Siirry sisältöön

 Teho-osasto

​Yhteystiedot

Sijainti

Tyks, T-sairaala (rakennus 18)
Sisäänkäynti sairaalan pääovesta (18A)
G-osa, 3. krs (opaste TG3)
Hämeentie 11, Turku

Puhelin

02 313 1950

Faksi

02 313 3222

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Teho-osasto

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

Teho-osaston hoitaja tarkkailee potilaan elintoimintoja näyttöruudulta
 

Tehohoidossa potilasta ja hänen elintoimintojaan tarkkaillaan jatkuvasti ja tuetaan tarvittaessa erityismenetelmin. Tehohoidon tavoitteena on voittaa aikaa sairauden hoitamiseen ja paranemiseen.

Valtaosa potilaistamme joutuu tehohoitoon kiireellisesti vaikean vamman tai äkillisen sairastumisen vuoksi. Osa potilaistamme tulee tehohoitoon tai -valvontaan suunnitellusti suuren leikkauksen jälkeen.

Teho-osasto hoitaa myös sairaalan sisäisiä hälytystehtäviä (elvytysryhmät).

Päivystämme vuorokauden ympäri. Teho-osastolla toimii lisäksi valtakunnallisesti päivystävä ylipainehappihoidon keskus.

Teho-osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu.

Läheisten vierailu teho-osastolla

 • Vierailuajat ovat joustavia, ja ajasta voi olla meihin yhteydessä puhelimitse. Hoidon kannalta suositeltavin ajankohta on yleensä klo 13–18.
 • Voitte myös tiedustella omaisenne vointia puhelimitse. Tiedon välittymisen varmistamiseksi toivomme, että potilaan läheiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön.
 • Jotta saamme toteutettua tarpeelliset hoidot ja tutkimukset tehokkaasti, toivomme että vierailut ovat lyhyitä. Joskus saattaa myös joutua odottamaan.
 • Vierailuja varten on tehty video, joka toimii oppaana omaisille.

Potilas teho-osaston ylipainehappihoitolaitteessa
 

Sairaanhoidon opiskelijana saat suunnitelmallisen perehdytyksen osastomme hoitotyöhön. Odotamme sinulta aktiivista asennetta ja kiinnostusta tehohoitotyöhön.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Teho-osastolla potilaan voinnin kannalta keskeistä tietoa saadaan paitsi potilasta seuraamalla myös erilaisista seurantalaitteista. Teho-osasto on varsin tekninen hoitoympäristö. Teho-osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen aikuispotilaita sekä neurokirurgisia lapsipotilaita, joten tehohoitajalta vaaditaan laajaa tietotaitoa ja jatkuvaa omaa ammatillista kehittymistä.

Osastollamme pääset opettelemaan potilaan tarkkailua, lääke- ja nestehoitoa sekä potilaan hoitoa hengityslaitteessa. Sinulla on mahdollisuus päästä seuraamaan ja toteuttamaan eri erikoisalojen potilaiden hoitoa. Mahdollisuuksien mukaan pääset osallistumaan tutkimusten ja hoitojen toteutukseen oman ohjaajasi mukana.

​Ennen harjoittelua

Sinulla tulee olla suoritettuna sisätautipotilaan, kirurgisen potilaan ja tehohoitotyön opinnot.

​Mitä opit osastollamme?

 • tehohoito- ja valvontapotilaan tarkkailua, perushoitoa ja tavallisimmissa toimenpiteissä avustamista
 • lääke- ja nestehoidon toteuttamista ja näiden vaikutusten tarkkailua
 • moniammatillista työskentelyä

Opiskelijavastaavat

  • Paula Nyqvist (paula.nyqvist(a)tyks.fi)
  • Sanna Eskola (sanna.eskola(a)tyks.fi)
  • Menna Kaila (menna.kaila(a)tyks.fi)
  • Soile Ranne (soile.ranne(a)tyks.fi)
  • Kaisa Määttä (kaisa.maatta(a)tyks.fi)
  • Annika Koskinen (annika.koskinen(a)tyks.fi)

Varauksia harjoittelujaksolle otetaan vastaan ainoastaan Jobiilin kautta. Jos sinulla on kysyttävää, laitathan ystävällisesti sähköpostia kaikille opiskelijavastaaville.

Tervetuloa!

​Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Mika Valtonen
Osastonhoitaja Tapio Korhonen
Osastonhoitaja Pirjo Partanen

Ylipainehappihoito
Vastuulääkäri Olli Arola
Apulaisosastonhoitaja Kari Keskisaari

Yliopistosairaalassa hoidon lisäksi tehtäviin kuuluvat hoidon kehittäminen sekä tutkimus ja opetus.

​Kuulumme Tyksin Totek-toimialueeseen (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki).

 

Päivitetty: 22.10.2019 14:12