliklinikan toimintaan
 • Terveydenhuoltoalan opiskelijoilla on mahdollisuus tutustumiskäynteihin poliklinikalle
 • Erikoistuvilla lääkäreillä on mahdollisuus suorittaa erikoislääkärin pätevyyteen tarvittava yliopistosairaalakoulutus poliklinikalla

Asiantuntemusta ja osaamista

Teemme tieteellistä tutkimusta yhteistyössä muiden Tyksin yksiköiden sekä muiden maan perinnöllisyyslääketieteen klinikoiden kanssa. Tutkimusta tehdään myös osana kansainvälisiä tutkimusprojekteja.

Julkaisut 2002-2019 (pdf)

Päivitetty: 16.4.2019 15:08