Siirry sisältöön

 Sisätautien poliklinikka

​Yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks, A-sairaala (rakennus 6)
A-sisäänkäynti, 1. ja 3. krs
Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Aukioloajat

Ma–pe klo 7.30–16

Puhelin

Soittoaika ma–pe klo 8–15

02 313 2020
1. kerros

02 313 3060
3. kerros

02 313 4284
Reumatologian ja kliinisen immunologian keskus
1. kerros

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Sisätautien poliklinikka

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Poliklinikallamme on vastaanottoja kaikilta sisätautien erikoisaloilta vatsaelin- ja sydänsairauksia lukuun ottamatta.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. Suuri osa potilaistamme tulee myös jälkikontrolleihin vuodeosastohoidon jälkeen.

Käynnistä laskutetaan poliklinikkamaksu. Sarjahoidosta laskutetaan sarjahoitomaksu.

Erikoisalamme

Diabetes (1. kerros)

Yli 16-vuotiaat, pääsääntöisesti tyypin 1 diabeetikot.

 • Lääkärin ja hoitajan yhteisvastaanotto toimii 2–3 kertaa viikossa. Näistä yksi päivä on tarkoitettu nuorille, 16–20-vuotiaille diabeetikoille.
 • Hoitajan vastaanotto toimii neljänä päivänä viikossa.
 • Diabeteslääkärillä ja -hoitajalla on kerran viikossa vastaanotto äitiyspoliklinikalla raskaana oleville diabeetikoille.

Endokrinologia (1. kerros)

Umpieritysrauhasten yli- tai alitoiminnasta johtuvat sairaudet. Umpieritysrauhasiin kuuluvat muun muassa aivolisäke, kilpi- ja lisäkilpirauhanen sekä lisämunuaiset. Lisäksi erilaiset perinnölliset sairaudet.

Infektiopoliklinikka (1. kerros)

Vakavien tartuntatautien hoito. Lisäksi toimintaamme kuuluu erotusdiagnostiikka, eli potilaan terveydentilan laaja selvittely. Pitkäaikaisista potilaista suurin ryhmä on HIV-positiiviset potilaat.

 • Lääkäri- ja hoitajavastaanotot.

Katso myös infektiopoliklinikan oma sivu.

Jalkaterapeutti (3. kerros)

Diabeetikoiden vakavien jalkaongelmien hoito sekä potilaiden ja hoitohenkilökunnan koulutus diabeetikoiden jalkaongelmiin liittyen.

Nefrologia (1. kerros)

Vaativien munuaissairauksien hoito. Suuren osan munuaispotilaista muodostavat munuaisensiirron saaneet potilaat.

 • Lääkärin vastaanotto munuaispoliklinikalla on neljänä päivänä viikossa. Hoitaja on paikalla kaikkina arkipäivinä.
 • Hoitajavastaanotto uusille munuaissiirtopotilaille.

Opetuspoliklinikka (3. kerros)

Monentyyppiset sisätautiongelmat. Potilaan tutkii ensin lääketieteen opiskelija, ja tämän jälkeen asia käydään läpi kandidaattiryhmän kanssa opetuksesta vastaavan erikoislääkärin johdolla. Potilas on tällöin myös itse paikalla.

Reumatologian ja kliinisen immunologian keskus (1. kerros)

Tulehduksellisten reumasairauksien hoito.

Katso myös reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksen oma sivu.

Yleissisätautipoliklinikka (3. kerros)

Moniongelmaisten sisätautipotilaiden hoito.

 ‭(Piilotettu)‬ Hoito ja tutkimukset

​Ennen harjoittelua

​Toivomme saavamme hoitotyön opiskelijoilta lyhyen kirjallisen esittelyn omasta opintopolusta ennen harjoittelun alkua.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Diabetespoliklinikka.

 • Diabeteshoitajan työhön kuuluu asiakkaiden ohjaaminen ja opettaminen. Diabeteksen hoidossa omahoidon osuus on merkittävä, ja siksi diabeetikoiden tulee saada riittävää ohjausta esimerkiksi käyttämistään välineistä (verensokerimittarit, -liuskat, lansetit sekä insuliinikynät ja -pumput).
 • Lisäksi diabeteshoitaja antaa ravitsemus- ja elämäntapaneuvontaa ja toimii yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa.
 • Normaalin vastaanottotyön lisäksi diabeteshoitajan työnkuvaan kuuluu osastokonsultaatioiden tekeminen ja insuliiniannosten hienosäätö.

Endokrinologian poliklinikka.

 • Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu erilaisten tutkimusten, laboratoriokokeiden, rasituskokeiden ja kuvantamisten ohjelmointia.
 • Hoitajan työhön kuuluu myös kokonaisvaltainen potilasohjaus (hoitajavastaanotot).
 • Osteoporoosin, diabeteksen, ja erilaisten hormonipuutosten hoitoihin liittyen hoitaja antaa tarvittaessa pistosopetusta.
 • Lisäksi annetaan lääkeinjektioita ja tehdään glukoosisensorointeja.

Nefrologian poliklinikka.

 • Hoitajan tehtävänä on muun muassa potilaan jatkohoidon järjestäminen (tutkimukset, kontrolliajat) sekä potilaan ohjaus vastaanotolla ja puhelimitse.

Opetuspoliklinikka.

 • Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelu tapahtuu opetuspoliklinikalla ja eri vastaanottojen toimintaa seuraamalla. Opiskelijaryhmä (8–9 kandidaattia) on yhtäjaksoisesti poliklinikalla viikon ajan.
 • Jokainen kandidaatti saa tutkittavakseen yhden potilaan. Tällainen oppimismuoto on välttämätöntä lääkäriksi valmistuville, ja opiskelijoiden taholta se on koettu erittäin mielekkääksi.

Reumatologia.

 • Vastaanotolla reumalääkäri tutkii potilaan, tekee tarvittaessa nivelten ultraäänitutkimuksen ja antaa tarvittaessa kortisonipistoksia niveliin. Sairaanhoitaja avustaa lääkäriä pistosten antamisessa, ohjaa potilasta lääkityksen aloittamiseen liittyvissä asioissa ja antaa pistosopetusta potilaille.
 • Hoitaja myös ohjelmoi mahdolliset jatkotutkimukset ja -kontrollit sekä opastaa potilasta tutkimuksiin valmistautumisessa.

Diabetes. Lähes kaikkien sairaanhoitopiirin insuliinipumppua käyttävien potilaiden hoito on keskitetty poliklinikallemme.

Hematologia. Hematologian vastaanottoa pidetään myös Salon, Uudenkaupungin ja Loimaan aluesairaaloissa.

Opetuspoliklinikka. Potilaalle tehtävät jatkotutkimukset ja seuranta järjestetään yleensä muiden vastaanottojen yhteyteen. Opetuspoliklinikalle tutkittavaksi saapuminen on potilaalle täysin vapaaehtoista, ja potilas voi halutessaan saada ajan muulle vastaanotolle.

Vastuuhenkilöt

Vastaava lääkäri Juha Varis, p. 02 313 0657
Osastonhoitaja Päivi Lahtonen,  p. 02 313 3068
Vs. osastonhoitaja Terhi Tuomola, p. 02 313 4027

​Kuulumme Tyksin Medisiiniseen toimialueeseen.

Päivitetty: 30.1.2018 13:26