Siirry sisältöön

 Leikkausosasto S (silmäkirurgia)

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks, A-sairaala (rakennus 4)
Sisäänkäynti 4A, 3. krs.
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Puhelin

02 313 1550 kanslia

02 313 1553 heräämö 

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Leikkausosasto S (silmäkirurgia)

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa
Silmäkirurgit operoivat potilasta

Osastomme erikoisala on silmäkirurgia.

Toimintamme painottuu elektiivisiin (ei-päivystyksellisiin) toimenpiteisiin klo 8–15.30 välillä. Leikkaussaleja on neljä.

Päivystyspotilaita hoidamme tarvittaessa myös ilta- ja yöaikaan.

Suurin osa (noin 90 %) potilaista hoidetaan päiväkirurgisina potilaina, eli potilas tulee sairaalaan aamulla ja kotiutuu illalla. Osaston potilaiden ikäjakauma on suuri, vauvasta vaariin.

Lapsipotilaat saavat tulla saattajan kanssa osastolle ja mahdollisuuksien mukaan saattaja voi tulla heräämöön leikkauksen jälkeen. 

Suurin osa toimenpiteistä tehdään puudutuksissa

Puudutukset tehdään yleensä jo ennen leikkaussaliin menoa heräämössä ja niihin voidaan tarvittaessa yhdistää suonensisäinen lääkitys (esim. rentouttava lääke).

Puudutusvaihtoehtoja ovat

 • silmän sidekalvon puudutus (esim. kaihikirurgia)
 • silmämunan vieruspuudutus, jossa silmää liikuttavat lihakset puudutetaan (esim. lasiais-, karsastus- ja paineenalennuskirurgia)
 • ihonalainen puudutus (esim. luomileikkaukset).

Noin 10 prosenttia toimenpiteistä tehdään yleisanestesiassa eli nukutuksessa (esim. lapset).

Ohjeita silmäkirurgiseen toimenpiteeseen tulevalle

 • Tule suihkun raikkaana – ilman hajusteita ja meikkejä.
 • Jätä korut ja kellot jo kotiin tai viimeistään osastolle.
 • Muista laittaa etukäteen määrätyt silmätipat.
 • Noudata saamiasi ravinto- ja lääkitysohjeita.
 • Leikkausosastolla tehdään myös päivystysleikkauksia – viivästymiset ja muutokset ovat mahdollisia.
 • Jos on jotain epäselvää tai kysyttävää, voit aina soittaa:
  • silmäpoliklinikalle puh. 02 313 1520
  • kaihileikkaukseen tuleva puh. 02 313 1568 ma-pe klo 14–15.

Ks. asiakasmaksut. 

Leikkausosasto S (Silmäkirurginen leikkausosasto/ AD3C)

Silmäkirurgisen leikkausosaston henkilökuntaa ryhmäkuvassaPyrimme osastollamme tasa-arvoiseen, inhimilliset tarpeet huomioonottavaan, yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Perioperatiivinen hoitotyömme on turvallista, suunnitelmallista ja potilasta kunnioittavaa.

Osaston toiminta

Työaikamme on arkisin klo 7.45-15.45. Leikkaussalien aukioloaika on klo 8.00-15.15 – lukuun ottamatta maanantai- ja keskiviikkoaamuja, jolloin on osastotunti/koulutusta.

Osastollamme tehdään pääasiassa elektiivisiä silmäalueen leikkauksia kolmessa salissa. Päivystyksellisiä toimenpiteitä tehdään kuitenkin lähes päivittäin - myös ilta- ja yöaikaan. Päivystämme yhdessä Leikkausosasto K:n (korva-, nenä- ja kurkkutaudit) kanssa. 

Osastollamme on jatkuva työnkierto eli kaikki tekevät kaikkea (oman osaamisensa mukaan).

 Osastolla on perehdytyskansiot sekä henkilökunnalle että opiskelijoille ja ne ovat käytössäsi harjoittelujakson aikana. 

Ohjaus

Opiskelijana voit osallistua ohjatun harjoittelun aikana anestesia-, instrumentti-, valvovan ja heräämösairaanhoitajan työhön. Voit myös tutustua välinehuoltajan sekä päiväkirurgisessa yksikössä työskentelevien sairaanhoitajien työhön.

Osastollamme saat laaja-alaisen kokemuksen silmäkirurgiasta ja leikkaussalitoiminnasta. Opiskelijan ammatillisen kasvun kehittymisestä vastaa koko henkilökunta lähiohjaajiesi kanssa.

Olisi kiva yllätys, jos pystyisit liittämään alkutavoitteesi osaksi CV:tä.

Tulet olemaan osana moniammatillista työyhteisöä.

Odotamme sinulta

 • aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta
 • potilashoitojen vastuullista tekemistä
 • kykyä ottaa vastaan ja antaa palautetta
 • yhteistyötä eri henkilöstöryhmien kesken
 • tiimityöskentelytaitoa
 • potilaan yksilöllisyyden huomioimista
 • hyvää vuorovaikutusta potilaan ja hoitotiimin kanssa
 • vaitiolovelvollisuuden noudattamista.

Instrumentoivan sairaanhoitajan vastuualueeseen kuuluu mm.

 • potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa
 • instrumenttipöydän tekeminen
 • steriilien olosuhteiden valvominen ja säilyttäminen leikkauksen aikana
 • leikkausalueen valmistelu ja peittely leikkausta varten
 • toimiminen leikkaavan lääkärin työparina ja hoitotyön asiantuntijana toimenpiteen aikana.

Anestesiasairaanhoitajan vastuualueeseen kuuluu mm.

 • potilasturvallisuudesta huolehtiminen yhdessä koko hoitotiimin kanssa (esim. tarkistuslistan läpi vieminen)
 • anestesiakoneiden yms. testaaminen aamuisin
 • potilaan yleisanestesiaa varten tarvittavien hoitovalmistelujen tekeminen
 • toimiminen anestesialääkärin työparina potilaan yleisanestesian aloituksessa, ylläpidossa ja lopetuksessa ja potilaan seuranta
 • puudutetun potilaan tarkkailu, hoito, ohjaaminen, tukeminen ja seuranta leikkauksen aikana
 • lääkehoidon toteuttaminen
 • nestehoidon toteuttaminen
 • anestesiakaavakkeen täyttäminen
 • potilastietojärjestelmien käyttäminen (Opera ja Miranda)
 • kivunhoidon arvioiminen, toteuttaminen ja kirjaaminen
 • raportointi hoitovastuun siirtyessä (ISBAR).

Valvovan sairaanhoitajan vastuualueisiin kuuluu mm.

 • koko työryhmän toiminnan edistäminen
 • potilaan valmistelu toimenpiteeseen
 • leikkaussalin valmistelu ja hoitovälineistön varaaminen
 • potilaan turvallisuutta varmistavien hoitotoimintojen suorittaminen yhdessä hoitoryhmän kanssa
 • leikkauspuolen varmistus ja valmistelu
 • leikkausasennon laitto
 • silmän pesu ja leikkausalueen ihon desinfiointi
 • tiedottaminen ja kirjaaminen
 • näytteistä ja mahdollisista lähetteistä huolehtiminen
 • salin varustelutasosta huolehtiminen

Heräämöhoitajan vastuualueeseen kuuluu mm.

 • silmämunan vieruspuudutukseen tulevan potilaan valmistelu puudutusta varten ja potilaan valvonta
 • yleisanestesiapotilaan valvonta postoperatiivisesti
 • kivunhoidon arvioiminen, toteuttaminen ja kirjaaminen
 • potilaan vastaanottaminen/luovuttaminen jatkohoitoon ja raportointi ISBARin mukaan
 • heräämön varustelutasosta huolehtiminen

Suositeltavaa kirjallisuutta ennen osastollemme tuloa

 • Silmähoidon käsikirja: Jaana Hietanen, Riitta Hiltunen & Heli Hirn.
  • Kertaa varsinkin silmän rakenne, jotta pystyt seuraamaan leikkauksia paremmin.
 • Kivun hoitotyö: Sanna Salanterä, Nora Hagelberg, Marjo Kauppila, Matti Närhi
 • Anestesiologia ja tehohoito: Per Rosenberg, Seppo Alahuhta, Leena Lindgren, Klaus Olkkola & Esko Ruokonen: Duodecim.
  • Esim. seuraavat osiot: Anestesian anto, Anestesiamenetelmät, 26. Päiväkirurginen anestesia, 33. Silmäleikkauspotilaan anestesia, 59. Leikkauksen jälkeinen kivunhoito
 • Perioperatiivinen hoito: Ritva Korte, Aira Rajamäki, Liisa Lukkari & Arja Kallio
 • Infektioiden torjunta sairaalassa: Kuntaliitto.
  • Esim. seuraavat osiot: 21 Silmäinfektiot, 14.4 Leikkausalueen infektiot, 14.5 Hygienia kirurgisessa toiminnassa, 50 Henkilöhygienia, 51 Työ- ja suojavaatetus, 52 Käsihygienia
 • Potilasturvallisuus: Arto Helovuo, Marina Kinnunen, Karoliina Peltomaa & Pirjo Pennanen.

Tervetuloa harjoitteluun Leikkausosasto S:lle!

​Osastollamme toimii osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja ja 14 sairaanhoitajaa. Sairaanhoitaja työskentelevät anestesia-, instrumentti-, valvovan ja heräämösairaanhoitajan rooleissa eli kaikki tekevät kaikkea.

Sairaanhoitopiirin Vuoden menestyjä -palkinto myönnettiin osastollemme vuonna 2012.

Yliopistosairaalassa hoidon lisäksi tehtäviimme kuuluvat hoidon kehittäminen sekä tutkimus ja opetus.

Muutamme Tyksin A-sairaalan 3. kerrokseen vuoden 2015 aikana. Uusissa tiloissa käytössämme on 4 leikkaussalia. 

Vastuuhenkilöt

 • Vastuualuejohtaja Heikki Antila
 • Osastonhoitaja Soile Tenhunen
 •  Apulaisosastonhoitaja Sanna Närvänen
 • Osaston vastaavalääkäri Mika Kotimäki

​Kuulumme Tyksin Totek-palvelualueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

 

Päivitetty: 18.9.2018 12:00