Siirry sisältöön

 Leikkausosasto KS (Tyks Kirurginen sairaala)

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Kirurginen sairaala (rakennus nro 21)
1. krs
Luolavuorentie 2, Turku

Toiminta-ajat

(suunnitellut leikkaukset)
Ma–pe klo 7.45–15.45.

Puhelin

02 313 6090 kanslia

02 3130833 osastonsihteeri (päiväkirurgia)

Postiosoite

PL 28, 20701 Turku

 Leikkausosasto KS (Tyks Kirurginen sairaala)

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Leikkausosaston henkilökuntaa ryhmäkuvassa 

Osastollamme tehdään vuosittain yli 5000 leikkausta. Osastollamme on 11 leikkaussalia ja kaksi heräämöä. Leikkausosastomme toimii Tyks Kirurgisessa sairaalassa (KS). Hoidamme tuki- ja liikuntaelinsairauksien leikkauspotilaita:

 • käsi-, olkapää-, polvi-, nilkka- ja jalkateräpotilaat
 • tekonivelleikkauspotilaat
 • reumapotilaat
 • selkäpotilaat
 • murtumapotilaat.

Suurin osa potilaistamme tulee suunniteltuun leikkaukseen, mutta osastollamme tehdään myös päivystysleikkauksia. Osa toimenpiteistä tehdään päiväkirurgisesti.

Leikkausten lisäksi teemme tuki- ja liikuntaelinten tähystyksiä. Vastaamme leikkaus- ja tähystyspotilaiden anestesiasta ja heräämöhoidosta sekä toimenpiteiden jälkeisestä kivunhoidosta.

Potilaamme tulevat Tyksin poliklinikoiden kautta ja päivystyksen kautta. Päivystystoimenpiteitä teemme arkisin tarvittaessa klo 22.00 asti.

Leikkaustoiminnasta ei laskuteta erikseen, vaan se kuuluu hoitojakson hintaan.

Ks. asiakasmaksut. 

Vierailut tapahtuvat vuodeosastolla toimenpiteen jälkeen.

Vastuuhenkilöt

anu maksimow.jpg

Anu Maksimow, vastuualuejohtaja
puh. 02 313 0051

haukila_mervi.jpg

 

​Mervi Haukila, osastonhoitaja

puh. 02 313 6145

 ​Nina Jumisko, osastonhoitaja

puh. 02 313 0077

 

Kuulumme Tyksin Totek-palvelualueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

​Odotamme sinulta aktiivisuutta oman oppimisesi suhteen. Hoitoon osallistumisessa edellytämme potilaan aseman ja yksilöllisyyden kunnioittamista, vastuullisuutta ja ehdotonta vaitioloa. Yhteistyö ja hyvä vuorovaikutus potilaan ja henkilökunnan kanssa on tärkeää.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Lääketieteen opiskelijat pääsevät opiskelujaksoillaan tutustumaan harjoittelujaksonsa mukaisesti joko anestesia- tai leikkaavan lääkärin työhön.

Sairaanhoitajaopiskelijoilla on mahdollisuus harjoittelujaksollaan tutustua perioperatiiviseen hoitotyöhön anestesia-, instrumentoivan tai valvovan sairaanhoitajan tehtävissä.

Lähihoitajaopiskelijat pääsevät harjoittelujaksollaan tutustumaan lääkintävahtimestarin työhön.

Instrumentoivan sairaanhoitajan vastuualueeseen kuuluvat mm.

 • potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa
 • steriilien olosuhteiden valvominen ja säilyttäminen leikkauksen aikana
 • leikkauksessa tarvittavan välineistön varaaminen, tarkistaminen ja laskeminen
 • leikkausalueen varmistus
 • leikkausasennon laitto
 • leikkausalueen valmistelu ja peittely leikkausta varten
 • toimiminen leikkaavan lääkärin työparina ja hoitotyön asiantuntijana toimenpiteen aikana
 • haavan peittely
 • instrumenttien jälkihuolto.

Anestesiasairaanhoitajan vastuualueeseen kuuluvat mm.

 • potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa
 • potilaan anestesiaa varten tarvittavien hoitovalmistelujen tekeminen
 • toimiminen anestesialääkärin työparina potilaan anestesian aloituksessa, ylläpidossa ja lopetuksessa
 • potilaan tarkkailu, hoito, ohjaaminen ja tukeminen  
 • lääkehoito
 • nestehoito
 • hoidon kirjaaminen
 • raportointi hoitovastuun siirtyessä.

Valvovan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • koko työryhmän toiminnan edistäminen
 • potilaan valmistaminen toimenpiteeseen
 • leikkaussalin valmistaminen ja hoitovälineistön varaaminen ja kirjaaminen yhdessä muun tiimin kanssa  
 • potilaan turvallisuutta varmistavien hoitotoimintojen suorittaminen yhdessä hoitoryhmän kanssa (esim. leikkausasennot, leikkausalueen ihon desinfiointi, tiedottaminen ja kirjaaminen)
 • näytteistä ja mahdollisista lähetteistä huolehtiminen
 • salin varustelutasosta huolehtiminen.

Heräämöhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.

 • anestesioidun potilaan hoito
 • kivunhoidon arvioiminen ja toteuttaminen
 • potilaan luovuttaminen jatkohoitoon ja raportointi
 • heräämön varustelutasosta huolehtiminen.

Lääkintävahtimestarin tehtäviin kuuluvat mm.

 • potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa
 • salin varustelutasosta huolehtiminen
 • läpivalaisun käyttäminen toimenpiteiden aikana
 • kipsausten ja lastoitusten tekeminen
 • potilassiirroissa avustaminen
 • erityisinä vastuualueina sairaalateknistä järjestelmistä huolehtiminen (esim. sairaalakaasujärjestelmä, anestesialaitteet ja salien tekninen toimivuus).

​Ennen harjoittelua

Kertaa

 • sairaanhoitajan eettiset ohjeet
 • anestesiaan sekä leikkaushoitoon liittyvä opiskelumateriaali
 • aseptisen toiminnan periaatteet.

​Mitä opit osastollamme?

Opit potilaan hoitoa ennen leikkausta, leikkauksen aikana ja leikkauksen jälkeen. Tutustut leikkausosaston toimintatapoihin ja yleisimpiin laitteisiin.

​Osastollamme on 11 leikkaussalia ja kaksi heräämöä.

Asiantuntemusta ja osaamista

Osastollamme tehdään vuosittain yli 5000 leikkausta ja tähystystoimenpidettä. Teemme tiivistä yhteistyötä tuki- ja liikuntaelinten toimialueen (Tules) kanssa.

Hankkeitamme:

 • aktiivinen tutkimustyö kivunhoitomenetelmien kehittämiseksi
 • hoitotyön sähköisen kirjaamisen kehittämis- ja pilotointihankkeisiin osallistuminen (CA, Opera).

Olemme saaneet VSSHP:n Vuoden menestyjä -palkinnon anestesiatietojärjestelmän kehittämistyöstä.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, Anu Maksimov, puh. 02 3130051

Osastonhoitaja Tarja Toppala, puh. 02 3130077

Osastonhoitaja Mervi Haukila, puh. 02 3136145

​Kuulumme Tyksin Totek-palvelualueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

Päivitetty: 18.9.2018 11:24