Siirry sisältöön

 Leikkausosasto K (Tyks A- ja T-sairaala)

Käyntiosoitteet

Tyks T-sairaala, G-osa, 4. krs.
Sisäänkäynti 18A
Hämeentie 11, Turku

Tyks A-sairaala, D-osa, 4. krs.
Kiinanmyllynkatu 4-8, Turku

Puhelin

02 313 1555

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 

 Leikkausosasto K (Tyks A- ja T-sairaala)

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Leikkausosasto K toimii Tyks Kantasairaalan A- ja T-sairaalarakennuksissa.

Yleisimpiä toimenpiteitämme ovat

 • korvan, nenän, kurkun ja kaulan alueen leikkaukset
 • tuumorileikkaukset (rekonstruktiot ja mikrokirurgiset siirteet)
 • tähystystoimenpiteet
 • murtumien korjausleikkaukset
 • lasertoimenpiteet.

Osastollamme tehdään noin 3000 toimenpidettä vuodessa, joista päiväkirurgisia on 40% ja päivystysleikkauksia 8%. Osastollamme on neljä leikkaussalia ja heräämöt. Olemme päivystävä yksikkö, mutta pääsääntöisesti työaikamme on klo 7.45 - 15.45.

Leikkaustoiminnasta ei laskuteta erikseen, vaan se kuuluu hoitojakson hintaan.
Vierailut tapahtuvat vuodeosastolla toimenpiteen jälkeen.
 

Ks. asiakasmaksut. 

Tervetuloa meille käytännön jaksoa suorittamaan. Leikkausosastomme antaa sinulle monipuolisen mahdollisuuden oppia perioperatiivista hoitotyötä pään ja kaulanalueiden leikkauksissa ja tähystyksissä. Pyrimme ohjaamaan sinua niin, että saavutat omat oppimistavoitteesi osaston resurssien puitteissa. Jaksolle tullessasi kertaa tietojasi esim. perioperatiivisesta hoidosta ja pään ja kaulan anatomiasta.

Opiskelijavastaavat

Rita Rämö ja Sanna-Mari Kangas
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Mitä opit osastollamme?

Meillä voit perehtyä perioperatiivisen sairaanhoitajan toimenkuvaan seuraavilla osa-alueilla

 • heräämöhoitaja
  • potilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen ennen ja jälkeen toimenpiteen
 • anestesiahoitaja
  • huolehtii yhdessä anestesialääkärin kanssa leikkauspotilaan hoidosta yleisanestesian ja puudutuksen aikana
 • instrumenttihoitaja
  • potilaan turvallisen leikkaushoidon varmistaminen oikeaoppisella toiminnalla
 • valvova hoitaja
  • leikkausohjelman organisointi ja toteuttaminen.

Leikkausosaston sairaanhoitajan työ on tiimityötä eri ammattiryhmien kanssa. 

Leikkausosaston hoitotyön arvoperusta:

 • oikeus hyvään hoitoon
 • ihmisarvon kunnioitus
 • itsemääräämisoikeus
 • oikeudenmukaisuus
 • hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistäväilmapiiri
 • yhteistyö ja keskinäinen arvonanto

Jokaisella osaston työntekijällä on opetusvelvollisuus. Vastuu oppimisesta on kuitenkin opiskelijalla itsellään.

Tervetuloa!

​Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Sanna Vilo

Osastonhoitaja Hanna-Sisko Kaukkila

​Kuulumme Tyksin Totek-palvelualueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

 

Päivitetty: 22.12.2017 12:56