Siirry sisältöön

Radiologia

​Tuotamme ja järjestämme radiologian toimialaan kuuluvat palvelut sairaanhoitopiirin toimintayksiköille ja niille terveyskeskuksille ja muille tahoille, jotka ovat tehneet sopimuksen tutkimusten ostamisesta. Teemme vuodessa yhteensä noin 300 000 tutkimusta.

Meillä on yhteensä yli 280 työntekijää vakituisessa virka- tai työsuhteessa.

Teemme tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja alueen muiden oppilaitosten kanssa. Koulutamme mm. radiologian erikoislääkäreitä ja röntgenhoitajia. Tieteellinen tutkimus on osa työtämme.

Tavoitteenamme on kuvantamispalvelujen saatavuuden alueellinen parantaminen, käytettävissä olevien resurssien tehokas käyttö, tutkimusten tasaisen ja korkean laadun takaaminen sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen.

Meillä on moderni kuvantamislaitteisto, jota uusitaan säännöllisesti. Uusi radiologinen teknologia ja uudet menetelmät otetaan huomioon laitteiden hankinnoissa. Näin pyrimme säilyttämään sekä korkeatasoisen perusdiagnostiikan että erityisosaamisen. Jälkimmäistä edustavat mm. kuusi magneettikuvauslaitetta ja monileiketietokonetomografit nopeine kolmidimensionaalisine rekonstruktioineen unohtamatta kahden suunnan angiografialaitetta aivoverisuonten erikoistoimenpiteisiin.

Tuotamme kuvantamistutkimukset digitaalisina ja jaamme tulokset (kuvat ja lausunnot) käyttäjille sairaanhoitopiirin laajuisen kuvaverkon välityksellä. Tutkimustulokset arkistoimme yhteiseen arkistoon. Muihin yliopistosairaaloihin ja osaan yksityisistä kuvantamislaitoksista meillä on sähköinen tiedonsiirtoväylä potilaan asioinnin helpottamiseksi ja tiedon siirtymisen turvaamiseksi.

Turun toimipaikat

AD2-röntgen, os. 940
Dentalia-Hammasröntgen, os. 944
TC2-röntgen, os. 947
TG2-päivystysröntgen, os. 942
TE4-röntgen, os. 941
TE4-toimenpideradiologia, os. 946
Turunmaa-Åboland röntgen, os. 149
Tyks Kirurgisen sairaalan röntgen, os. 141
UB2-röntgen, os. 945

Alueen toimipaikat

Loimaan röntgen, os. 147
Paraisten röntgen, os. 151
Raision röntgen, os. 143
Salon röntgen, os. 148
Uudenkaupungin röntgen, os. 146

Päivitetty: 20.3.2018 11:55

 Yhteystiedot

Toimialueen johtaja
Satu Jääskeläinen,
puh. 02 323 1939