Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

 Luupankki

​Toimipisteet

Tyks Kirurginen sairaala
Luolavuorentie 2, Turku

Tyks T-sairaala
Hämeentie 11, Turku

Tyks Salon sairaala
Sairaalantie 9, 24130 Salo

Satakunnan keskussairaala
Sairaalantie 3, Pori

Vastuuhenkilöt

Lääketieteellinen vastuuhenkilö
Niko Strandberg
Puh. 02 313 7257

Kudoskoordinaattori
Kari Tirkkonen
Puh. 02 313 0838

Laatuvastaava
Susanna Tuomaala
Puh. 050 438 3709

 Luupankki

  • Potilaille
  • Lisätietoa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin luu- ja tukikudospankki kerää, säilyttää ja jakelee ihmisperäisiä luu- ja tukikudoksia. Kerättyjä kudoksia käytetään kudossiirrettä tarvitsevien potilaiden hoitoon. Toiminnan tavoitteena on taata turvallisten kudossiirteiden riittävyys sairaanhoitopiirimme ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen potilaille. 

Suurin osa kerättävistä luukudoksista saadaan lonkan tekonivelleikkauksen yhteydessä, jolloin reisiluunpää korvataan tekonivelellä ja reisiluunpää tallennetaan potilaan suostumuksella luupankkiin.

Luun luovutus on vaivaton ja vaaraton tapa auttaa muita potilaita. Sairaalat tarvitsevat luuta viikoittain käytettäväksi erilaisissa liikuntakyvyn palauttavissa toimenpiteissä.

Luun luovutus

Lonkan tekonivelleikkauksen yhteydessä poistetaan reisiluun pää, joka korvataan metallikomponentilla. Poistettu reisiluun pää voidaan hävittää tai säilyttää.

Säilytettyä luuta käytetään ensisijaisesti luusiirrettä tarvitseville potilaille, mutta sitä voidaan käyttää myös kudoslaitosprosessin kehitykseen. Luu säilytetään ainoastaan niiltä potilailta, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumuksen luukudoksen lääketieteelliseen käyttöön.

Jotta luovutettua luuta voitaisiin käyttää, otetaan luovuttajalta verikoe HIV-, kuppa- ja maksatulehdustartunnan poissulkemiseksi. Luovuttajan on myös vastattava terveyskyselyyn. Siinä tiedustellaan luusiirteen vastaanottajan terveyden kannalta merkityksellisiä asioita.

Verikokeella ja terveyskyselyllä halutaan varmistaa siirteiden turvallisuus. Kaikki laboratoriovastaukset ja kyselylomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja luupankkia sitoo täysi vaitiolovelvollisuus.

​Toimiluvat

Kudoslaitosten toimintaa Suomessa ohjaa ja valvoo Fimea (Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus). Kudoslain (101/2001) mukaan kliiniseen käyttöön tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen hankinta, testaus, käsittely, säilöminen, säilytys ja jakelu tulee tapahtua toimiluvan saaneessa kudoslaitoksessa.

Fimea myöntää kudoslaitostoimiluvat hakemuksesta arvioituaan luvanhakijan valmiudet säännösten mukaiseen toimintaan.

VSSHP:n luupankilla on voimassa oleva Fimean myöntämä toimilupa. 

Kudoslaitosten toimintaa ohjaavat säädökset

Kudoslaitosten toiminta on tarkkaan säädeltyä. Kudoslainsäädännön tarkoituksena on varmistaa ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten laatu- ja turvallisuus. Toiminnan luvanvaraisuudella, vastuuhenkilöiden nimeämisellä, koulutetulla ja perehdytetyllä henkilöstöllä, asianmukaisilla tiloilla, laitteilla ja materiaaleilla sekä toiminnan kattavalla dokumentoinnilla varmistetaan asetettujen laatu- ja turvallisuusvaatimusten toteutuminen. 

Fimea tarkastaa toimiluvan saaneet kudoslaitokset säännöllisesti, vähintään kahden vuoden välein. Lisäksi kudoslaitokset raportoivat vuosittain toiminnastaan Fimealle. 

Ajantasaiset säädökset löytyvät Fimean sivuilta.

Lähde: Fimea

​Kuulumme Tyksin Tules-toimialueeseen (tuki- ja liikuntaelinsairaudet).

 

Päivitetty: 29.5.2017 12:42